DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 59     <-- 59 -->        PDF

.Službene vijesti. 251


Pitanje organizacije Šumarske službe.


Da hc razbistre pojmO´vi o pitanju organizacije suni. službe dot, zakonskoj


..-ći naredbe od 27. . . 1*)21., donosimo akt zakonodavnog odbora, u toj stvari:


Zakonodavni odbor Narodne skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenuca.


Br. 552. — 10, aprila 1922. god. u Beogradu.


Gospo-dine Ministre!


. Čast mi je i^vestiti Vas, da zakonodavni odbor Narodne Skupštine nij e
stigao da pregledu i donese ma kakvu odluku o niže označenim
uredbama, po-slatim od strane Vašeg Ministarstva Zakonodavnom Odboru u
re-viziju prema čJanu 130 ustava i to:


L o uredbi o ustrojstvu Ministarstva Šuma i Rudnika od 15. III. ]^fl9^ god.


2. o uredbi o izmenama i dopunama uredbe o ustrojstA-u Ministarstva
Suma i Rudnika od 15. III. 1910, god. i o organizaciji šumarske struke u Kraljc^^
vini S. .. S. od 27. \ . 1921. god.;
3. o uredbi o izmenama i dopunama uredbe o ustrojstvu Ministarstva
Šuma i Rudnika od ]5. III 1919. god. i o organizaciji rudarske struke u Kro?
Ijevini S. .. S.; i


4. o uredbi zemaljske \dade za Sloveniju od 5. IV. 1921. god. kojom se
proteže šumski zakon na teritoriji Prekomurja uL 1. br. 40/21.
Izveštavajući Vas o ovome, molim Vas, Gospodine Ministre, da izA^olite
i ovom prilikom primati uverenje omome osob´tom poštovanju.


Fredsednik Zakonodavnog odbora . Trifković s. ..


Član Ustava, na koji so poziA^a ovaj dopis, glasi:


Čl. 130,


Privremeni zakoni, uredbe, pravilnici i rešenja Ministarskog saA´eta i druga
akta i odluke sa određenim rokom trajanja, zakonskog značaja izdani u vremenu
od 1. Decembra 1918. god. do dana proglašenja ovoga Ustava, \´aže i dalje kao
zakon, dok se ne izmene ili ukinu. U roku od mesec dana od proglašenja Ustava,
vlada je dužna sprovesti sve privremene zakone, uredbe, pravilnike i rcšenja
Ministarskog Saveta i druga akta i odluke sa određenim rokom trajanja za=^
konsko´g značaja Zakonodavnom Odboru na pregled. Odbor, podeljen u sekcije
prema granama državne uprave, pošto izvrši njihov pregled, najdalje u roku
za 5 meseci, rešiće u plenumu, koje ostaju u važnosti bez izmena. koje se
menjaju a koje se ukidaju. Nepodneti privremeni zakoni, uredbe, pravilnici i
rcšenja Ministarskog Saveta i druga akta i odluke sa određenim rokom trajanja
zakonskog značaja prestaju važiti. Odluke odboi´ske proglasićc se kao
zakon. One, o kojima odbor u ostavljenom roku ne donese


.1....^. odluku, ^^aže i dalje u celini, dok se ne z .....
redovnim zakonodavnim putem.
Svi privremeni zakoni, uredbe, pravilnici i reŠenja Ministarskog Saveta
zakonskog značaja koji se tiču; agrarnih odnosa u zemlji, Narodne Banke Srba,