DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Uzakonitev nekaterih naredb v resortu za gozdarstvo v Sloveniji. 33


Ker je zakon o varstvu redkih živali bolj specijalen zakon, nego zakon o
prepovedanem lovskem času, je smatrati, da so za čas veljave zakona o varstvu
redkih živali predpisi zakona o prepovedanem lovskem času neđvomno glede
kozorogov suspendirani.


Iz besedila § 7. zakona o prepovedanem lovskem času sledi, da ima zakon
v mislih tuđi zaplembo divjačine, ki se prodaja, oziroma ki se kupuje zoper
določbe § 2. in 3. Domnevati se tedaj srne, da se je dotični odstavek stare
uredbe deželne vlade o prepovedanem lovskem času samo pomotoma izpustil,
a ga mora praksa še vedno vpoštevati Isto velja glede streljanja kozličev, ki
ostane tuđi nadalje v prepovedi. Ing. Šivic.


Literarni pregled.


Tri nove knjige.


Smatram potrebnim i korisnim da spontano, ne poznavajući osobno» ni
jednoga od dičnih naših autora, upoznam na ovaj ne običajan način sve čla=
nove i prijatelje našeg Udruženja s trima izvanrednim delima, koja su izašla
u zadnjim mesecima u Ljubljani i koja će iskreno obradovati svakog pravog
ljubitelja prirodnih osebujnosti i krasota naše domovine. Svaka ova knjižica
pravi je alemkamen naše nacijonalne primenjene kulture, a njihova olsobita
vrednost postoji još i u tome, da otvaraju put i daju smerove za dalji rad
u tom pravcu. Kako je gradivo ogromno i neiscrpivo i kako smo se do uje»
dinjenja vrlo nedostatno međusobno poznavali, osobito obzirom na veliku
raznolikost i izvanredno bogatstvo1 prirodnih krasota velike naše ujedinjene
otadžbine, nije čudo, što su se autori u svojim delima morali ograničiti na
faktično polje svog neumornog dugogodišnjeg rada, t. j . na Slovenačku. Ko
čitava struktura knjiga, velika ljubav za predmet i za ovu našu grudu, svaka
subjektivna strunica idealnih autora, umetnuta u tekst svakom zgodom: sve
to poziva i bodri na dalji rad i na jednaku obradu čitave naše zemlje.


Naslovna stranica prve od ovih knjiga veli nam ovo: »K. Badjura :
Praktični vodič kroz Jugoslovenskc Alpe: Lečilišta, letovišta, ku=
patila, prirodne znamenitosti, izleti, alpske ture. I. Deo: Slovenija. Prvo izdanje,
7 zemljovida, nacrt Ljubljane, 74 slike (u tekstu). Ljubljana 1922. Tisak i nas
klada: Ig. pl. Kleinmayr & Ferd. Bamberg, Ljubljana« Knjiga ima žepni format
(mali oktav), ukusno je vezana, ima 514 stranica teksta s kazalom, pi*
sana je u ekavskom obliku (srpsko«hrvatski, latinicom). Dobiva se u svim bo«
ljim knjižarama uz cenu 110 Din.


Predgovor nosi ovaj karakterističan motto: »Ne znamo — što> imamo...
pa se zato koljemo za malene stvari u raspaljenim političkim strastima u stran*
kama; — bolje bi bilo, da se malko više maknemo van, da
upremo oči u prirodu, da se međusobno bolje upoznamo


.