DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina. 225


Kadu je uslijed rata Italija bila odrezana od svojih glavnih iiferanata (uvor=
žilo se samo 10% predratne količine), a potrošnja je na drvetu porasla uslijed
vojnik potreba, bila je prisiljena najveći dio potreba pokrivati iz svojih Šuma,
što je dovelo mjestimice do^ velikih devastac^a,


Računalo se, da će poslije rata p-orasti uvoz u Italiju; međutim se dogodilo
baš obratno. Uvoz je znatno opao. Uzroci su dijelom u tome, što je priključe
kom ..... zemalja s 28% šumske površine proizvodnja drveta znatno porasla,
a dijelom u unutarnjim prilika^ uslijed kojih su smanjene potrebe na drvetu.


U 1922, nastao je naime pad tal. lire, uslijed čega je tražen izlaz u kupo^
vanju stranih deviza, što je ovima još više podignuo tečaj na štetu domaćeg
novca. To se je u obrnutom omjeru odražavalo na svim tržištima, pa i na
tržištu drveta. Tako je drvo, koje je još sredinom ljeta stajalo ...^ 190 lira,
poskočilo u septembru na 270 lira. Unutarnja nesredenost, borbe stranaka, hiper?
produkcija činovništva, neuravnoteženost budžeta itd. djelovalo je nepovoljno
na drvno tržište. Uz to- se je pojavila nestašica novca i nezapo^sleno^st u svim
granama. Građevna djelatnost je unatoč velikih potreba mirovala, te je potraže
nja, na grad. drvetu bila minimalna; isto je i s brodogradnjom, koja je prije
rata apsorbirala velike koUčine drveta, te je poslije rata uslijed A^clikog prirasta
dobivenih brodova tako reci posvema prestala. Nešto veću živahnost pokazala
je samo industrija pokučtva, koja je prije rata radila za izvo^z, ali je poslije
znatno nazadovala. Potrebe stolarske pokrivaju se sada većim dijelom n zemlji;
šume Tirola i ostalih na novo pridošlih dijelova bivše monarhije imadu naime
vrlo dobrog drveta za te svrhe.


Uza sve to dolazi još i velika množina drveta, dana Italiji na ime ....^
racija tijekom .1922. To se drvo nalazi kraj .-^....., odakle se rasprodaje uz
vrlo nisku cijenu, koja je uz ostale naA^edene prilike djelovala, da s-u cijene
drveta u decembru opet pale.


Ipak su još u tom mjesecu kupljene dosta velike zalihe ,uz prilično veliku
cijenu, a u nadi, da će nova fašistička vlada uvesti sređenije odnošaje te će s^d
poslovi opet oživjeti. (Okupacija njemačkih industrijalnih predjela po Fran^*
cuskoj imala je međutim neugodan odjek u Italiji, te su uslijed nestašice ugljena
mnoga poduzeća zatvorena, a očekivano oživljenje poslovnog života nije nadošlo,
te nagomilana roba uzalud čeka kupce). (Holzmarkt 1923. br. 20.) ´


Kao liferanti za talijansko tržište dolaze u obzir uz spomenute već zemlje
bivše monarhije, što su pripale Italiji, u prvom redu:


1. Njemačka Austrija i to onaj dio Koruške, što lezi neporedno
uz Granicu.´U toj državi tužili su se eksporteri na velike neprilike radi velike
tarife i carine; di´vo se je uz to radije prodavalo u Njemačku radi, promptne
isplate, dočim se je u Italiji trebalo čekati dulje vremena na isplatit obA-cza,
Stručni listovi se tuže, da je Italija za njih posvema izgubljeno tržište.
2. Jugoslavija , odakle se rado traži naročito jelov materijal \"ećih
dimenzija i bukove daščice za voćne sanduke te dr.´eni ugljen. Radi blizine i
])ada dinara može se jugosL drA-o lahko natjecati s rumunjskim, koje radi velike
udaljenosti mora prije ili kasnije izgubiti talijansko tržište. Jugoslovensko drvo
se nudi na talijanskoj granici po 200—21— lira (Holzmarkt).