DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 23     <-- 23 -->        PDF

O ........... ...........


........ .. ........ (.........).


. ........... ...........


...., .... je .... ..... ..... y ........... ....... je
...... .. ... ..... ....... ...., .... ..... ... ...... ....
. ..... ... ce ........ .... .... ....... y ............ ´ ........,
... ce y ........... . ........... ...... .... .....
......, ....... .......... ......, .... . ........ .. ....
....... ona ......... ........, .... . ....... . ..... ......,
...... ......, .. ..... je ..... ...... ....... ..... je ......
..... .... .... ... ......., .... .... .. ... ...... . .... .....
..... . ........ ... ....., y ..... je ......... .... .......
...... . ......, ........ .. ............ ..... pače, ........
.... .. pyirai . ...... a .. ....... .. ......, .. ....... Ha
......, .... .... ... ......, ........ ... ... .. ..... .......
......... ... ......... .... ........ . .......... .......


.., .. ...... .... . ....! ........ .... ... ... .........
........... .. .... ........, .... ce ..... ... ... ......,
.... ..... ......... ... ... .. ...... .... ..... .........
... je ..... .. ........... .......... ........, .... ......
... .. .... y .... .......... ...... ... ....., .. ... ......
. ... je ......, ...... ... .. .. ......... ....... ........, ..
ce .. .... .......... ...... ............. .. ............ ..
........... .;............ ... ...... ...... ........ je, ..
... ..... ...... . .... .... ....., .... ... ..... .......


...... .. .. ......, a ...... ...... .. .... .. ........,
.......... .. ...... je ....... . ........ ... ...........
.. ....... ........ . ....... ....... .. ...., .. je ... .....
..... . .. je ........ .... ......, .... ..... ........ ....
......


.... ..... je y ...... ....... . ........... ... ..... ....]^
...... ...... .... .... .... ..... ce .... ........ .......
... je ona .. .. ............ . ..... ....... ......... ........
.. .... ...... .. ....., ....... . ........... ..... ce ....
..... ......... .......... . ......., na ... .... .. .......
........ . ............ . ........ .......... ......... ...
je .... ........, ... .... y .... ...... .... ........ .........,
.... ... ......... .............. ......... ..... ce .
..., .. ....... . ...... ....... ...... ... . .... je .. .......
.........., ..... ...... je ..... ....... y ..... .... ......,
na .... je ........... ..........., .... je ......., .... .......
......., ...... ...... ....... ... ...., .... .........
.... .... ........ ......... .. ...... ....... ......, .... ..
ce ..... .. ... ..... ........... .... ...... .. .....>. ..
.. ......., .. po ........, .... .. ce ..... ....... ........
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 24     <-- 24 -->        PDF

O ........... ...........


..... ...... . .. ..... ....... .... ....... ...... .. .... y
...... ........ ...... ....... .....


" .. ....., ... je .. .... ...... .... je ....... ........
.... .. ... .. ....... ........ ..... ..... ........ ... ....
..... ... ..... ..... ........ ............ ......., .... .. ..
....... . .. ..... ..... ....... ..... .... ....... ..... ..
.. .... ... ...... Ha ..... ..... ....... .. .. .. ... y ......
........ . ....... ...... .... .. ce . ........... ......
..... ........ ..... ....... ......... ....... .. .. .....
..... ....... . .............. ........ . ..... .... .. ..
... ........... ....... ...... ....... .. ....... .... .......,
... . ..... ......... ..... .. .. .. ............. y ........,
... .. ... ....... .. ........ ..... . .. ........ ........


...... ...... je . ..... .. ....... ..... .......... .
........ ........ ..... ....... ... .... ...... .... ..
........ ......... y ....... . ........ . .. ........ .....,
.... ... ........ ..... .. .. .... ....., .. ce ........ ........
.. ........ ....... ...... ........ ....... y ........ ....
. ............


....... ...... ...... .. ce ..... ....... .. ... ..... ...
.. ...... .......... .......... .... .. ........... ...........
..... ..... ..... .. .. ce ..... .. .. ... ..... ..........
.. .... .. ........... .........., ...... ....... ............
.......... .. .... ... ... . ...... ....... ...........,
.... .. ....... ........ ..... ... ..... ...... .....
.. .... ....... .. ce ..... ........ ........... .. ... .....
... .. ...... .......... ....... ....., ...... l ..... ..
..... ..... ..... ........ .... .. .... .... y ...........
.. ... ...... .... .. ..... .. ...... ........... ........
.......... .. ........ ....... .... .. ......... ...... ce. ..
.. ... .......... ....... .... .........


