DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Bilješke. 111


Bilješke.


Japanci u našoj otadžbini. Ovih su dana našegospodai´sko^Šumarske hi^
kultete u Zagrebu i Beogradu podsjetila dva ijapanska naučenjaka: I) .. Mi t s u*
n a g a Fuj i o k a , profesor šuinarstva na univerzitetu u Fukuoki te T e j i r o
Miura , profesor na visokoj školi za agrikulturu i šumarstvo u Morioki. Oba
profesora i^aslana su po japanskoj vladi na dvogodišnje naučno putovanje u
Europu. Prof. dr. FujiO´ka baš se nalazi na dovršetku svoga putovanja te Je
dosada proputovao iNorvešku, Švedsku, Englesku, Finsku, Fioiandiju, Dansku,
Njemačku i Austriju. Frof. Miura nalazi se na početku svoga naučnoga puto^
vanja te se zasada zadržava na bečkoj visokoj školi za kulturu tla, gdje studira
specijalno šumarsko^teiiničke predmete (vodogradnje i zagradivanje bujica na?
pase), dok. se prof. dr. Fujioka bavi studijom uzgoja i uporabe šuma.


^ Gospodanjem razgledali kabinet za uporabu šuma, za uzgoj šuma i dendrolo´giju, onaj za
entomologiju, muzej šumarskoga udruženja koji stoji u upravi fakulteta, te
univerzitetsku biblioteku. Poslije jvodne istoga dana zaputila su se rečena go«
spoda u Maksimir te ondje razgledala šume fakultetskoga dobra.


Sutradan su gospoda profesori dr. Fujioka i Miura proslijedila put za
Beograd.


Kako se vidi, žilavi i marljivi japanski narod ne sustaje u radu oko kul^
turnog i ekonomskog pridizanja svoje otadžbine. .Njegov je r^^d na polju šumar*
Stva daleko intenzivniji, neg´ li mi tO´ i slutimo. Kako saznasmo od gosp. proL dr.
Fujioke, koji govori engleski i nje^mački, Japan ima danas — što posvema iz^
građenih što još u izgradnji — Četiri univerziteta sa Šumskim odeljenjima
(Kijušu, Kyot0v Tokio, Hokkaido) i pet samostalnih visokih škola za Šumara


stvo i poljoprivredu (Kagošima, Ca, Tohiki, Morioka, Tokio)! Pored toga i
institut za šumarske pokuse, koji |x>«toji već od g, 1887.
Ovom smo prilikom primili na dar naučnu radnju prof. dr. Fujioka, pisanu
engleskim jezikom »On the Cause of the Darkening of the Heart\\4)od of Crypto*
meria Japonica Don.« (O uzrocima tamnjenja srži Cryptomeria japonica.)


Ugtenović.


´


su u pratnji potpisanoga i prof. dr. Petračića s A´-elikim zanima^