DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 3. Šumarski iist. God, 47.


Ing. Vilim Puiick (Ljubljana):


Nešto o kubiciranju dasaka.


Ako hoćemo da pronađemo drvnu masu jedne daske, treba nam
znati njenu širinu, debljinu i dužinu. Umnožak tih dimenzija daje
kubnu meru te daske.


Za kubiciranje većeg broja jednako debelih i jednako dugih dasaka,
koje su raznovrsne širinCj treba nam dakle ustanoviti ukupnu
širinu dotičnih dasaka. Umnožak te širine, debljine i dužine daje nam
drvnu masu čitavog tog broja dasaka.


Za ustanovljenje te ukupne širine dasaka imamo samo dve metode*


Jedna je od tih metoda općenito poznata. Po toj metodi zna
svaki merilac drveta računati, i to na taj način, da putem multiplikacija
širine i broja dasaka pojedinih vrsti izračuna dotičnu širinu
svake vrste posebice i konačno putem zbroja tih umnožaka ustanovi
ukupnu širinu svih vrsti dotičnih dasaka.


Tu pr\ai metodu nazivamo usied toga običnim metodom. Ona
je utemeljena sledećom aritmetičkom formulom:


(a V bi) -L (a -J- l)b2 ;- (a -j-2)U -´- (a -; 3} b4 ^


. . . 4- [a ^ (n - 3)] b n-2 -i [a -i (n - 2)] b _ i -´ [a ^- (n — 1)]


bn -^ -^´[a X b] -^ Suma svih umnožaka pojedinih vrsti širine i broja
dasaka, što daje ukupnu širinu svih tih dasaka.


Ako je najmanja širina „a" i broj te najuže vrsti dasaka „bi",
tako ima druga vrsta dasaka širinu „(a - 1)" i broj „ba"; treća vrsta
dasaka ima širinu „{a. -\ 2)" i broj „bj"; i t. d.


Predzadnja vrsta dasaka ima dakle širinu „[a -j (n — 2)1" i broj


zadnja vrsta najširih dasaka ima napokon širinu „[a -^ (n—1)]" i
broj „ b „ ". —


Za dalje objašnjenje neka služi sledcći primer:


Poois dasaka: 20 mm debelih i 4 m duo-ih.
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Nešto .^ kubiciranju dmoka.


h X b


širina svake


sirma u cm broj


vrsti u cm


14 bi 26 364
1
2
3
4
15
16
17
18
b2
b3
b4
bs
30 38
_
41
450 608
738
Ukupna širina svih dasaka —
28.474 cm 28474
m.
+
5
6
7
19
20
21
h6
b7
bs


73 1533
Broj svih dasaka = 1122 komada^
poprečna širina —
22
23
84
87
1848
2001
28.474:1122 25´
37 cm.
24
25
26
92
93
95
2208
2325
2470
Kubna mera svih dasaka =-284-
74 \: 0-08 227792
m\
27 91 2457
28 89 2492
29
30
__
82 2460
a ~h
a +
..a
-r
´ 5)
--4)
- 3)
-2)
-1) ,
31
32
33
34
35
bn—4
bn-3
bn—3
bn~l
bn
71
64
— 39
27
2201
2048
1326
945


1122 28.474


2Xb) ^´ (a X b)
Suma Suma svih
svih "umnožaka
bro(
a X b)
jeva.


Drugu metodu nazovimo novom metodom, jer po toj metodi zna
samo retko tko računati. Ta metoda nije tako običajna i lako razumljiva,
kao ona obična prva metoda.


Ta je nova metoda naime anah´tična, pošto proizlazi iz one prve
formule u sledećem obliku :


[a(bi + b2 + bs + . . + b._2 + bn-i + bn)] + [b2 + 2b3


+ 3b4+ +(n_3)bn.2 +,(n —2)b,_i +(n — lb„],-
[ifjb)] + [(n-l)b„.+ (n-2)b,_, + (n-3)bn-2 + . . .
. . . + 3 b4 + 2 b3 + b2] ^ [L] -)- [II.] - ukupna širina svih dasaka.