.... je ...... . ........ .... ...... »....... ....«. Tora
.... .. ... .... .... ....., a ... ce .... .. ...... . .........
. ... .... . ...., ..... .. .... ........ ... je ..... .
.. .. ......, ... .. ce ..... ....... .. .... .... ...... .
....., .. ....... ..... ..... .... na ..... .... .... .. je ....
. .......


.. .|>........ ....... ...... .. ..... .. ....... ........
.... .......... ...... .. ce ....... .. ....... ...... y
...... ......... .. ....... . ... ........... ........, ....
.. ..... ..... .. ............


..... .... ........ ...... .... .. .. ........ ..... ..
........... ... ......... .... y ....... ...... ce, .. ..
... ..... ..... ..... ....... . ..... ........ ...., .... ..
... iTOcao ..... .. ......... . ..... .. .... .... ......, ....
.. ....... ..... .... ....... ........... Taj ..... .. ....
....... .. ....... ... ........ ......., .. ....... .......
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 25     <-- 25 -->        PDF

O ........... ...........


.... .. ... . .. ..... ... ...... . .. ..... .. .. .... .. ....
........ y ..... ..... .. ...... ....... ......, .. .....
....... . ... ...... ..........., .... .. .. ... ..... .....
........ ....... . ..... .........


......... je ...... ...... .. .... y ........... ........
. ........ .... ... y ...., ..... . ...... ..... ...
...... ...... .... ce .... ..... ....... . .. ......... .....,
..... ....... ..... ........ ..... ......., .. ce .....^.
.... .. ....... ... ... y ....... ....., .. je ..... ..... ........
.. .... .... . ..... ...... ........ ............ ..
........ . ...... ..... ........ ...... ..... .. ...... . y
........ ...... ..... .. ce ..... ........


..... .. ..... .... .. ce ... .... ..... . ....... .....
..... ...... ........... ....... .. ........... ...........
.... ....... .. ce ..... ........ ........ ........... ......
...., ..... .... . ....... ....... .. ........... ...
......... y ......, ..... ...... .... ..., .... ..... ....
...., .. ce .. .... .. .... .. ....... A ....... .........
..... ........ ...........


.. ........... ...... .... ce .......... .... .......
..... ....... .. ...... ........... ... je ........ .....
.... ......, ....., ...., ... ......, ..... ..... . .. ........
. .. ....... ...... ...... ce .......... ... ..... ......, ....
.. ............, .... .. .. ..... ........., a .... .. ..........
.......... ........ ..... ...... .. ...... ..... ......
. ...... .........


......" , Robinia Pseudoacacia je ....... .... .. ...
...... .. .. ce .... .......... .. ...... . ......... .. .......
. ...... ..... .... ....... ..... ......... .......... ce
.. .... ...... ........., ... ..... .. ... .... ....... ....
........ .. ........... ..... ......, .. ..... .. .............
.. ....... .........., ... .... .... ......, Ha ...... ..........
...... .. .... .. ce .... ... .. ..... .... .. .......
....., .... .. ........ ....... y ....... ..... ...... .....
........ .... ..... ....... ....... ....... je ...... (.....),
.... ..... .......... .. ......., ........ .... ......... ....
.. je ..... .. ......, ........., ........... . .......... .......,
.. ........ . ..... ....... ... .. .... ..... ..... ...
.... .. ...... .... .. .... ..... ........ ...... .. .... ....
..... .... je ........., .. .... .... ..... . ...... . .......
ce ..... .......... .... ..... ........... .. .. ce ..... ..........
.. ...... ...... ...., ... .. ... .............


Morao .. ce .......... . .. ......... ...., ... .. .....
........ ......., ... .... .... ....... . .. .... . .. ....,
... .. .... .... ... y ..... .. ........ . .. .......... ........
....... .. .. ... .... .... ...... . .......... ce .....
..... ..... .......... 5. 10. 15 ... ........ ... ...... .....
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 26     <-- 26 -->        PDF

24 O ........... ...........


...... ............ ....... (........) ... . y ..... .. ......


...... ....... ......... ..... .... .... ...., .. je . .. ..


..,. .. ..... ...... ........ .....


Ha ..........., .......... . y ...... ..... . ......


.......... ..... .. ce .... ..... ........... (1..... .. ce


...... ....... .. ............., a ..... . .. ...........


..........


.... ....... ..... ....... .. ...... . .. ...........


. . . . . . . . a, Gleditschia triacanthos je ...... ......., . ...
....... ...... ......... .. ....... je ..... .... .........
.... je .....: ... .. . .... .. .........., a ...... je .....
....... .... je y ....... ........ ......, .... .. .... ....,
... 4500 .... y ........., ... ..... .... .... .... ........
.. .. ....... ..... y ......., ..... .. ........ 1,2 ......
........ ..... . ..... ........ y ...... .... .. .... 24 .....
...... je .... ... . ... ........ .... .. ....... . ....... ...
....... .. ...... .... ....... .. ....... ........, .... .......
.... je ......... ... . ....... ........ .. ....... ...........


