DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 10     <-- 10 -->        PDF

202 Još. nešto o veličini dopus-tivog ........... u c-čitavanju itd.


3 4 2 8


(.^ a -. —)


4 12


2. . . . . . == a.
4
Diferencija (z?) između F i . iznosit će:


,4 12^ 4 4 12


a´posiotBi izno-s te diferencije glasi:


4 12 ^^^ 100.2
. 100


´ —(d^a-i- —)
´ .


4 12


VeMčiaia dopustivog zaoikruženja (a) proiziaiZi odavde daijnim
jednostavnim računom, t. j. :


12d2p + a2,p - 100, .^


12 d^p- a~^(100 —p)


-
d )/__12p_ ^. 2d . ]/ 3´\ 1 / -?—-.
r ... — p V 100 —p
Pošto je .. = 1´7, to potonja formula za A´^eličinu dopustivog
zaokružeaija proizlazi kao produkat već prije navedene´ moje
formule I. sa faktorom 1´7. Nova formula za veličinu dopustivog
zaokruženi a do-zvoljava dakle (kod iste dopustive postotne ..^:
greške u zbroju temeljnica) jo š jač e zaokruživanje, izffljerenih
proimjera.´ Koji je to^me razlo-g? Bez dA^ojbe okolno^st, da je
zbiljna aritmetička sredina svili u debljinsfco´m stepenu nalaznih


tem.eljnica — premda je za iznos — veća od one temelinice,


4 12
koja odgovara sredini zaokruženja (debljinskog stepena) — još
uvijek manja od aritmetske sredine obiju skrajnjih temeljnica:


, ^ a-


I to za iznos --;- -^-, stO´ se već na prvi pogled lako dade prosuditi


4 6
i iz toka same krivulje na slici..


Prije navedena formula a=:--2,dj/—-E predstavlja dakle
´ F lOO^p