DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 54     <-- 54 -->        PDF

52 Bilješke.


vrede i delegati J. Š. U. koji su svojedobno bili određeni u užu komisiju, koja


je izrađivala taj zakonski projekt, ali onda nisu bili pozvani.


Šira komisija je stala na isto stanovište kao i J. S. U. t. j . da se za ovako
kratko vrijeme ne može pretresti ovako važan i omašan zakonski projekat
te je ostala u Beogradu samo zato, da projekt načelno pretrese, želeći konačni
sud izreći tek nakon saslušanja svih pozvanih korporacija.


J. Š. U. će uzeti u raspravu taj projekt na sjednici I. odsjeka rada dne
2. I. 1923. u Zagrebu, za koju će izraditi referat g. banski savjetnik dr. Antun
Goglia. Nakon toga će se iznijeti zak. projekt na sjednicu glavne uprave u
Mariboru dne 25. I. 1923.
Čudimo se, da se ovako važan projekt nije izradio u dovoljno primjeraka
tako, da J. Š. U. unatoč moljakanja u ministarstvu nije moglo dobiti više od
jednog primjerka projekta, o kome treba da izrekne sud 20 članova I. sekcije
i 30 odbornika.


Reševanje personalnih zadev.


Primamo: Inž. Žumer Alojzij je vložil prošnjo za sprejem v državno službo
dne 1. maj a 1922 pri direkciji v Ljubljani za izpraznjeno mesto pri oddelku
za uredbo gozdnega obrata, pri katerem je prakticiral;


Inž. Pipan Rudi je vložil prošnjo pri direkciji šum v Ljubljani 1. maj a
1922. za mesto v Sloveniji in je bil odklonjen;
Inž. Josip Štimec je bil dne 28. jul i j a pri direkciji šum v Ljubljani od*
klonjen z motivacijo, da ni absolutno nobenega mesta v Sloveniji.


Inž. Walter Muck je vložil prošnjo 16. avgust a pri direkciji v Ljubljani.


Od vseh zgoraj navedenih gg. inženerjev je bil imenovan z dnem 14. nov.
Walter Muck k šumski upravi v Bohinjski Bistrici, četudi je kot zadnji kompe»
tirai in je nemškega pokolenja, dočim prej navedenih prošenj ni še nobena
povoljno rešena. —


Op. ur. Zanimivo bi bilo znati, kakove poteškoće stoje na putu, da se ovas
kove molbe ne riješe za par tjedana bilo u pozitivnom ili negativnom smislu, već
se pusti ljude, da gube u tutanj toliko vrijeme. Ili je možda — hiperprodukcija
na personalu s visokom naobrazbom?!


Čekamo razjašnjenje!


>.