DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 50     <-- 50 -->        PDF

172 Literarui pregled.


Oii 1878 —18S3 ......! ce .. 7.002 ..
„„.
]8cS3~-1893
1893—1900
1900 ^ 1913«

4.f^43
5.577
17.331


,


.. 1878-1913 ........ .. 9.950 ..


Oi 187^^ l´Jlo ........ :ia 9.050 \ a ..-. ...-..^... ....>.. 35 .... ..... je
........ .... ......>. .. lO.OOO .. Taj jnjpiuT .-...... ...... je .......
.. ........ ....... ....^....), .. .. .1...´...1...´´. ...... . ...... iiarnibuKa.


..... . ... ...... ...... ........ .. .... 1900—-1913, ... > . ....


.. mncani ....... .... ´ip(urry, KO´^: je .... . ro^i ....... ........ ..........
..(.".[)(.´ >.MU().K.iB;m>y iTuBpiujuie ..1.. ..6.. .......... ......., .......
... ...-....... .. .. (^e . .... rp´´^i«´iiy .... ....... . .. . :iioispii[miu ..
58274 x;i. N´apouir ....... .... .\ locno.uipcKe, ............. .......... .......,


3i .11>.!\-1\.5>.... .......... -nr´iji.iiuna ... . ........ joni .... 633", 03 ...


. .... ...... ..... .. .... ......... .. .......... .... .............
11 ....... pa;iFiiY ........, ... Cm AIC TU .......... ....-... .- ... MU
TO ....... ..... .. oBwii ..... .. ........ .... 1iy ...<^ ....]1.1 . ....-....
...!1..\[., Bijo je .. ...<^ iK>´ijK´´´>i´o, .(´. re jacjui TIUJMORU . .......... .....^..
....... ..^.. . ....... iia ...... nnujv .......-.. ........ ...^...


..... je .... ........., .... joj je ... iiac 250 ....


i´him .-... icoju f-e ........ .. ........ immera [..1\[...... .......^´
fur, .., .. ... !.(>... ...^.... ... he . .... uahii ^iuoi-o iv0pu(-iiiix ...... :!. <´...
..... ....... [. a. ..... .........


Francuska.


„Revue des .... et Forets", Pariš, donosi:


No.l2. — Decembre 1922, Rabouille : „La reconstitution naturelle des
forefcs devastees du Nord" („Obnova opustošenih šuma sjeverne Francuske prirodnim
načinom"). Potel : „Conversions en futaie et methode du «traitement varie>"
(„Pretvaranje u visoke šume i metoda zvana ^traitement varie^"). Parde : „La
races du pin sylvestre dans le domafne des Barres". („Odlike [suvrsti] običnoga
bora na državnome dobru . Barresu"). Guyot : „Sur 1´application aux terrains
......... en montagne de la loi du 16 aout 1913" („O primjeni zakona od


16. avgusta 1913. na općinska zemljišta po planinama").
Švedska.


Ekman: „Handbok skog-steknoiogi" (Priručnik za tehnologiju drvefca). Stock^
holm 1922.


Danska.


Svenson: „Byggematerialer" (Građevni materijali). Kobenhavn 1922.


Ugrenović.


Upozorenje.


´ ^^9f/^^´^4]?"^.s^´ knjige Dr. Levaković: D e n dr o m e t r i j a
1 Dr. Nenadić: Računanje vrijednosti šuma, te se
mogu naručiti kod Jugoslovenskog šumarskog udruženja u Za^re^
hu, uz cijena od 78 Din (sedamdeset i osam) po knjizi.