DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 42     <-- 42 -->        PDF

234 Iz Jugosi. Sumaisivag Udruženja.


Marinovi ć upo/orujo na činjenicu, da su u Beogradu sjedn´ce ....^
dinih sekciju održavane kad i sjednice uprave, što se je svojevronacno glavnoj,
upravi /amjeravalo, jer su mnogi u tutanj tratili vrijeme u gradu.


Ruži ć VLĆ sada predlaže, da se rad valjano organizujc. Predio´/i, nacrti
] sve ostalo, što dolazi pred /bor. treba da je tačno izrađeno, da sve teče
svojim tokom, i da se pred zbor iznašaju već izrađeni predloži.


Ružić predlaže, da bi bila zgodna ova razdioba vremena:


1. jedan dan sjednica Odbora;
2. jedan dan sjednica sekcija;
3. treći dan i dalje bilo bi pridržano za zbor.
Ma r in o vi c pita, da li je potrc^-bno dva dana za glavnu skupštinu; on
bi bio za to, da se sekcijama dadu dva dana, a zboru samo jedan.
Nakon debate zaključena je, da glavnu skupštinu treba p-redviditi sa dva
dana, a sjednice sekcija mogu se održati i između pojedinih skupštinskih
sjednica.


Detaljni raspored ima se još predložiti, raspraviti i ustvrditi.
Predsjednik Cirković prekida sjednicu u jedan sat poslije podne.


3 ć i dan sjednice.


. a r i n o V i ć iznosi pitanje zakona o porezima.
Zaključeno zamoliti Lenareića, da u određenom roku izradi predstavku na
Minist. Finansija i razašalje članovima užeg odbora, izabranog u Dobrijinu. Oni
će stvar proučiti t iznijeti na narednoj sjednici upr. odbora.
Frelazi se na Projekt zakona o eksproprijaciji velikih šunv
skih posjeda.
Ing. R o h r izvješćuje, da je uži odbor pretresao njegOA´ projekt zakona
i stavio svoje primjetbe, prema kojima će se izraditi definitivni nacrt.
I´zima se na znanje s time, da se nacrt izradi i razašalje svim članovima
odbora te se uzme na pretres ili paralelno sa šumskim zakonom ili na sjednici
iza toga.
Naredna točka dnevnog reda je Projekt kaznenog zakona, koji
je dostavljen udruženju po Min´starstvu Pravo´suđa.
Nakon kratke debate zaključeno, da se izradba mnijenja o tom projektu
piepusti užem odboru, što izrađuje zakon o šumama te da paralelno s time
.sastaA-e mnijenje i o projektu kaznen((g zakona, u koliko se tiče ŠumarstA^a.


Zatim se primaju novi članovi:


a) red o viti :


Ivan Draščić, kot. šumar Split.
Oldiih Blahak. kot. šumar Hvar.
ixrdinan(i Slunski, kot. šumar Vrlika. ;
Gubenko A´^asilije kot. šum^ir .´stanje. ;
Hugo Nosal, kot. šumar Imotski.
J(jsip Barišić, kot. šumar Split. ;
Atlam Habce, kot. šumar Šibenik.
Ivan Cirakah´ć. kot. ^umar Makarska.