11.
Tu ukupnu širinu ustanovimo dakle na sledeći način
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Nešto o kubiciranjii dasaka.
125


[Lj Sumu svih brojeva dasaka treba pomnožiti sa sirinoiri „a´´ najuže
vrste dasaka, pošto imcidu sve daske istu najmanju širinu; te


[II.] osim toga ijnadu pojedine vrste tih dasaka po svojim brojevima
označene veće širine, koje tvore neku sumu u sledećem obliku
aritmetičkih redova:


.


b„ -| b „-i


bn -; b„_i ´ bn--2


b„ -.- b„-i -: bn-2 --- -- b-(


b,,
; b,,..-] j- bn-2 -´ -i b4 -; ba


bn f- bn-i -I- b„_.3 --- --|- b4 - ba . b2


[(n — 1) b., 4- (n — 2) bn_, -I- (n — 3) b,,_,2 -´ .- 3b4 ´ 2b3 -- b2]


— suma
svih vrsti većih širina.
Za dalje objašnjenje neka služi gori navedeni popis dasaka.
Tamo je naveden broj svih dasaka -~ 1122 komada.
L Svaka daska imći najmanju širinu 14 cm, tvori dakle umnožak
14 X 1122 = - 15.708 cm prvi član ukupne širine.


Drugi član ukupne širine treba ustanoviti na ovaj način:


*bn -- 27 27
bn 4- b„_i =- 27 4 29 66
bn 4- b„_i 4- bn_2 - 66 -i 0 66
bn-I- bn-i -.- bn-2 4- b„_3 - 66 -! 64 130
i t. d. 130 4- 71 201
201 -j- 82 283
283 4 0 283
283 i- 89 372
372 -- 91 463
463 -f 95 558
558 -J- 93 651
651 -´- 92 743
743 - 87 830
830 - 84 914
914 4- 73 987
987 --0 987
987-0 987
987 --;- 41 1028


bn -j-- bn-i -i-. f b4 -: 1028 --0
1028


bn-- bn_i -"-. 4- b4 4- b3 - . . 1028 --- 38
1066


bn -! - bn-i i-. b4 .-hi ^- b2 - 1066 -r 30
1096


II. Suma svih vrsti veći irina . . 12.766 cm.
* Vidi ........ na str. 126.


ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 4     <-- 4 -->        PDF

126 ´ Nežto o kuhiciranju dasaka.


[!.]+ [il] - 15.708 4-12.766 - 28.474 cm - ukupna širina svih
tih dasaka.


Osim tih listanovijenih većih širina ima svaka ta daska i najrpanju
širinu po 14 .... dakle svih 1122 komada dasaka ukupno 15.708 cm
najmanje širine.


Ukupna širina svih tih dasaka iznosi dakie 28.474 cm.


Konačno da napomenemo, da se može iz broja 1096 zadnje vrste
većih širina ustanoviti i ukupan broj svih dasaka, i to ako pribrojimo
još broj „bi" " 26 komada dasaka najuže vrste.


Osobita prednost te nove metode za ustanovljenje, odnosno za
kontrolu ukupne širine većeg broja dasaka postoji nesumnjivo u tome,
da ne trebamo nikakvih multiplikacija radi ustanovljenja umnožaka
pojedinih širinskih vrsti.


Na taj način prištedimo dosta vremena i posla.


Napomena:
Prv a vrsta većih širina, bn = 27, kaže, da ima tih 27 komada po 35 cm širokih
dasaka za 27 cw. više nego 34 ... širine.
Drug a vrsta većih širina, (bn + bn-1 ) -- (27 + 39), kaže, da ima tih 66 kom.
dasaka za 66 cm više nego 33 cm. Širine.
Treć a vrsta većih širina, (bn -|- bn-1 + hn—2) = (27 + 39 -)~ 0), kaže, da ima
tih 66 komada dasaka za 66 cm više nego 32 cm širine.
Četvrta vrsta većih širina, (bn + b n-l -^ bn-2 -. hn-s) = (27 -|~ 39 -I- 0 + 64)


kaže, da Ima tih 130 komada dasaka za 130 cm više nego 31 cm širine.
I t d.
Predzadnja vrsta većih širina, (bn -j- bn—1 .-. , , . + bt + bs) -=


(1028 -h 38) kaže, da ima tih 1066 komadov dasaka za 1066 cm više nego 15 cm širine.
...^. ^´^´^^H vrsta većih širina, (bn + bn-l -f-.´...-{-U -{-.. -f- ba) =
(1066 -f 30) kaže, da ima tih 1096 komada da;Saka za 1096 cm više nego 14 cm,
slučajno najmanje širine.
Zbroj svih tih vrsta većih širina iznosi u istom slučaju 12.766 cm*