DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1923 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Literarni pregled. 109


su banko pakuzale´veliku suzdržljivost u davanju kredita za šuraarska. poduzeća,
videći u sve većem prekoračenju svjetskih- cijena katastrolu´ Šumskih iKnluzećii.


Pod konae godine upiru se pogledi u Rusiju, koja se oporavlja od te-ške
kriz.e i sprema na veći izvoz drveta, .. Poljsku, gdje se saobraćaj sređuje kao
i u pad čeho´siov. krune. Od šum, posjednika očekuje se popust u .pretjeranim
zahtjevima i sve nastupa s devizom: dolje eijene! Ing. Marinović^


(Svršit će se.)


i lT*43k´Vf:&´^T41 f^l^rf^itfTf i ...^


— ^....... pregieu«
»Uzorni vrtlar«. Prhnili smo-k broj »Uzornog \^rtlara« sa shjcdodnTi sa?
držajem: Važnost \´-rtku^8tva i program rada. — Klijalište (sa sk). — Borba sa
štetnicima. — O narudžbama sjemena. — Rani, krumpir. — z\mary]Iis (sa sk). ~
Novozelandski špinat. — Vrthirski kalendar za siječanj itd. List uredjuje Jaro^^
slav Katkić a naručuje se kod Vladimira Horvata, Zagreb, Stros&mayerova ulica


6. Kako je to jedan od prvih domaćih listova te struke, to ga kao dobru i potrebnu
stvar preporučamo.
Šumarsko - lovački kalendar za g. 1923., koji izdaje i uređuje g. profesor
dr. G. Nenadić, izašao je iz štampe.
Svojim obilnim sadržajem kalendar će dohro doći kako šum. trgovcima,
tako i praktičnim šumarima, pa će i u ovoj godini donekle ispunjavati praz?
:,ninu, koja na polju naše stručne literature žalibože još ..... ]>ostoji. Sadržaj
je prema lanjskoj godini znatno proširen te su ispravljene i one tiskarske po:^
greške, koje su se lanjske godine potkrale. Tako je, umetnuta V/A siv. 193—196
kalkulacija šumske takse .. manja preduzeća, potanje je obrađen naslov »Že*
ijeznički pragovi« na str. 220, dometnuta je »Otprema drva željeznicom« i de^
taljnije opisani podaci graditeljstva i prometala. Isto su tako detaljno obrađeni
propisi za šumarsko osoblje u Sloveniji, koji se razlikuju od propisa u ostalun
krajevima; naročito vrijedi to za lovske propise. Lak-bože i ovaj put su se
potkrale neke tiskarske pogreške u novom slovenskom tekstu i to u prvom
redu jezične, a na str. 359 je pogrešna i tabela za lov i to: divokpzc kao i za


kozoroge.


Konačno je umetnut i poučni članak proL" dr. Langhoffera »O groznici


malariji« i »Nešto o crvima, nametnicima«, koji će do-hro doći naročito šum. po:^


moćnom-osoblju, kojemu nije lahko pristupačna zdravstvena lektira. — -


Kalendar je uvezan u zeleno platno, oprema mu je ukusna, a dobiva se


kod izdavača proL dr.Đurc Nenadića, Zagreb, Gospod, šumarski fakultet, uz


cijenu od 25 dinara. ´ *


.Njemačka.


Zentraiblatt fur das gesamte Forstwesen 1922.
Ovih dana izašao je 3. svezak (br. 7-9) za prošlu godinu ovog odličnog
nrem. austrijskog .stručnog lista: -o . -
Sadržaj k svezka-(l—2 broja) ima ovaj sadržaj: L. .Hcutei pisc o
iskustvima \Vagncrove sječe na Lichtensteinovom dobru; E. Wichmann ento.^