DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Bilješke. 173


Udruženje šalje knjige svakom preporučeno, ne računajući
posebno poštarinu.


Kako su ove knjige svojim sadržajem i obradbom potpuno
postigle svrhu, kojoj su namiienjene, to se preporuča članovima,
eia ih što i>rije naruče, jer je naklada istih vrlo malena, a potražba
velika.


Novac se šalje unaprijed.


Umoljavaju se svi, koji budu knjige naručivali, da na doznače
nici, kojom šalju novac, naznače točnu adressu koma se knjiga
ima poslati.


Ujedno valja naznačiti, za koju se knjigu novac šalje.


Adre-e i dopise valja citljiA^o pisati, da se izbjegne nepotreb^
nom dopisivanju i troškoAdma.


Bilješke.


šumarski kongres u Parizu održavati će se — kake smo već ...... — u
drugoj polovici maja o. g. Kao zvanlčni zastupnik naše drža\´e delcgovau je —
.. zastupanju Ministarst^´a Šuma i rudnika u Beogradu — prof. dr. Aleksandar
Ugrenović.


Savremeno šumarsko zakonarstvo.
Bavarska. Zakon od 22. decembra 1921. uređuje pitanje pošumljaA´unja
poljoprivrednoga zemljišta.


Belgija . Zakon od 28. januara 1921. ovlaŠtuje ministra poljoprivrede
da zabrani ili ograniči sječu buma, ako javni interes — sa gledišta estetskoga,
h-gijenskoga i hidrološkoga — traži njihovo podržavanje.


Francuska . Zakonom od 15, jula 1921. modifikovan je elan 225 »Code
fovestier^a« (prvobitni rok od dvije godine za istupe u predmetu krčenja produ^
Ijen na 6 godina).


Kan a d a. Zakon od 3. maja 1^21. donosi propise, kojima se ureduje
ošumljavanje.


Grčka , Zakon broj 2o36 od 16. augusta ]´~*21. određuje, da se zemljišta
državnih šuma. koja nemaju nikakve važnosti po šumsko gospodarenje ili po
:^aštitu od bujica te koja se ukazuju korisnija po poljoprivredu mogu ustup´ti
privatnicima ili zadrugama Cudruženjima).


Holandija . Zakonom od 1*^ mnrta 1*-^21. određeno je. da će počevši od
godine 1922. država preuzeti u diiektnu upravu državne šume.
Italija . Dekretom od 7. aprila 1921. broj 040 promjenjeno je dosadiurje
ime »vrhovnog savjeta voda i šume« u ime ^>vrhovnog saA^jeta šuma«.
Rumunjska. Zakonom od 14. jula V´2\. ograničena je površina šume.
što je može da posjeduje privatnik.
Švedska . Zitkon od U. juna 1920. donosi ograničenja, koja se nameću
privatnom vlasn´ku Šume,
4-