DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 30     <-- 30 -->        PDF

222 LitLrarai pregled.


\", Pavlukovlć: industrija . u i^ o si a v i j c , II. svcz. Jugoslav. ...^
pasa, Din 150-—. Finunsijski prika/ naših industrija, rav. vijeća, bilance,
podaci itd.


I" . g-o V a č k i Kalendar J u g o s I o v c n s k o g L I o . d a . a 1*^)23.


(kuinicora) Din 25´—. Kalendar aadr/aje oko 10 -/akona. mnoštvo propisa, uputa


i po-dataka za privredu.


...".. Cuiić; Nauka o k n J i L. o v o d s t v u u opće, te trg., i n d u s t r.
i hank. poduz-eću napose, Din 150-—. Ovo će djelo opsizati oko 500
:5trana i b´t ec potkrepljeno obilnim primjerima i tabelama. (Predbilježba se
prima unapred.) Doštampava se u travnju 1923.


fng. AL Maden i Ljubomlr Hadžie: Nauk a o robi . Za upotrebu u nižim


trgov. i obrt. školama, kao i za trgovce, obrtnike itd-, Din. 30-—.


Joso Lakatoš: Narodna statistika, Din 25-—, Prikaz o gustoći i


porastu žitelj, o rasprostranjenju Hrvata i Srba u Hrvatskoj i Slavoniji.
Dušan P. Letica: Porezna reforma, Din 3"—.


Gjorgje \´učković: Pogled na reformu neposrednih poreza.


Din 3-—.


Zakon o trgov. ugovoru između Kraljevine SHS i Njc^
mačke . (Hrvatski i njemački tekstj´ Din 6"—.


Zakon o državnom savjetu, njegovo razdijeljenje u sekcijo i
članove, Din 5´—.


Gornje cijene vrijede, ako se djela preuzmu u Zagrebu, Marovska ul. 21,
ili u knjižarama. Ako se l^njigc dostave poštom, placa se za djelo Din 2-50 do
Din 5-— više za poštarinu ili pouzctbinsku pristojbu. Knjižari dobivaju knjjge
itz u običajem popu-st.


Upozorenje.


Doštampane su knjige Dr. Levaković: D e n d r o m e t r ij a i Dr. Ne^
nadić: Računanje ^´rijednosti Šuma. te se moigu naručiti kod Jugo^
slovenskog šumarskog udruženja u Zagrebu, uz cijenu od 78 Din (.sedamdeset
i osam) po knjizi.


Udruženje šalje knjige svakom preporučeno, ne računajući posebno
poštarinu.


Kako su Dvc knjige svojim sadržajem i obradbom potupno postigle svrhu,
kojoj su namijenjene, to se ......... članovima, da ih Što prije naruče, jer je
naklada istih vrlo malena, a potražba velika.


NoA-´ac se Šalje unaprijed.


Um-oljavaju se svi, koji budu knjige naručivali, da na doznačnici, kojom
3´..\1 novac, naznače točnu adresu kamo se knjiga ima poslati.


Ujedno valja naznačiti, za koju se knjigu novac Šalje.


Adrese 1 dopise valja čitljivo pisati„ di´ .. izbjegne nepotrebnom dopi^


>i^´anju i troškos-ima.