DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 50     <-- 50 -->        PDF

114 Iz Jugoslov, Šumarskog Udruženja.


1.—25 ........, a ....... .... ..... ......... Taj je ..... ........ .. ....


..... .....^....... ..^...., .. .......... Je ......., .. .. .........., .......


... . ....... .......... .. ...... ....... . ..... ........... . ......


...... ..... .......... .......-.. .. ....... . ....... ......., .... je


........... ....... ......... .. .......... ...... ... ..... ........^ To


je ... .... ......... ... .. .......>. ............ ....... ....... .....


<5......, ........ . ......... .......


To je ......., .... .... ....... .... ...... ........ .. .... ..


...... .........


...... ........., .. .... .. . ....´ .......... ...... .... ......^!,
.. .......... ....... ......... ........ ..... ....... ..... ......... ......,
.. ......, .. .. .. . .......... o ... ........ ....... . .... generale.


........,. .. .... ... ......... ........ .... . .... ...... .. .......
........... ......, .. .. .-........ .. ... ...-dp ....... .. .. ........


. .......; .^ 2. ....... .922. ,


........ ..... ............... Jyi .......... ......... .........


Sjednica glavne uprave.


Od 25.—28. I. o, g. održala se u Mariboru 3. sjednica glavne uprave J. Š. U.
Radi kratkoće vremena nije nam moguće donijeti opširniji tok rasprave, koji
će biti prikazan u narednom broju Šum. lista; ovaj put ćemo se ograničiti na
to, da ukratko napomenemo rezultate rasprave o glavnim predmetima dnevnog
reda.


Najvažnija je bila rasprava O novom projektu šum. zakona.
Za osnovu rasprave uzeta je okosnica novog zak. projekta, ....^ ju je pred*
ložila I. sekcija rada. Prihvaćena je razdioba po predlogu sekcije i rasprava
se je kretala oko važnijih načelnih pitanja kao što su: krčenje, devastacija,
zaštitne šume, izvoz itd.


U pogledu organizacije službe postoji načelna opreka između članova Ijubij.
podružnice, koji zastupaju dosadašnji sistem, upirući se o ustav i zakon O´ podjeli
na oblasti — te Članova iz o-stalih dijelova države, koji zastupaju emancipaciju
dot, unifikaciju šum. službe. Radi te načelne opreke nije se o tom predmetu
ovaj put ni raspravljalo, jer će kod izradbe projekta svaka od ovih .stranaka za*
stupati svoje, mišljenje. Na koncu je povjereno, prof. Ugrenoviću i ing. Ružicu,
da do naredne sjednice izrade nov projekt prema prihvaćenoj oko´snici. Sjednica
će biti u Beogradu u drugoj polovini aprila.


Uži odbo-r za izradu zakona O eksproprijaciji v e L Šumskog
posjed a pretresao je po ing. Rohru izrađeni projekt koji će se do naredne
sjednice redigovati te iznijeti pred odbor.


Na dnevnom je redu bio jos Zakon o porezima te Novi kazneni zakon,
zatim velik broj ostalih predmeta kao: Pravilnik za podružine, Fond za glavne
skupštine itd.