DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Pcr.tcciji hrastove mecUjike n Hrvatskoj. 197


jednaka dvostrukom promjeru n a j m a n j e g p e=;
ritec i j a, te najdiulji dosižu tek veličinu od 150 c-Privjesci su
katkad jedanput .septirani, a iia kraju obilno r-azgranjeni, no-vrlo
je različit stepen i način tog razgranjanja (Tab. I. si. 1—19). Osim
toga našao-´Sam u 10% peritecija i takovih privjesaka, koji su
najprije rašljasto razdijeljeni u dva ili tri kraka, te pojedini krak
ili svi kraci pokazu/ju na svom kraju običajno raizgranjenje, (Tab.


I. si. 20—27). U periteciiju nalaze ee asci u znatnom broju´ (6—20),
a ovalna su oblika i veličine 59—86 X 35—64 jw, te se na donjem
kraju suzuju u kratki držak (SI. 2). Nezreli a.sci sadržavaju 1—4
asikospore, a njihova A^eličina odgovara veličinama ustanovljenim´
od Arnaud:=a i^Foex:=a/ no u zrelim nalazimo 4—8 spora duljine
od 22—32 .-i Širine 14—17´ ^. Stanice, koje sačinjavaju, peridiju
peritecija^ dosižu veličinu od 14—24 f^-
Arnaud i .....,-^ koji su prvi našli peritecije hrastove medljike,
(1911.), identificirali iSu ove s onima od Microsphaera ^...=
čina (.Schw.), Burill, koji dolaze na hrastovima u Americi Griffon
i Maublanc,^ istražujući evropsku medljiku i one .1..........^:
vrste, što dolaze na hrastovima u Americi, te neke od prije po=^
znate s hrastova u Evropi, došli su do osvjedočenja, da je evrop?
ska gljiva nova vrsta.


Neger/^ analogno načinu´ Salmonovom/ smatra eA^ropsfcu
medljiku samo specijalizovanom fo-rmom zbirne vrste Micron
sphaera alni (M^aUr.), no to je shvaćanje teško prihvatiti, j^er je
njegova opraA´^danost odviše slabo utvrđena. Kasniji istraživači
prihvaćaju djelo-mično mišljenje Arnaud==a i ....^. (Peglion,
Pevronel i Grintescii), a drugi opet zastupaju stanovište Nege=^
rovo (Klika i Feher), tek je Nannizzi ostao neodlučan.


Prije spomenuta okolnost, da ´Su. u poeljedbje vrijeme istra^
živani periteciji bili sabirani »samo u početku njihova pojava ili
možda nijesu bili dostatno istražlA^ani, čini nam raizumljivim, da
već od prvog nalaza peritecija poiznate i utvrđene činjenice, nisu
potvrđene, već je dapače njihovo značenje umanjeno. Prirodna


i Sur la forme de . Oidium du Chene en Fraiice par .. .. G. Arnaud et
Et. Foex. Comptes rendiies Ac. se. 1912. 154; 1. p. 124.


U. c. ´^
^´ Les MicTOsphaera des Chene et les peti1:h&ce:s du blanc du .....^ Note
de .. .. Ed. Gnffon et A. Maublanc. Comptes reiidus Ac. se. 1912. .. 154;
2 p. 935.Le, Microsphaera de4S Chenes par .. .. Ed. Griffon et A. Ma-ublanc Bul^
letin de la Societe myeologique de ...... 1912, p. SS—102.


^ F. W. Keger: Der Eichenmehitau (Mierospbaera alni [AVallr.], var C[uer^
čina) Natunv. Zeitselirift fur Forst und Landwirtschaft 1915. p. 1—30.


^ E. S. Salmon: A Monograph of the Ervslphaceae. Memoirs of the ......
Botanical Club .^.1. IX. Nc%v York 1900.