DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 66     <-- 66 -->        PDF

848 Službene vijesti.


Službene vijesti.


Naredba.


Ministra Šuma i Rudnika o ujedinjenju središnje uprave sa šumama Imovne


Općine Slunjske, I. i II, Banske od 12. augusta 1922. Broj 18.713.


U vezi moje Naiedbe od 4. maja 1922. Br. 13.054 o upravi, te službovanju
i gospodarenju sa šumama Krajiških Imovnih Općina nalazim radi ujednosrav*
ljenja uprave šuma Krajiških Imovnih Općina i tim skopčane štednje odrediti,
da se ujedini središnja uprava pasivnih imovnih općina Slunjske, I. i U. Banske.


U tu svrhu ukida se Gospodarstveni Ured Slunjske Imovne Općine u
Karlovcu, I. Banske Imovne Općine u Glini i II. Banske Imovne Općine u Pe*
trinji, a za upravu šuma za sve tri ove imovne općine osniva se ŠumskosGospos
darstveni Ured SlunjskosBanskih Imovnih Općina u Petrinji.


Način gospodarenja i uživanja šuma rečenih imovnih općina ostaje ovim
netaknut, te se i u napredak imaju za svaku od ovih imovnih općina zasebni go»
dišnji proračun sastavljati i računi zasebno voditi prema postojećim propisima.


Isto tako će zastupstva i gospodarstveni odbori rečenih imovnih općina
održavati skupštine dotično sjednice na dosadanji našin i dosadanjim sjedištima.


Za vodjenje ujedinjene središnje uprave osigurat će svaka od rečenih
imovnih općina godišnjim proračunom stanoviti doprinos, koji će prema nji*
horom imućstvenom stanju odrediti Ministar Šuma i Rudnika.


Ministar Šuma i Rudnika: ?.. Rafajlović, s. r.


Mi Aleksandar I.


po milosti božjoj i volji narodnoj Kralj Srba, Hrvata i Slovenaca.


Na predlog Ministra Šuma i Rudnika rešili smo i rešavamo:


Da se na osnovu § 31. tač. a. Zakonskog članka LXV. od god. 1912. stave
u stanje pokoja s pravom na penziju, koja im po godinama službe pripada:
Simeo n Kritovac , šumarnik osmog činov. razr. kod imovne opštine Krize*
vačke i Josi p Bjondić , šumarnik osmog činov. razr. imovne opštine Otočke.


Naš Ministar Šuma i Rudnika neka izvrši ovaj Ukaz.


Beograd , 22. oktobra 1922. god.


Na predlog Ministra Šuma i Rudnika postavljamo:


Za kr. zemaljskog šumarskog savetnika u šestom činovnom razredu sa
godišnjom platom od 6300 dinara kod Šumarskog Odseka Ministarstva Šuma
i Rudnika u Zagrebu Ant u Marka , šumar, savetnika istog činovnog razreda
i upravitelja Šumsko»Gospodarstvenog ureda Imovne Opštine Križevačke, —
po potrebi službe;


Za šumarskog nadsavetnika u šestom činovnom razredu sa godišnjom
platom od 5500 dinara kod Gospodarstvenog Ureda Ogulinske Imovne Opštine
Andrij u Copa , nadšumarnika VII. činovnog razreda iste Imovne Opštine;


Za šumarskog nadsavetnika u šestom činovnom razredu sa godišnjom
platom od 5500 dinara, kod ŠumskosGospodarstvenog Ureda Imovne Opštine
Križevačke u Belovaru Teodor a Solarića , nadšumarnika VII. čin. razreda
iste Imovne Opštine;