DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 50     <-- 50 -->        PDF

48 Bilješke.


Bilješke.


Konferenca za spoj sjevernog Jadrana.
Jedini postojeći željeznički spoj normalnoga koloseka naše države s morem


t. j . pruga ZagrebsRijeka, koja predstavlja danas jednu od najvećih ekonom*
skih vrijednosti za našu državu, stoji već četiri godine neizrabljena, jer je
odsječena uslijed novo nastalih prilika od svoje izlazne točke, a nije upots
punjena s nekoliko kilometara dugim priključkom, koji bi bio potreban, da ju
spoji s našom obalom.
Ogromne štete, koje naša privreda snaša radi pomanjkanja ovoga spoja,
jer je ovisna o tuđim lukama i željeznicama, ponukale su sve mjerodavne ...
gove naše države, da u tom pitanju izraze svoje mišljenje, te svi jednodušno
traže bezodvlačnu izgradnju tog kratkog ogranka do mora.


Taj spoj, koji bi stajao mnogo manje materijalnih žrtava, nego što iznaša
svota isplaćena inostranim prevozilima od prevrata ovamo, jest, a ostat će to
i u buduće, kao jedini, a i naravni put našega izvoza i uvoza za cijelu Hrvatsku
i Slavoniju, a osobito pak za Sloveniju, koja će projektovanim priključkom na
primorsku prugu moći da razvije cijelu svoju privrednu snagu. Naročito je
važan ovaj spoj za našu šumsku trgovinu iz Hrvatske, Slavonije i Slovenije.


Kako se privreda u slobodnoj državi može da razvija potpuno i sa sigur*
nošću samo na vlastitom teritoriju, to sami državni interesi imperativno nalažu,
da se čitav promet odvija po tome načelu.


Ovo načelo prodrlo je danas ne samo među sve naše nacionalne i pri*
vređne krugove, već nailazi na razumjevanja i kod same Kr. Vlade, pa su
zato primorski gradovi i privredna udruženja sazvala za 18. decembr a t. g.
u Bakr u sastana k svih strukovnih udruženja i ostalih interesenata, na
kojem se želi već pojedinačno istaknuta mišljenja skupno donijeti i time
pospješiti ostvaranje započete akcije.


Pozivu su se odazvala mnoga stručna i privredna udruženja u državi kao:
Trgovačko*obrtničke komore, Savez industrijalaca u Zagrebu, Udruženje jugosl.
inženjera i arhitekta, Jugosl. šumarsko udruženje, zagrebačka burza, zatim po*
jedina ministarstva, mnoge primorske općine itd.


Na uspjeloj konferenci prihvaćena je ova rezolucija:


Potpisani predstavnici privrednih ustanova sakupljeni na konferenci odr*
žanoj u Bakru 18. decembra 1922 u predmetu željezničkog spoja na sjevernom
Jadranu saslušavši referate, te nakon iscrpljive debate konstatuju:


1. Najsavršenija naša željeznička pruga, koja je imala spoj s Rijekom,
ostala je osnutkom Riječke države i okupacijom Sušaka bez spoja s morem.
2. Sva naša izvozna kao i uvozna trgovina prolazi tuđim željeznicama
kroz tuđe teritorije i luke, pogotovo kroz Trst te smo tako ovisni i pod kon*
trolom inozemstva na ogromnu štetu naše privrede uopće, te ugleda naše
države, a na propast našega primorskog pučanstva.
3. Pomanjkanjem toga spoja lišeni smo najjačega oružja u borbi protiv
učvršćenja talijanske zajezde na našem Kvarneru.