DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 43     <-- 43 -->        PDF

h JugosL Šumarskog Udruženja. 235


Gvakalić Ivan Ivano\% kot. šumar Mljet.
Rakvin Zvonimir, kot. šumar Sinj.
Ing. Ivo Sverko, š. inž. pristav Zagreb,
fng. Milan Radičc^´ić, ,.. inž. pristav Zagreb.
Injjf. Vlad. Jcicnčić, šum. inž. »Slaveksa« Brod n, S.
Ing. Jovan Hosu, šum. sav. Sarajeva.
Ing. Rude Pipan, šum. inž. i. o. Bjelovar.
Jng. Josip Jozić, šum. inž. Zagreb.
Ing. Kuzman Odž´ć ......, šum. inž. i. o. Mitrovica.
Ing. Nikola Mdjuš, sekretar gon. dir. šuma Beograd. .
Slavko Jovanović. protust. i. o. Mitrovica.
Vaclav Hanzlovskv, drž. gozdar Gorje pri Bledu.
Dr. \^iktor Pfeifer, posjednik Maribor. ´
Tng. Jo-s-ip Stimec, Ljubljana.
Dr. Drag. Trstenjak, vi. sav. Ljubljana.
Ing.´\4ktor Novak, gozd. komisar Ljubljana.,
Anton Kofol, gozcl. rač. svetnik Ljubljana.


??) p o m a g a č i ;


Slušatelji go-ap. šumarskog fakulteta: Jovano4ić Slavko, Šcrbetić Adolf,
Mahovlić Josip, Haramija Viktor, Vujačić Dušan, Jovanović Jovan, Pošorn
Josip, Hclman Mat ja. Ncdeljković Josip, Stcr Milan. Dumić Krunoslav, Đuiepa
Mustafa, Ruka\´ina Ivo-. Torlić Ibrahim i Zarič Petronije.


c}utemeljaČi:„


Red. član \´alentin Mulej, pos. i lesni trgovec Lancovo. --
Družba lesnih trgovcev, Celje.
TA^ornica parketa i paropila, Zagreb.


Nadalje se zaključuje otisnuti 3().0€0 kom. listića za teminologiju i 3(.)
kom. otisaka članka dr, Ugrenovića iz Šum. lista o terminologiji.
S nekim ispraveima prima se na to- Pravilnik fonda za g 1 a .´ n ti
skupštinu i P . a .- i I n i k o p o d r u ž i n a m a.


Marinovi ć preporuča gg. članoA´ima, da se zauzmu, kako bi podaci u
o\-o<^od. izdanju Almanaha kralj. S. .. S. u koliko se tiču šumarstA-a bili što
točnij", da jednoć ... dođemo do točne statistike.


Zaključuje se, da udruženje kao takovo ne će učestvovati u sabiranju
materijala, ali se pojedini članovi odbora obvezuju za svoje pokrajine, da će
podaci biti što točnij´.


Čita se podnesak prof. Vesely^a iz Sarajeva, kojim nudi udruženju, da
preuzme u svoju nakladu tisak njegovog prevoda Hufnaglove knjige o uređenju
šuma.


Nakon kratke debate konštatujc se, da su društvena srestva izcrpljena
izdanjem knjiga prof. dr. Levakovića i dr. Nenadića i dok se ti izdaci ne
pokriju, ne mogu se praviti novi.


Moriilnu potporu za taj podhvat daje udruženje i preporučit će nabavku
te knjige preko Šum. lista svim članovima.