DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 25     <-- 25 -->        PDF

.... .. ´........ ...... ...... . ..........


........ .. ........ (.........):


.... .. ........ ...... ...... . ...
...... [........ .....].


. ..... ..... ......... ........ 1923. .... ..... ... je
....... ..... ....... . ................. .... .´ ..........
........ je ..... ......., .... ........ . ..... ......, ...
... ... ..... ............ „.... no .... ......, ..... no .....
......" .... ... ....., ...... .... .. ...... ....., .. .. ......
.... .. ...... .. ......., .... .. je ... .... .... .......
....... ... . ...., ........ . ja ..... ........ . .... ..
........ ...... ...... . ......... (......... .....), .........
.. ... ..... . .... ..... . ........ .... ...... .........


Ko, ........ no .... ........., .... ..... .. ...., .....
.. ......, .. .. ... .... ......... ...... To ....... .. ..
...... .... ....... To ... ..... .... ..... .... ..... ....
(Taxus baccata)j .... je .. Juniperus sabina, ..... .... je ..........;
........ . ..... ........... ..... . ....... ..... .....
..... Ko .... .. .... .. ....., ..... .. ... . .....-........
^........ ... ....... .. ......... .......... . ........ .......
. .... .. .... ....... ....... je ... 19 ... .. . . .....
... ....... .... je ........ ........ ...... Ha .... .... ..
....... .. ........ ..... . ....... (....... .....), .........
.. ....... ..... ........ ...... .. .... ........ . .... ....
.... ...... .. ..... .. je ... . ........ .... .... .... .....
.. ..... .. .. .. ..... .. .. .. ..... ....... .. ... ..... .
.... .......... je .. ........ ...., .... ..... ... ..... . ...,
.. joj je ..... ........ ............ je .... .. ... .. ........
...... je . .... .... ....... ....... .... ...-^.. ......... ...
... ...... ... ....... ..... ....... je ....... .... ...., na
...... .... ... . .. ...., ...... .... . ...... Ha ...... .......
........, ..... ... .... ....., ...... .. .... ........ .
......... ...... .., .. .. .......... ..... ......... ......
..... ...... .......


........, .. .... .. ...... ...., ........ je, ....., ......,
.. .... ....... ........... je ........ ...... .. . ....... ..
Juniperus communis . Juniperus sabina, ........ (........, Buxus
sempervirens) ........


.... ..... ... ...... ........, na .. ........ Maptaj ...´
...... .. ........
... .. ..... ......, .... .. ....... . ......, .... .. ..
........ ........: . "
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 26     <-- 26 -->        PDF

3flesascag^i.^Sfjjaaii.4HK


f


...............