DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Iz Jugosl. šumarskog Udruženja. 115


Nakon sjednice održani su izleti u okolicu Maribora, do elektrarne u Fali
te tvornice dušika u Rušama.


G. ing- Urhas, šef šumske uprave u Maribori.K pokazao je i ovom prilikom
velik smisao za organizaciju, koja je upravo uzorno provedena; dnevni led
svakog pojedinog dana je do najmanje sitnice unapred uglavljen i minucioznom
točnošću proveden.
Za njegov trud srdačna mu hvala i na ovom mjestu. .,


Pravilnik fonda za održanje glavnih godišnjih skupština.


". čl. i. , . "


Na osnovu odluke Glavne uprave J. Š. U. od II. septembra 1922. god.
a prema čI. 19. poslovnika osniva se fond za održanje glavnik godišnjih
skupština.


; ČL 2.


U taj iond ulaze preostaci o-nili prihoda Udruženja^ koji su b^i- izričito


namenjeni za finansiranje skupština po o

ostali primici toga fonda.


, ´ ^ ČL 3.


Fondom za održavanje Glavnih godišnjih skupština upravlja i raspolaže
Glavna uprava.


ČL 4. ´


Prikupljanje sredstava za taj fond — na posebnom računu — obavlja ona


Podružina, na čijem će se teritoriju dotične godine vršiti Glavna godišnja


skupština Udružen j a, odnosno, gde Podružina ne postoji, naročiti priređivački


odbor. Za obrazoA^anje priređivačkog odbora staraće se Predscdništvo Udru^


žen j a.


Podružina, odnosno priređivački odbor upa-avlja i raspolaže sa prikupljen


nim sredstvima do predloženja obračuna Glavnoj upravi (čL 6.).


a ..


Podružina odnosno- priređivački odbor dužan je najkasnije oeam dana pred


predzadnju sedndcu predložiti Glavnoj .....^ na odobrenje Iskaz o stanju pr.:=


kupljenih sredstava te program i sumaran proračun za održanje skupštine.


Glavna uprava ima da vodi računa o željama priređivača i darovatelja i


o najvećoj štedljivosti kod izvršenja za;snovano-g programa.
Ako prikupljena sredstva predvidljivo ne će dosta jati ´za izvršenje i na
stručni minimum skučenog programa. Glavna će uprava odobi´iti potporu iz
fonda u najvišem izno^su svih kamsta, a predujtnine najviše do polo\dce svih
sredstava toga fonda. ,


Čl 6.


Podružina odnosno priređivački odbor ima u vreme od dva meseca po
održanju skupštine predložiti točan sumaran obračun prihoda i rashoda tog
ionda Glavnoj upravi,, na odobrenje. U tom istom roku im,a sva preostala nov^
čana sredstA^a poslati glavnom blagajniku.