DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1923 str. 12     <-- 12 -->        PDF

10 Tisa in njena nahajališča y Sloveniji.


katerih so nekatere že popolnoma odmrle. Deblo te tise se ne
končuje v izrazit vrh. V splošnem ima opisana tisa isti habitus
kot ga opažamo pri drugih starejših tisah. Omenjena tisa je žen=
skega spola. Stojeća ob vrhu hriba na samem je izpostavljena
vsem silam vetrov in vremen ter je rasla gotovo zelo počasi ter
je gotovo´ stara več kct pol tisočletja.


* #
Tisa postaja v naših gozdih ponekod redkejša. Posebno de?
belih, starih komadov je vedno manj, ker jim ni prizanesla neizs
prosna sekira. Z ozirom na to je bivša deželna vlada za Kranjsko
uvrstila leta 1892. tiso med predmete, za katere velja tarifa o
gozdni odškodnini v zmislu priloge D k §§ 72 do 76 drž. gozds
nega zakona z dne 3. 12. 1852., drž. avstr. zak. štev. 250. Š tem
je hotela tiso nekoliko zaščititi.


V posebno zaščito, kakor velja za nekatere redke rastline
po naredbi dežel. vlade za Slovenijo z dne 19. 2. 1921., Ur. 1. št.
64, ki je bila uzakonjena 28. 2. 1922, pa ni privzeta, ker bi se,
tvoreča objekt lesne kupčije, ne moglo zabraniti nje ukoriščanja,
ne da bi se priznala lastniku lesa odškodnina.


Zato pa je potrebno, da gozdarsko osebje ob danih mu pri*
likah vpliva na dotične posestnike, ki imajo tiso v svojih gozdih,
da je ne iztrebijo, ampak jo prostovoljno varujejo in po možnosti
ohranijo; ako pa jo sekajo, naj je vsaj ne porabijo malopridno!
Posestniki pa, ki imajo nekaj zmisla za prirodo in nje ohranitev,
jo bodo ne le negovali temveč jo skušali tuđi razširiti.