DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Službene vijesti.


Za administrativnog činovnika u rangu podšumara druge klase Okružne


Šumske Uprave u Aleksincu Milovana Radojevića, administrativnog


činovnika iste klase Okružne Šumske Uprave u Prokuplju.


Beograd , 1. decembra 1922. god.


Na predlog Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:


Za kr. šumarskog savetnika u šestom činovnom razredu kod Županijske


Oblasti u Osjeku Adolf a Dumenđića , šumarskog nadzornika I. razreda


iste Županijske Oblasti;


Za kr. šumarskog savetnika u sedmom činovnom razredu sa godišnjom


platom od 4800 dinara kod Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima Bel u J e 1 *


mana , kr. šumarskog savetnika u istom činovnom razredu i sa istom platom


i Šefa Kr. Šumske Uprave u Novoj Gradiški;


Za kr. šumarskog nadinžinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom


platom od 4000 dinara i Šefa Kr. Šumske Uprave u Novoj Gradiški S v e t o *


žar a Jagrovića , kr. šumskog nadinžinjera u istom činovnom razredu i sa


istom platom i Šefa Kr. Šumske Uprave u Glini;


Za kr. šumarskog nadinžinjera u osmom činovnom razredu sa godišnjom
platom od 3600 dinara i Šefa Kr. Šumske Uprave u Glini Iliju Lončara,
kr. šumarskog nadinžinjera istog činovnog razreda i sa istom platom i Šefa Kr.
Šumske Uprave u Vranovini;


Za kr. šumarskog inžinjerskog pristava u desetom činovnom razredu sa
godišnjom platom od 2000 dinara i Šefa Kr. Šumske Uprave u Vranovini Bos
ris a va Kovačića , kr. šumarskog inžinjerskog pristava istog činovnog razs
reda i sa istom platom kod Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima, — svu četvoricu
po potrebi službe.


Beograd , 1. decembra 1922. god.


Na predlog Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:
Za sekretara treće klase Šumarskog Inspektorata na Cetinju Antun a
K a I i n i ć a , sekretara iste klase istog Inspektorata, i
za pisara prve klase Šumarskog Inspektorata na Cetinju Luk u I. Za *
č i r a v i š a , administrativnog dijurnistu istog Inspektorata.
Beograd , 1. decembra 1922. god.


Na predlog Našog Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:


Za okružnog šumara treće klase Okružne Šumske Uprave u Prokuplju
Josif a Hofmana , okružnog šumara iste klase Okružne Šumske Uprave u
Nišu, — i


za okružnog šumara četvrte klase Okružne Šumske Uprave u Nišu Miro s
slav a Jandrića , okružnog šumara iste klase Okružne Šumske Uprave u
Prokuplju, — obojicu po potrebi službe.


Beograd, 14. novembra 1922. god.


Okrajni gozdar Alojzij Rihteršič v Celju je na lastno prošnjo
vpokojen.