DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 62     <-- 62 -->        PDF

1S4 Službene vijesti


šum;-i. Sušuk 30 D; .... uprava, Ilidža 10 D: »Goranin« cl. cl. Bakar 50 D; Šum,
upravu, Busovača 50 D; Sud opštine Murto-Rske, Podgorske, Blatučkc i Trolskc u
Srbiji po 50 D; Kr. šum. uprava. Ključ 50 D; Adjaroff Nikola, Pa:breBc4>ugarska
100 [.); Parna pihuia Binder i Poljar, Zemun 100 D; D. D. /-a proizvadanjc hra^
stovog ekstrakta, Županja 100 D; Sarnavka Roman, Srednje 50 D.


Terminologija, Na poziv uprave VIL sekcije, odštampan u broju 1. Šumara
ekoga lista o. g. (strana 26—28) odgOA^orili .´^u samo glavni povjeren-ci za Bosnu
i Plercegovinu i Sloveniju te saopćili imena sreskih povjerenika. Da rad ne ..^
pinje, ponovno molim gospodu glavne povjerenike: Dragoljuba S. Petrović^a u
Leskovcu, ...´.... .. Jekić^a u Skoplju, A. Kaiinić^a u Cetinju; Zlatka Turkalja
u Ogulinu i Ivana Čeović^a u Zagrebu, da ovoj molbi što prije udovolje, to jest
što piije saopće imena sreskih povjerenika svoga područja, jer se bez toga listići,
koji su već gotovi, ne mogu odašiljati pa tako rad bez potrebe zapinje.


Prof. Dr. A. Ugrenović, kao pročelnik VII. sekcije.


Darovi.


Umjesto vijenca na odar pok. šum.arnika Heisingera darovali su: činov:^
nici i službenici đurđevačke imovne općine 223 Din 75 Borošićcvoj literarnoj
zakladi i 22.3 Din 75 p Koroskenvjevoj pripomoćnoj zakladi, a namještenici
Icotarske šumarije u Koprivnici 75 Din 50 p Jugoslovensko´m Sum. Udruženju.


Službene vijesti.


Zaključni račun mirovinske zaklade lugara slunjske imovne
općine za godinu 1922.


A) Prihod´ ^ gotovu u obveznicama
u dinarima


1. Blagajnički ostatak iz god- 1921 ... . . .... . 1518-48 28623´—
2. Prinos imovne općine ... . . . . . . . . . . 1131*51
3. Temeljni prinos 3940´39
4. Cianarinski 5 Vo od plaće 1211-09
5. Redovne g:iobe 20* —
6. Kamati od glavnica 125240
7. Uloženo na uložnicu broj 2105 . . . . 7695-78
´Skupa . . .^73*87 36318-78
B) Rashodi


S. Uloženo na uložnicu broj 2105 . -. - 7695-78
"9. Izdato za mirovine i opskrbe 1037´01
Skupa .. . 8732-79
Usporediv A sa ., ostaje koncem god. 1922 .... . 341-08 3631878
I to: .