DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Službene vijesti.


f 1 VI


J


službene vnesti.


Naredbe.


Broj: 6841.922.


Šumarskom, odsjeku Ministarstva Šuma i Rudnika
u Zagrebu.


Predlaže se zaključni račun o stanju zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatski i Slavoniji od 1. srpnja 1921.. do konca
lipnja 1922.


Od prihoda iskazanih u privitom zaključnom računu otpada prema pro*


pisima zakladnice i to na:
I. Potpor e za školsk u godin u 1922/23.
1. tri četvrtine prihoda pod točk2. kamati pod točkom 3 sa3. kamati pod točkom 7 saili zaokruženo 31.757 dinara.
om 10 saukupno .. .
Din 30.096 85
„ 401-93
,. 1.25918
Din 31.757-96


II. Temeljnu glavnicu.
1. § 6. zakladnice jedna četvrtina prihoda pod točkom 10 sa . Din 10.032:28
2. prihod pod točkom 9 sa „ 9´80
3. ostatak polučen zaokruženjem tangente za potpore sa . . „ —96
ukupno .. . Din 10.043-04


Prema tome imade se iznos od 31.757 dinara upotrebiti za podijeljenje
potpora u školskoj godini 1922/23 dobi se za neprekoračivi iznos od 10.043 Din
4 pare imali nabaviti vrijednosni papiri domaćih novčanih zavoda uživajućih
pupilarnu sigurnost, koji se imaju vinkulirati na ime zaklada.


U Zagrebu, dne 7. prosinca 1922. Računovodstvo.


Zapisnik.


spisan dne 11. prosinca 1922 u prostorijama Šumarskog odsjeka u Zagrebu.


Povjerenstvo sastoji iz:
Predsjednik: Stevan Petrović, kr. ministarski savjetnik.
Povjerenici: Emil Kundrat, kr. šumarski nadsavjetnik, Ivica Jerbić, kr. šu*


marski savjetnik, Emil Benić, kr. šumarski nadinžinir, Stevo Prpić, nadšumar*
nik I. banske imovne općine i Ivan Čeović, kr. šumarski nadzornik i kao izvje*
stitelj Milan Gjureković, kr. zemaljski šumarski nadzornik.


Gornje povjerenstvo sastalo se današnjim danom te je za školsku godinu
1922/23 razdijelio iz sjedinjenih pripomoćnih zaklada
ukupnu svotu od 56.180 dinara slijedećim moliteljima: