DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Ustanovljenje šumske takse. 215


´ Ta farmula priznaje poduzetiiiku odnosno kupcu bez obzira
na udaljenost i položaj sume unaprijed stalan dobitak, koji za^
visi jedino od prociajne cijene dotičnog izrađenog sortirnenta
drveta na mjesitu prodaje. .


Ako dakle dva poAizetnika dobave na primjer jelovo^ ..^
risno drvo na jednu te istu željezničku stanicu te rasprodaju
tamo ovo dr.^O´ franko´ vagon, ta formula priznaj.^ ..^..... od
njih jedan te isti dobitak bez obzira na to, da jedan od ovih podu^
zetnika dobavlja drvo ilz udaljenosti od 1 km. a drugi od 10 km.


Ili drugi slučaj:


Dva poduzetnika dobave drvo iz iste sječine i to poduzetnik
A bukovo korisno´ drA^o i . javor ovo korisno drA^o., Ova formula
priznaje poduzetniku . unaprijed trostruki poduzetoički dobitak,
pošto je prodajna cijena javorovog korisnog drveta trostruka
prodajna cijena bukovog korisnog drveta.


To nije ispravno!


Poduzetnički je dobitak u užem smislu u prvom pogledu ..^
knada za rad i trtid ulo´žen u dotično poduzeće. Opseg ovog rada
nalazi svoj izražaj jedino u veličini proizvodnih troško\^a.


Poduizetnioki je dobitak s druge strane i naknada za-riziko^
koji je više ili manje uvijek skopčan s ovakim šumskim poduze?
ćem.


No pogibao, koja prijeti drvima i dovoznim sretstvima za:;
visi opet vd duljine i poteškoće puta, što ga mora prevaliti podu==
zetnik s drvetom, te nalazi pravednu mjeru u visini ]iroizA4>dnili
trO´škova i nema nikakove veze sa šumskom taksom.


S time nije mišljen kalov koji se u svakoj kalkulaciji posebno
stavlja u račun.
Ako p2 znači postotak, koji se poduzetniku priznaje, može
se ovaj odnošaj u kratko ovako naznačiti:


100 : p, - . : D
D ^ -.^ . . IV


100


i šumska taksa S -P — . (1 + ~^^) V


^ 100


Da poduzetnički dobitak u go-rnjem smislu participira na
šumskoj taksi, dakle na prodajnoj cijeni ddbra, kako to pokazuje
formula I, nije opravdano´. Šumska je taksa prodajna cijena za
jedno dobro, za stojeće drvo, koje sa prodajom prelazi u ....?


ništvo kupca odnosno podiFzetnika, ako je poduzetnik i kupac
Jedna te ista osoba.
Vlasnik nije dužan, da priznaje kupcu dobra unaprijed sta^
lan postotak na ....^.. vrijednosti stvari.


U širem smislu ra.zumijevaju se pod poduzetničkim dobit:^
kom i kamate uloženog kapitala, dakle kamati proizA^odnih tro:=
škova i šumske takse za ono neophodno potrebno vrijeme, koje