DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Službene vijesti,


r^l VI - . , ^.^. ´


;!iluzbene viiesti* :
^


-^


Naredbe.
Predpisi o službenih enakih osebja, zapriseženega za varstvo
deželne kulture.
Po naredbi ministrstva za Šume in rudnike z dne 18. novembra 1922., št.
30.431, se razveljavljajo: naredba deželnega predsednika na Kranjskem z dne


2. decembra 1887., št. 11.430, dež. zak. št. 28, naredba deželnega predsednika na
Koroškem z dne 16. julija 1887., št. 7530, dež. zak. si 27, in namestnika na Šta=*
jerskem z dne 5. avgusta 1887., dež. zak. št.. 39. ki se tičejo uvedbe znakov za
osebje, posta.4jeno za varst\´.o- deželne kulture, istotako dotične naredbe, ve^
Ijavne doslej za Prekmurje. V zmisiu gorenje ministrske naredbe veljajo glede
znakov, ki naj jih nosi v službi čuvalno osebje, zapriseženo za vse vrste deželne
kulture (poljedelstvo, gozdarstvo, rudastvo in ribarstvo), ti4e predpisi:
V zmisiu še veljavnih deželnih zakonov, s katerimi je določeno, da mora


čuvalno osebje, zapriseženo za varstvo vseh vrst deželne kulture, v službi nositi


službeni znak,
se določa po naredbi ministrstva za šume in rudnike z dne 18.


novembra 1922., Št. 30.431, nov službeni znak, ki ga je nositi AddnO´ na levi


strani prsi.


Znak je šČitek iz medi, 8 cm ..... in 6 ciri Širolc^ na zunanjo stran izbočen
in podolgastoobei.


Sredi ščitka je državni grb, ob strani je 1 cm širok napis, in sicer na levi


v cirilici »Javna straža«, na desni pa v latinici »Javna straža«; grb in napis sta


na zunanjo stran izbočena.


Ti predpisi stopijo v veljavo dne 1. januarja 1923.
Raba doslej A^-eljavnih znakov se dne 1. februarja 1923. ukine in
po tem terminu se ti znaki ne smejo več rabiti.


Pokrajinska uprava za Slovenijo v Ljubljani,
dne 16. decembra 1922.
Pokrajinski namestnik; Iv. Hribar, s., r.


.......


....... ......... ..-..... ..^^.. . ....... ... 20.S64/22. .. 4. ..iiyapa
1923. .... a .. ...... ... 1., 6. . 23. ...... o .......... ............
´...´1........ .... . ....... .. 27. .... 1921. .... ........ .. .. ......"
.... ..........-.. .. ...... ... .... ...... ...... .. ......... . ...........
. ......^.. — ... ...... . ...... ...... . ........... ...... ...
..-..... . ....... ..^.. . ......... ............. . ..........., a ...
...... . ...... ...... . IlnKuuibiV ... ....... . ...... .... . ......
........... ...... ........ ... ....... ......... . .......... ......
. IIpHoj .... mm . ...... ...1.1.. Il>.c^e^..o.a. .... .. ........