. a . a . . . , . . . . . . . . . . , Ailantus glandulosa je ....,
.... he ..... ...... ..... ...... ...... je .. .... . .......
....... ...... je ..... ...... ... je y ..... .... ...? .. .....
.. ...... . ..... . .... ..... .... .......... ....., .. ..
..... ......... A ... je ........ ..... .. ... ....... ... je .........
.... ........., ... je ... ..... ....... ..... ..... ...
.. .... .. ce ..... . ....... he ... ..... ........, ... .....
......, .... .. y ..... .... .. ce ...... ..... .. je ..... .......
... ...... ..... .... ....... .. ......... ......... je
.. ........ .......<>.. ........ ..... ........ ..... .........
......... ..... .. ....... ........ .......... .....
...., a ........ ........ Ha ...... . ..... ........ .... ..
...... .. ..... ...... .. ....... ..... ....... ....... ....
........ ..... ... .. ce ... .... ........ ... ..... ......, ...
.. je ..... .......... ...., .... .... .... ......... ...... je
...... ............. ......... ....... ..... .... .... .......
.. . . ......... ... .. .... ... ........ .... ce ........ ..
.. ..... ..... .... ........ .. ....... . ... ..... je .......
........ ............ je ........


.... ce y ......... ... . ......, ... ce .... ....... 2 ...
....... .... je .. ....... . ... .. ... 25.000 y ..........


.... .... ..... .... ......, ..... .... .... ....... ii ....
.... .... .. ...... .. ....... .... je .. ....... ......
........., ... je ..... ....... ........ .... je, ... ...... ........
....., a ... ....... .... ...... .... ce .......... y .........
. ........... ce.


.. ..... ..... ......, .. ce ... ...... .... .. .... ..........,
.... .... .. .... . ........ ........... .... ..... ce
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 27     <-- 27 -->        PDF

O ........... ...........


.... .......... .. ....... .......... . .... .... ........ .
...... .. .... ......., .... .. .... ........ ....... .......
ce .... ...., jep ce ..... ........... . ....... ........ ..
..........; jep ce .... .... ... . .... . ........ ........ y
........ .........


.. ....... je, ... ce ........... .... ...... .. .......
....... ....... . ....... . ............ ....... (.. .....
........ ......., na .. ........ ....... ..... .........) ...
..... .......... ......, ......, .... ........ .........,
.. je Ouercus Hex- .... ..... ..... .... .. ..... .....,
....... . ....... .........., ... ....... y ...... .....,
........... ...... ......... ........ je . y ...... ....
4—5 .. ....... ..... ..... ...... ......... . .. ...... ..... ..
.... ....., ... ....... .. .. ..... ..... ..... .... .... .....
.. ......... ............. ........ ..... ..... .... ce .......
...... ...... .... ... .... . .. .... ce ... .... raje,
.... je .... ....... ... je ..... ..... .... .. ...... . ...
... . ..... .... ....... .. ...... 1, 2, . .. . y ..... .. ..
.... ..... ..... .... .. ce ....., .... .. ce ........... .......
..... ......... .... .. ....... ......... .. ce .......
...... ..... ... ......, .... .. ce ......, ... .. ... y .....
... ....... .. .....


........, ......, Buxus sempervirens . . .... ...... .....
..... . ... .... . ... ... 3—4 .. ......, .. 10 ... ........ ....
je ......, jep .... ... ..... .. ....... ..... ..... ..... .. ce
.......... ... .... .... (............) y ........ ..........
....... .... .. je ......... . ..... ce .. ...... ........
......... . ...... ... . .......


.......... .... ce .......... . ... ...... .... ce ....
..... ... ........ (Juniperus), .... ....., ......


Pin us halepensis, .... .... ...... ..... y ...........
..... ..... .. ce ..... . y ....... ..... .........., jep ....
... .......... ... ...... .......... ....., a . ..... .. .....
noTceha .. ...........


.... ..., Pinus Laricio, je .... .... ....... . ..... ....
.. ce y ....... ..... ........... .. ce .... .. 1600 .. . .......
....... ... . ..... ...., Pinus Süvestris, ... y ..... ..-
Hioj ..]).. . .. ... ......, ..... ..... ..... .... .... ....


..... .. ....... ........: ....... ........ .... .....
...... .. ........... ... ......... .... y ...... . .......
...... ...... .. ............. .......... ....... .....
.. ...... ....... ......, ........ ..:........ .....: .. .....
..... ....... ..... ........ . ...... .. ...... ..... ........
....... .... .. ... na ...... . .... ......... ........... ........
...... ce .. .. ce ........., .. . ..... ......... ..
..... ....... ..........