DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Iz Jugoslov. šumarskog Udružcinja, 245


"7 , Izveštaj članova Odseka rada.


8. Samostalni predio:^!.
9. Eventualija.
Međii eventualijaBia mora s-e po mogućnosti raspra^dti o svakom, u smislu
Pravila Udruženja iznetom predlo´^^u bilo kojeg člana, čim se za to izjavi nat^
polovična većina skupštine.


Čl 20.


U vezi s Glavnim Zborom ima se redovno vršiti ili kakvo važnije ...^
davanje ili javna diskusija o kakvom važnom stručnom predmetu ili ekskurzija
ili ogled kakvog, po šumarstvo važnog ili interesantnog predela ili objekta.


Program ogleda etc, ima izraditi Uprava, a redovno ut^-rditi Odbor na
svojoj sedn´ci,


/ ČL 21


Zboru predseda predsednik ili koji od potpredsednika. U slučaju njihove
´odsutnosti predseda Zboru najstariji član Uprave.


. Čl. 22,


Pravo rasprave na Zboru ima svaki prisutan član Udruženja. Pravo glasa
imaju svi punopravni članovi Udruženja (ČL 6., 7. i 8; Prav. Udruž.), koji su
organizirani u Po družini.


Raspravljati o stručnim pitanjima mogu i svi oficijelno pozvani gosti
neolanovi.


, Čl 23.


Zbor Podružine nije vlastan stvarati zaključke, koji se ne icmeije na
Pravilima Udruženja ili koji su u protivnosti s odredbama tih pravila. No
on može zaključiti predlog za izmenu Pra.^ila Udruženja kao i ovih pravila.


Čl 24. .


Zbor je valja., ako na njem učestvuje bar jedna trećina punopiavnih
članova Podružine.
U slučaju da tog broja nema, vrsi se po sata kasnije pravovaljano isti
Zbor sa prisutnim člajiovima.


Zaključuje se većinom glasova prisutnih članova o svim redovnim posLo^
vima; o podeli Podružine (čl. 1. ov. prav.) odlučuje 2/3, a o svim čisto stručnim
i staleškim pitanjima, ako to svi prisutni stručno kvaiifikovani članovi I´prave
zahtevaju, "^/5 prisutnih glasova.


ČL 25. ^


Izbor predsednika, potpredsednika i ostaHh članova Uprave te članova
Glavne uprave vrsi se pojedince, tajno, listićima, ako to zahteva bar deset
prisutnih članov^a, bez obzira na njihovu punopravnost. . ^


Čl 26.


Na zahtev Glavne uprave ili ako Odbor Podružine zaključi ili ako to
pismeno zahteva bar .% punopravnih čiairova Podružine, mora Upra^´^ u vreme
od 14 dana sazvati i »Izvanredni Zbor« Podružine s točno označenim dnevnim
redom. ,