DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 6     <-- 6 -->        PDF

\g^ i´eriteciji hrastove medljike u Hr^´atskoj.


je pasljedica toga, da je i sistematski položaj gljive ostao ncod^
ređen, te je ona još više približena dosada poznatim vrstama.
Prije pojava "evropske hrastove medljike bile su poznate na
hrastovima u Americi i Evropi slijedeće Microsphaera^vrste:


1. MicrO´Spliaera cihreTinta Peck.
Microsphaera abbrcAoata var. caloeludoplio^ra (Atk) Grif^
fet iVlaubl.


2. Microsphaera extensa Cooke et Peck — .. cjuercina
(Schvv.) BurilL
3. Microsphaera sp. nađena od Passerinija 1875 na hrasto*^
vom Ušću n Parmi.
4. Microsphaera sp„ nađena od ...... 1899 na hrastovom
lišću u
okolici .....^.,
U nas nađeni i prije opisani periteciji razlifcujn se od:


1. MicrO´Spliaera abbreAiata Peck: a) znatno u veličini peri^
tecija, broju i razgranjenju priA^jesaka, te broju askusa, b) manje
u veličini askiisa i a^sko´Spora.
2, Microsphaera extensa Cooke et Peck: A^eličinom peritecija
i privjesaka, brojem i razgranjenjem privjesaka, A^ećim brojem
askiisa, te veličino^m askiisa i asko-spora.


Upoređivanje s Mavorovom vrstom čini mi se suvišnim, jer
su njeni periteciji bili nezreli, što su već istaknuli Arnaud i Foex.^
Sličan je sučaj i s PasserinijeA´´0´m gijiA^o^m, jer je u premalo] mjeri
istraživana, no ipak postoje razlike, koje isključuju identitet s
opisanim peritecijima.


Razlike od Microsphaera alni Wallr. (s str.) tako su znatne i
evidentne, da je 8.^... daljna poredba suvišna.


Uvažimo li znatne razlike peritecija evropske medljike od
prije spomenutih gljiva, držim, da moženiO´ pouzdano, tvrditi, d^
se tu radi o novoj vrsti, kako to dokazuje Griffon i Maublanc.
Kako su ovim istraživanjem doprineseni samo^ neki daljni dokazi
u prilog njiliovog mišljenja, to mislim, da je najopravdanije, da
se zadrži od njih predloženo´ ime za tu ..... An\stu: Microsphaera
alphitoides Griff. et Maubl.


Pri zaključku ovUi razmatranja mislim, da je potrebno is?
taknuli okolnost, da nam je uprkoe obilnog nalaza peritecija i
nadalje ostalo nejasno porijetlo same gljive.


i Sur 1´ Oiciium des Chenes (Miorosphacrn qucrcimi). N´ote dc .. ., G.
.....^ et ...., Comptes remUis Ac. dcs Se. ..2, 154; 2 p. 1302.