DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Prijateljima J. Š. U. i Šumarskog Lista.


Za godinu dana izlaženja Šum. lista pokazali smo, što mo«
žemo učiniti tako reći vlastitom snagom. Uplaćena članarina nije
pokrila ni jednu trećinu troškova štampe, a da i ne spominjemo
druge izdatke udruženja.


Zauzimanjem nekolicine članova raširio se prilično taj list,
a neumornom agitacijom prikupilo se oglasa i inserata, koji su
ne samo popularizovali list u krugovima interesenata, nego su
i omogućili samo izlaženje lista u dosad, ob jamu i obliku.


Bilo bi najpoželjnije, da se udruženje osovi na vlastite noge
te se uzdržaje iz svojih redovnih prihoda. Šumarski dom bi n. pr.
mogao sam plaćati list, kada bi se za njega dobivala primjerena
stanarina.


No kraj današnjih finansijskih i političkih prilika slaba je
nada, da će stanarina biti znatnije povišena.


Pripomoć, što ju daje državna vlast udruženju, do smiješ*
nosti je malena (3000 Din godišnje!) Kad se već ne daje dolična
stanarina, moglo bi se društvo otštetiti makar većom potporom!


Iza države bile bi pozvane imućnije imovne općine, zera.
zajednice kao i ostali veleposjednici, da podupru list, jer se ne
može očekivati od državnih činovnika, da iz svojih kukavnih
plaća uzdržavaju list, koji na koncu konca najviše koristi baš
općim interesima te . opravdanim zahtjevima priv. posjednika,
trgovaca i industrijalaca.


Kaokuriozum spominjemo, da od naših bogatih im. općina,
koje ubiru godišnje milijune za svoje šume, nije još ni jedna
pretplatila svoje šumarije na Šum. list. da isti ostane u knjižni*
čama tih šumarija. Isto tako nema još ni jedne zem. zajednice
pretplaćene na list, kao ni čitaonice, kavane itd.


Ako mogu slovenski maloposjednici pratiti list i naći u
njemu pouke za upravu svog neznatnog posjeda, mogu ga i tre*
baju to više pratiti upravnici zem. zajednica, koje često imaju
više posjeda, nego čitavi skupovi sporn, slov. posjednika. Na*
dalje, ako mogu kavane i čitaonice držati športske, privredne,
tehničke i dr. listove, naći će se valjda koji čitatelj i za Šum. list.


Drugovi, kolege, članovi udruženja! Na Vas se obraćamo,
i molimo Vas, da ove riječi uvažite, te prionate svom snagom,
agitujući za udruženje, šireći list, propagirajući i popularizujući
naše ideje u što šire slojeve naroda. Uzalud se tužimo, da našu
struku ne poznaju i ne cijene, sami smo krivi! Širimo dakle Šum.
list i omogućimo, da se uzdrži na dostojnom nivou. Kad ne će
pozvani faktori da nam pomognu, pomozimo si sami! U svrhu