DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 54     <-- 54 -->        PDF

246 k Jugosiov. Šumarskog Udruženja,


Izvanredni Zbor može donositi zaključke samo o onim pitanjima, koja
su na´ dnevnom redu. -^


Zaključci stručnog ili staleškog značaja moraju se predložiti radi eventual^
nog izvršenja Glavnoj upravi uvek onda, ako to zahteva natpolovična većina
pris-utnili, stručno kvaiifiko.^a.h Članova,


To važi kako za Izvanredni, tako i za Glavni Zbor Podružine.


ZK. Nadzorni odbor.


ĆL 27,


Dužnoet je članova nadzornog odbora, da nadziru imovinu Udruženja
i upotrebu kredita u delokrugu Podružine. Pred Gla^oii Zbor Podružine oni
moraju pregledati i potpisati blagajničku tmjigu i druge računske i imovinske
iskaze te o rezultatu izvestiti Zbor. Oni stavljaju predlog za davanje odrešnice
Odboru.


. F. Časni suđ.


ČL 28, ,
Gelde Časnog suda za članove važe čl. 46.—50. Pravila Udruženja.


Proti odlukama časnog stida nema priziva.


ČL 29.


Proii odlukama Uprave ima svaki član (odnosno i onaj, koji želi postati
Članom) pravo pritužbe na Odbor i proti ovome na Glavni Zbor Podružine.
U osobnim je sporovima zadnji priziv časni sud, a u društvenim i struč;=
nim Glavna Uprava Udruženja.


VI. Zaključne odredbe.
ČL 30.


Rad je svih funkcijonara Podružine, osim tajnika i blagajnika, častan.
No, svaki aktivni radenik ima pravo na povratak efektivnih troškova oko rada,
ukoliko to Glavna uprava odobn.


Izbora za bili koju funkciju ne može ni jedan Član otkloniti bez oprava
danih razloga.
ČL 3L / , "-; . -´


Ako koji funkcijonar Podružine tečajem goidne umre, otstupi, izgubi
pravo ili bude isključen, određuje mu po potrebi Odbor Podružine privremenog
zamenika za vreme zapreke odnosno do Glavnog Zbora (analogno čl 20. Prav.
Udruž.X


Otstupi li pre roka čitava uprava, odrediće Glavna uprava privremenu
Upravu, koja ima da što pre sazove Izvanredni Zbor, koji da obavi nove izbore.


ČL 32.


O razlazu Po-druline zaključuje tajnim glasanjem većina od dve trećine
svih punopravnih članova Podružine.
O imovini Udruženja, koja se nalazi u posedu razrešene Podružine, od:=
ređuje čl. 30. Pravila Udruženja, .