DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 8     <-- 8 -->        PDF

b Tisa in njena nahajališča v Sloveniji.


V manjših skupinah je tisa v »Plenšaku« (davč. obč. Želez*
niki). Bilo je je tam svojčas mnogo več kot danes. Pred 30. leti
so je tam veliko podelali v oglje. Sporadično nastopa v pečinah
nad Dražgošami.


Posamič in v malih skupinah je najti tiso v severnih in se*
verozahodnih legah po gozdih v občini Kokra, posebno v gozd*
nih krajih Korito, Vobence, Akle, Suhidol itd. Tuđi v gozdih ob*
močja občine Jezersko jih je dokaj.


Na severnem pobočju Storžiča in Križke gore ter grebena,
ki poteka proti Tržiču in Sv. Ani jo tuđi nahajamo sporadično.
Pri nekaterih hišah v Tržiču, Lomu in Sv, Ani so lepi eksemplari.


Dalje so skupine tise v gozdih, ležečih v davč. obč. Bister*
šica v kamniškem okraju. V Ljubljanskem okraju jo nahajamo v
davč. občinah St. Jošt, Horjul, Zaplana, Stara Vrhnika in Verd
posamič po raznoličnih gozdih. Omeniti je tiso ženskega spola,
ki stoji poleg Tivolskega gradiča v Ljubljani, ki meri 9*50 m
visine ter ima njeno glavno deblo v prsni visini 39 cm premera.
Stara je kakih 150 do 200 let, morda tuđi več.


V Logaškem okraju je tisa raztrešena po gozdih v območju
Javornika in Snežnika, in sicer v davč. občinah Dolenjavas, Otok,
Dane, Podcerkev, Nadlesk, Kozarše, Vrh, Babino polje v viši«
nah od 500 do 1200 m. Nadalje se nahaja še sporadično po hri*
bovju Račne gore, Bloščeka in Zupanščeka, to je v davč. obč.
Igavas, Poljane, Knežja njiva, Lož, Metulji in Topol. Tise v tem
okraju nimajo preko 22 cm prsne debeline; največ jih je v gozdih
davč. obč. Petkovec, kjer jih je našteti na ploskvi kakih 50 ha
preko 500 komadov, rastočih deloma v večjih skupinah. Prebi*
valstvo jih ne ceni posebno. Nekateri jih rabijo za kole k pio«
tom. Običajni so tam grobni venci iz tisinega zelen ja.


V kočevskem okraju je kakih 500 do 700 posameznih, ne po*
sebno lepih komadov, porazdeljenih po gozdih v davčnih občinah
Osilnica, Banjaloka, Gora, Loški potok, Stara cerkev, Stari log,
Gotenica, Koče, Borovec, Draga, Velike Poljane, Lužarji, Turjak,
Krvava peč, Selo, Potiskavec. Lepši komadi so že izginili. Tuđi
v Črnomeljskem okraju naletimo v gozdu večkrat na posamezne
tise, posebno v davč. obč. Planina, Maverle, Čeplje, Podgora,
Stari trg, Predgrad.


Večje število tis raste na pašniku med državno cesto in že»
lezniško progo Novo mesto — Mirna peč. V davčni občini Vrh*
polje v krškem okraju je mnogo tise v bukovem gozdu, ki pa
dosega le visino 3 m; poleg teh je tam mnogo mlajšega naraščaja.
Na severnem pobočju gozda »Markov hrib«, krške davčne ob*
čine, je tuđi več komadov malih tis, ki so se tja naselile najbrž
iz parka Turnske graščine.


Med najlepše eksemplare na Kranjskem spada tisa, ki stoji
poleg hiše Antona Koselj*a, vulgo Jurjevca na Zgornji Lipnici,
nedaleč od razvaline »Pustega grada«. Tisa, ki jo prinaša slika