DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 12     <-- 12 -->        PDF

20-4 Iskorištavanje šuma . vlastitoj režiji-


Ing, Milan Marinović (Zagreb):


Izkorištavanje šuma u vlastitoj režiji*


(Nastavak,)


2. Odnos režije prema šum. gaspo´darstvu uopće
iupliv
njezin na intenzivnost toga gospoda^
r e n j a.


Kao sva područja ljudskog djelovanja tako i rad na podrnčjii
šumarstva stoji pod uplivom napi-etka opće kulture.


Razvitak kulture po^stavlja sve veće zahtjeve na pojedine
faktore proizvodnje u šiim. gospodarstvu. Poda se površina šuma posvuda smanjuje, a potrebe, što ise s dana
n dan^stavljaju na šnmn, neprestano rastu,´´ Način gospodarenja
u prašumama, koji karakteriše .rasipanje drveta, jeftina radna
bnaga { malen kapital, neodrži\^ je u današnje ..^...., koje sve
-siše ziihtijer^ od kapitala, rada i tla, da se uzmogne udovoljiti
povećanim potrebama na šumskim produktima, nnatoč nepresta^
nom smanjivanju šumske površine. Kao opreka ekstenzivnom
gospodarenju u prašumama stoji moderno intenzivno gospoda^
renje, koje operiše s velikim uloženim i proanetnim kapitalima,


.-...1. aparatom intelektualnog i manuelnog radništva, te ...^
vodi sve mjere, potrabne za povećanje produktivne snage tla.


U tu svrhu služi se intenzivno govspodarenje prokušanim
uspjesima novijih istraživanja kako na tehničkom, tako i na ao=
^poda.skom području. Tehnički progres uvjetovan je na^pretkom
tehničkih ^nano-sti, koje su u poslednje vrijeme pokrocile gigant;^
skim korakom i taj napredak nije mogao da ne o,stavi dubc^ldh
tragova i na području šumske privrede. Između ostalog spominje;^
mo .... upotrebu novih ^strojeva kod uzgoja i iskorištavanja
šuma; izgradnju modernih šum^skih prometila; usavršavanje strojeva
za preradu drveta tako u mehaničkom kao i u kemičkom
vogledu; sve veću upotrebu vodenih sila u šum^^koj industriji i si


Na gospodarskom području nije taj progres mogao održati
koraka s tehničkim, što je sasvim razumljivo, ako se uvaži bit
pokusa i istraživanja na tom području; ta su istraživanja i vre^
menski i prostorno vrlo velika, a posljedice njihovog provađanja
imadu tako ogromno značenje, da je slgurnovst aplikovanja u
praksi moguća tek nakon potpuno dokazanog uspjeha u praksi.
Kod mtenzivnog šum. gospodarstva stvara kapital pomoću teh=
uK´kih naprava mogućnost, da u gospodarstvo prodru prokušana,


^ V. Dr. ti Martm: Die forstlicbc Statik 1^05, str. 2.^?>.