DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 39     <-- 39 -->        PDF

[?. Jugoslov- Šumarskog- Udruženja. 231


III. Dio.
Gospodarenje su šumama.


[. s 1 -. V a :


a) tluznost i/,raeibc i prccllaganja go-ij-p. O´snova;


b) sastav i odobrenje drvcsječnih i ogojnih prcdlaga:


c) propisi o šum. skižnostima;


d) uživanje dn^a i nu/gr. užitaka u šumama drž., t,amoupr. tijela, opć, i
s<:<:xskim;
e) prodaja, sječa;
f) i/voz.


II. glava: _ ^
a) šumske zadruge;
b) suvati;
e) šumoviti pašnjaei.


Ugrenović : O pitanju potrajnosti d<)\´oljno se raspravljalo u ...´=
no-sti, pa nije važno i ovdje zalaziti detaljnije u to pitanje. Motivi razdio´be su
isto poznati. Stoji na stanovištu, da se privatniku ne može braniti, da ne načinje
svoga kapitala, nu naravno< uz održavanje polieajnih mjera. To je moderno,
sa-\Tcmeno gledište, koje mora da dođe do u^´aženja. S dru^j^^c strane treba sa^
stavljati privredne planove, da se u njima to pitanje iserpivo raspravi u sva^
kom pojedinom slučaju. Udje ima osnova, drži da su nepotrebni godišnji drvo^
sječni predloži, koji ne znače drujjo, nego zatrpavanje oblasti spisima. Lica
obvezana na produkcionu potrajnost ne trebaju predlagati god. drvosječmh
i ogojnih predloga.


Nakon kratke debate tekst ostaje nepromijenjen.
Ružić : U nacrtu sekcije manjka prijava sječe. Za male šume je dobar
taj sistem, pa m.oli — da se to uvaži i unese onako kako je to u Sloveniji
uređeno.
Prima se stime, da to ima doći u provedbeni pravilnik.
Kod rasprave o servitutima 11 gr eno vic je mišljenja, da to ne spada


u šum. zakon, nu pošto su pravnici zato, treba taj predmet ovdje obraditi.


R u ž i ć drži, da pitanje servituta spada u polieajno^gosp. dio zakona.


Ugrenović drži, da spada samo u gosp. dio.


Zaključeno, da se u projekt unesu samo osnovni principi.
Ugrenović : Izyoz šum. produkata nije sm-atran kao poHcajni momenat,
nego kao gospodarski, pa je stoga razloga i uvršten u taj dio.
Ruži ć je proti\^ bulctanja drveta, jer je to nemoguće provesti u Slo^
veniji, radi velikog broja malih posjednika.
Lcnaroi ć moli, da mu se obrazloži potreba te mjere u Hrvatskoj* Sla:=
voniji i Srbiji.
L´g r e n o V i e : To je p´tanje provenieneije drveta kod nas neophodno
mižno, radi velikih šumskih krađa.
To se može u slučaju potrebe primjeniti. nu gdje nema za to nužde, ne
primjenjuje se. Ta je mjera ncobligatna. dakle — prema potrebi.