DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br, 4. Ši^marski list. God. 47.


Dr, Madimir Škorić (Zagreb):


Periteciji hrastove medljike u Hrvatskoj


(l´ZT&deno u kr. sveučilišnom botani5kom zavodu.)


Prvi puta je zapažena u nas hrastova medljika 1908. od A.
Petracića/ no-ii to vrijeme pridolazi ona samo sporadički na po=
jedinim mjestima. Već slijedeće godine bilo´ je njeno´ raširenje
opsežnije, a 1910. poprimila je karakter prave epidemije, te nije
izostala ni posljedica te zaraze, jer ´Siu na nekim mjestim-a uginule
čitave sastojine.´^ Od prvog pojava medljike, pa sve do najno==
vijeg vremena opažana je sanio njezina konidijska forma, te se
je bezuspješno tražilo peritecije.-"^ Poelednjih godina,^ a naročito
prošle godine, nađeni eu periteciji u obilnoj mjeri u više stranih
zemialja (Pcglion/ .......!/´´ Behrens/ Nannizzi/ Klika,´´ Grin==
teseu^ i Feher´^^), pa i u nas. Kako mi je uspjelo utvi^diti neke
dosad nezapažene osebujnosti, to držim vrijednim, da ta svoja
opažanja objelodanim.


^ Dr. A. Petračić; Oidium na hrastovim šumama. Šumarski list 1909. br. 12.


-Eigncr: Mehltaube´Schadigungen im fiirstl. Tliurn und TaxischeB Fotst?
amtbezirke Lekenik. Naturw. Zeitschrift f. Forst^ und Landwirtsch. 1910. p. 49^.
^ Dr. Stj. Gjurašin: Hrastova medljika. Šumarski list 1913. p. 377—3S5
i 431—439.
Dr. I. Tuzson: štete od hrastove medljike na erarskom šumskom posjedu
u VinkoA´cima, Lippi i Godollou. Šumarski list 1918. p. 105—118.


* Peglion V.: La forma ascofora (Micro^^phaera qucrcina) dell´ Oidio delia
quercJa nel bolognese. Rendiconti R. Accud. d. Lincei. Seri. .\ .´.1. 2S. p.
197—-198. Roma 1919.
Isti u L´ Italia AgricoLa. Vol. 57. p. 77—78. Piacenza 1920.


^^ Pevronel .: La forma ascofora dell´ Oidio delk quercia a Roma. Staž.
sper. agr. V. 54. p. 5—10. Modena 1921.


*
** Dr. J. Bchrens: Dic Perithecien dcs Eichenmehltaus iu DeutschJand. Zeit^
schrift fiir Pflanzenkrankheitcn 1921, p. 108—110„
^ Nannizzi A.: Sulla forma ascofora dell´ Oidium quercinum ThiJm. Ri^
vista di Fatologia Vcgetale. Pavia 1922. p. 87—90.
s Dr. J. Klika: Einige Bcmerkungcn ijber dic Biologie des Mehltaus. ..
nalcs mycologici. Berlin 1922. Vol XX. p. 74—80.
" I. GrintcHCu: Sur . oidium du chee ct ses peritheces. Buletinul societatii
de stiinte din Ciuj .. I. p. 497—505. CIuj 1923.
^*^ D. Febćr*. A tolgylier.tharmat pcrithcciumainak elofo-rdulasa Csonka^^
magvarorszagon. Erdeszeti lapok 1^>23. p. 71—72.