DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 2     <-- 2 -->        PDF

IVniccm hrastove iiicdljiVf _u ]Ir\aiskoj,


Našao sam obilne koiličine peritocija hrastove medljike na
svim našira dmaćim hrastovima (Qiiercus Robur/ sess^iliflora
i kmiginosa), samo je naU? iva ... bio manie obilan, sto je
pojmljivo već uslijed toga, jer cer manje podliježe toj bolesti.


Periteciji 81.^.... su se isto tako obilno na starom i mladom
Ušću izbojaića iz panjeva kao i na onom starih stabala, šta su.se
nalazila na riibn simie ili su bila posve slobodnu.


Si. 1. Peritccij hrastove medljike.


Značajno je, da se samo na onim listovima nalazilo obilje
spomenutih fmkttfikacijonih organa, koji su izvrgnuti jakom
utjecaju sunca, a na onom lišćn, sto se nalazi u sjeni, rijetko ih
se moglo^^ pronaći. Ta okolnost čini vjerovatnim mišljenje ..
kino," koji doTodi pojav peritecija n savez s opadanjem prehrana
bene vrijedno´se hrastovog lišća uslijed velike top^line i suše.


^ Quercus Robur = Q, pedunculata (lužnjak). Op. ...


- I. c.