DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 52     <-- 52 -->        PDF

244
´ . Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Zapisnik, koji vodi tajnik ili njegov zamenik, ima Se u glavnim točkama
.obelodaniti u »Šumarskom Listu«.


Na narednoj .sednici čita se i prihvaća zapisnik u cclosti.


. Čl. 15,


Odbor zaključuje natpolo^vičiioin većinom glasova, a odborska se sedmca
može vršiti, ako je prisutna jedna trećina o-dbornika. Kod jednake podele gla^
sov^a odlučuje glas prcdsedatelja, .


Čl 16.


Izvršenje zaključaka čisto stručne ili staleške naravi mora se odložiti do
narednog zbora Podrnžine, koji o tome odlučuje, uvek onda, kad to zahteva
natpolovična većina prisutnih stručno kvalifikovanih odbornika.


Čl 17,


Odborske su sjednice za sve članove. Udruženja javne. Neodborn´cl na
nemaju odborskim sednicama prava glasa; pravo debate i stavljanja upita
i predloga mo^že im dozvoliti p-redsedatelj, ako se tome ne protivi većina od^
bornika.
Predsjedatelj može za pojedinu točku rasprave odrediti tajnost sčdnice.
Na odborske sednice ima se pO´ mogućnosti priključiti ili kakvo predam
vanje ili kakav zanimiv ogled.


c) Z b 6 r P o d r u ž i n e,


" Čl 18.


Glavni zbor Podružine mora se vršiti svalGlavBu godišnju skupštinu Udruženja i to po mogućnosti svaki put u drugom
kraju teritorija.


Program, dnevni red i mesto Zbora utvrđuju se redovnO´ na odborskoj
sednici, a moraju se obelodaniti u ».Šumarskom Listu« bar 14 dana prije Zbora.


Čl 19.


Dnevni red Glavnog Zbora mora sadržavati bar ove točke:


J.
Izveštaj Uprave (predsednika, tajnika, blagajnika).
2. Izveštaj nadzornog odbora.
3.
Razresnica Upravi.
4. Prediog budžeta za narednu godinu.
5.
Izbori:
a) trećine članova Odbora te člana redakeionog odbora,
b) dvaju članova nadzornog odbora,
c) članova časnog suda (čl 46. Prav. Udruž.),,
d) članova Glavne uprave (čl. 15. i 41. Prav. Udruž,),
0) članova Odseka rada (pododbora, čL 16, Prav. Udrul.).
6. Izbor- delegata za Glavnu godišnju skupštinu Udruženja (61. 14. Ftav.
L´^druž,). ^