DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 56     <-- 56 -->        PDF

54 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


propagande i prikupljanja sredstava za list i fondove razaslalo
je predsjedništvo na nekoje šum. industrije i poduzeća ovu
okružnicu:


Broj: 392/1922. Jugoslavensko Šumarsko Udruženje. — Zagreb.


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje nastalo je ujedinjenjem svih šumara
skih društava ove države. U njegove redove okupili su se osim šumarskih
stručnjaka još i brojni šum. posjednici, trgovci i industrijalci, dokumentirajući
time zajednicu interesa na polju najvažnije privredne grane — šumarstva.


Za vrijeme svog kratkog opstanka razvilo je ovo udruženje veliku akciju,
kojoj je svrha popularizovanje šumarstva i šum. nauke te zaštita i promicanje
šum. trgovine i industrije.


Taj cilj postiže te kan: i u buduće postići naše udruženje izdavanjem
Šumarsko g lista , popularnih i znanstvenih radnja, održavanjem predaš
vanja, konferencija, skupština itd.


Ono aktivno sudjeluje savjetodavnim radom kod izgradnje našeg zako*
narstva. Spominjemo Zakon o eksproprijaciji velikog šumskog
posjeda (koji je udruženju povjeren na izradbu), zakon o porezima,
zakon o šumama i dr. važne naše zakone, kod kojih je J. Š. U. konzul«
tovano.


Ono uzima učešća u svim važnijim pitanjima šumarstva, šum. trgovine
i industrije. Između ostalog izrađuje u savezu s našim uglednim privrednim
udruženjima carinski i željeznički tarif, te je brojnim predlozima
i protestima kod raznih ministarstva i predstavnika drž. vlasti nastojalo ispra*
viti mnogu nepravdu, koja se nanosila našoj struci.


Sav taj rad skopčan je sa silnim troškovima; naročito su veliki troškovi
tiska. Nitko´ ne će poricati, da je štampa glavno sretstvo za propagandu ideja,
pa za to na nju polažemo prvu važnost. U tu svrhu osnovani su razni fondovi
u udruženju, među njima i fond za propagandu. Osim toga fonda važan
je i fond za šumska biljevišta.


Da bi ovi fondovi čim prije postali aktivni, u interesu je ne samo šumara,
nego i pripadnika naše jake šum. industrije i trgovine kao i naših šumoposjeds
nika.


Svrha je ovih redaka, da se ti naši krugovi u većoj mjeri zainteresuju za
naše udruženje te mu omoguće rad, đa se taj ne samo nastavi nego i razvije
još u većoj mjeri.


Društvu se može pomoći:


1. Pretplatom na Šumarski list (godišnje 100 Din).
2. Upisom među članove dobrotvore i utemeljače 30OO dot. 500 dinara
(jedanput za uvijek).
3. Potpomaganjem fondova s dobrovoljnim doprinosima i
4. Oglašivanjcm u Šum. listu (cijela stranica 250 Din, */i str. 125 Din itđ.