DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Literarni pregled 221


Glavno Uredništvo ........ Kržsijevme S. .. S. ovime izvještava svoje
pretplatnike i privredni SAijet, da se tokom ovog mjeseca svršava prikupljanje
materijala i ide u štampu V., privredni dio »Almanaha S. .. S.« kao ^uplement
tkonom&ko^finansijskog dijela za g. 1923. prema slijedeće m
programu :


Pregled poJit.^ekan. stanja Kraljevine S. R S.
Poljoprivreda, zadrugarstvo, šumarstvo, rudarstvo, mineralna vrela, vo*
dene snage.
Popis svih privrednih institucija i udruženja u Kraljevini.
Pregled stanja bankarst\´a, industrije i trgovine.
E)odatak i korektura popisa banaka, industrij^skih poduzeća i veletrgovaca.
J\\ dio Almanaha: »Ek»port*lmpOTt S. .. S.« izaći će iz Štampe krajem
1923. gad,


IV. i ^^ dio činit će II. kompletan svezak Almanaha, Cijena V. dijela u
pretplati Din 125.—, cijena IV. dijela odnosno II. kompL sveska biće određena
kasnije.
1. kompL svezak »Almanaha S. .. S. (I., II. i III. dio) šalje se uz pouzeće
za Din 160.— u mekanom te Din 185.— u tvrdom 2>ovezu plus poštarina.
O-v om prilikom molim O´ sve privredne institucije i
iT druženja u zemlji, koja nam još nisu poslala svoje po*
datke za g. 1923., da nam ih čim prije pošalju.


Veleiadustrijalce i veletrgovce ..-.1...^..., da dadu za 1923. g. svoje
oglase. Tarifa oglasa od Vie do 1 strane: 100, 150, 250, 450 i 800 dinara. Isplata
nakon primitka pokusnog otiiska.


Adresa Glavnog Uredništva Almanaha: Zagreb, Ma*
r o v s k a 30.


Knjige privrednog sadržaja.


Izdanja Jugoslovenskog- L!oycla d. d. n Zagrebu.


Joso Lakatoš: Industrija Dalmacije Din 15´—. Ova knjigis i
knjiga Indiistrija Slovenije, serije Industrija naiše države,
koje će pisac postupno izdati i u kojoj će seriji izići još slijedeći svesci:
Industrija Bosne — Industrija Hr\´at5ke i Slavonije —
Industrija Srbije i Industrija Vojvodine, prikaz su industrija
u pojedinim našim pokrajinama, uvjeta, prilika i razvoja istih, a ujedno su
i pouzdani adresari nabavnih vrela.


Joso LakatoŠ: Industrija Slovenije, prikaz cjelokupne slovcnačke
industrije. Din 25:—.


Stanislav Knkla: Kako valja čitati bilance? Prikaz i kritika sa*
stava bOance, upozorenja na načine, kao i konkluzije do kojih do\´ode iznesene
cifre i stavke, Din 15´—.


Dr. Vladimir Njegovan: Naša kemijska industrija, kratki pri=:
kaz ove industr. grane. Din 8´—.
Dr. \. ..1.§....: Politička ekonomija, kratka uputa u sistem.
Din 20—.