DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Bilješke. 49


4. Na temelju konstatacije tehničkih stručnjaka državnih i privatnih može
se taj ogranak glavne pruge ostvarati bez ikakvih tehničkih poteškoća, jer ne
treba tunela i mostova, a predvidjeni troškovi nebi dosegli svotu od 60,000.000
dinara.
5. Izvozom i uvozom za sve sjeverne krajeve naše države, napose za
Sloveniju, Hrvatsku i Slavoniju, Vojvodinu zagarantovan je siguran rentabilitet
i u najkraće vrijeme amortizacija investirane sume.
Nadalje izvedenjem toga spoja dala bi se zarada siromašnom primorskom


pučanstvu, koje bi radeći u lukama prehranjivalo se bez potpore države pa


bi ova na taj način uštedila lijepe sume, a ovaj inače totalno pasivni kraj


postao bi aktivnim.


Konstat´rajući sve ove činjenice, konferencija prihvaća jednodušno ovu
rezoluciju:
Spoj glavne pruge s Kvarnerom neodgodiva je državna nužda, jer radi
pomanjkanja ovoga spoja trpi u ogromnoj mjeri cjelokupna naša privreda.
Da se ovaj spoj može izgraditi nužno je da se ustanovi potrebita suma
u budgetu.


Konferencija apelira na Kr. Vladu, narodnu skupštinu i sve političke pars
tije, da se obzirom na gore istaknute konstatacije nacijonalno privredne, soci=
jalne, prometne i financijalne prirode, čim prije omogući izvedenje ovoga že=
liezničkoga spoja s morem, te produljenje njegovo uzduž obale na sjevernom
Jadranu.«


S gledišta izvoza naših šumskih produkata ovo je pitanje od eminentne
važnosti i mi žel´mo, da se ovaj spoj čim prije ostvari.


Šumarski kongres u Parizu.


Kako nam javlja gospodin prof. R. Hickel iz Pariza, održati će se naredne
godine — u razdobju od 22. do 26. maju — u Parizu jedanaesti internacionalni
kongres za agrikulturu. Na tom će se kongresu pretresati i raspravljati u šestoj
sekciji rada i šumarska pitanja.


Program je raspravi šeste sekcije ovaj:


I. Šum a i rat . Opće stanje, nastojanja i sredstva za njenu obnovu.
II. Šumsk i požar e vi. Zaštitne mjere osiguranja.
III. Kemijsko iskorištavanje drveta. Celuloza, pougljavanje,
destilacija, produkcija derivata.
IV. Bolesti drvlja.
Prijave i saopćenja valja upraviti na g. Segniersa, generalnog sekretara,
18 rue de Bellechasse, Paris VII.
Svaki učesnik imade da položi iznos od 25 francuskih franaka.
Radovi moraju biti predloženi prije 15. marta 1923. na rečenu adresu.


Tema se može odabrati iz bilo koje od pomenutih grupa. Ugrenović.


....... y ............ .... . ........


........ ......... ..... ....... je ........ y ............ .... . ........
.......................... ........... ......... je ........ .......


........ ... ........ .. ...... .......... ......., .. ce .. ....... ....
. ......... ..... ........ ............


4