DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 24     <-- 24 -->        PDF

216 Ustanovljenje Šumske takse.


mora da prolazi do unovčenja odnostio do mogućnosti unovčenja


izrađenog drA^eta. Ukamačanje tih kapitala dolazi u obzir samo


kod poslova većeg obujma, čija provedba zahtijeva dulje vreme^


na. Za najkraći rok može se smatrati rok od godine dana. I ve;^


like eksploatacijone firme u Bosni plaćaju šumsku ta;ksu godišnje.


Kao kamatnjak dolazi u obzir jedino onaj, koji je u općem


novčanom prometu do-zvoljen za pozajmljeni novac.


Ako se ovaj naznači sa pi iznaša poduzetnički dobitak:


D - -Pi-±^^ . + -^-S .... .. . . VI
100 100
i ako se metne Pi ~. .^ — P


, , \ D - -^- T + -^-S´ ..... VII
100 lOO
Pošto je P — . - S + D dakle i


S + S ^^^ 4-.


100 100


odnosno S(l" + -L^) = P —. (1 + -^-)


100^´ ^ 100 ^


iznaša šumska taksa S -= ~~-— [P — . (1 . 2—)] , VIII
1 -u ^!_ 100 ^-^


100,
u tim formulama znači .^ polugodišnji ili jednogodišnji uobičajeni
kamatnjak prema poprečnom trajanju rada i .^ onaj posto=
tak na proizvodnim troškovima, koji se poduzetniku priznaje
kao dobitak.


Visina P2 mijenja se prema potražbi (konkurenciji) i .^ ...^
ma prilikama novčanog trga, ali nikada ne može .^ biti jednako p.
Uporaba formule V dolari u´ obzir kod svih kratkotrajnih


prodaja na panju i formula VI! za obveze, koje dulje traju.
Polaganje šumske takse, za više godina unaprijed dogodiće


se samo iznimno.
V tom. je slučaju šumska taksa poprečna početna vrijednost
godišnje rente, ustanovljene po gornjoj formuli VilL na temelju
osnove za sječu i eventualnog rasporeda za investicije, podije=^
Ijene po broju godina.
Ta formula, ako Si znači ovu šumsku taksu, u trajanje eks^
ploatacije po godinama i .^ kamatnjak, glasi:


.-!^´-.. (1 -i- ..eL_)