DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

832 Literarni pregled.


tencije razumijeva + V4, + V4 -f-3 4, ili -f- Va od 2.4, + ´/. ili 2 . od 3 4 ili V4,
24, 3 4 od cijelog selišta, koji je onda opseg površine, koju zakon traži?


Iz gore rečenoga vidimo, da su glavne naredbe i rješitbe, koje se odnose
na zabilježb´J pravoužitn čkog prava u kataster pravoužitnika međusobno u
opreci, i u opreci sa zakonskim propisima, pa je onda jasno, da su morale
dovesti do zaključaka, koji su opriječni našim zaključcima. -a—.


Literarni pregled.


Poziv.


Knjige Dr. Đuro Nenadić: Računanje vrijed*
nosti šuma i Dr. Levaković: Dendrometrija do
štampane su, te će se za kratko vrijeme dopremiti u Zagreb i
započeti s raspačavanjem.


Umoljavaju se gg. članovi udruženja, koji kane kupiti koju
od tih knjiga, da se izvole predbilježiti kod svog nadležnog ureda.
Uredi se pak umoljavaju, da sumarni spisak naručitelja izvole
čim prije dostaviti tajništvu J. Š. U., da se knjige uzmognu ras«
pačavati u većem broju te se izbjegne velikom poslu, skopčanom
s pojedinačnim raspošiljanjem knjiga. Cijena će se objaviti
naknadno, čim se ustanovi efektivni izdatak udruženja za te
knjige. Tajništvo J. Š. U.


#


Francuska.


»Revue des eaux et foret s«, Paris donosi ove članke:


No. 5. Mai (naknadno stigao), Barbey: »Incendies et Entomologie« (Požarevi
i entomologija), Mathey: »Le recul du pin Sylvestre dans les montagnes de la
Suede« (Nazadovanje bijeloga bora u planinama švedske).


No. 8. Aout. Brun: »Le Cedre au MontsVcntoux en Provence« (L;zgoj
kedra u Provansi), Pardé: »Une menace pour les forets françaises« (Pogibao,
koja prijeti francuskim šumama).


No. 9. Septembre. Jolyet: »Valeur aquicole d´ un cours d´ eau« (Vrijednost
vodotoka po uzgoj riba), Pardé: »Les forets de . île de Corse« (Šume otoka
Korsike), Potel: »La foret de Perse´gne« (Šuma Perscnja; povodom ekskurzije
engleskih šumara u Francuskoj), Chandey: »Echelles a poissons« (Ljestve za
ribarenje).


Pored ovih članaka stručne naravi donosi broj 8 opširan prikaz svečanog
otkrivanja spomenika šumarima, palima u bojevima za Francusku te fotografski
snimak toga spomenika, koji je podignut na počasnom dvoru nansijskog instituta.


Sretna li naroda, koji ovako umije da cijeni svoje sinove šumare, sretnih li
šumara, koje otadžbina ovoliko cijeni i mrtve! Ugrenović.