DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Službene vijesti. 777


Naredbe :


Glavna šumarska direkcija.
Broj 12.842. Beograd, 14. oktobra 1922.


Šumarskom odsjeku Ministarstva Šuma i Rudnika


u Zagrebu.


S razloga navedenih u izvještaju toga odsjeka od 18. aprila 1922. br. 3418
resa vam u predmetu uređenja uprave privatnih velikih šumskih poseda sledeće:


1. Svi veliki privatni šumski posedi dužni su do konca marta 1923. godine
postaviti posebno, za stručnu upravu potpuno osposobljeno, šumarsko osoblje,
koje je uz to i fizički sposobno za vršenje terenske službe.
2. Šume privatnih posjednika, koji u naznačenom roku ne postave svoje
posebno stručno osoblje preuzeće se ili sasvim pod državnu upravu ili će se
stručna uprava povjeriti kojem državnom šumarskom organu. Šumoposjednik
će u ovom slučaju biti dužan u obliku tangente podmiriti ne samo sve troškove
za vršenje vanjske službe već i stanoviti prinos za ostali rad oko uprave i
nadzora nad tim šumama.
U pogledu detaljnih odredaba glede organa političke i državne šumske
uprave, kojima bi se stručna uprava u privatnim šumama imala poveriti, imade
Šumarski Odsjek postupiti po propisima, koji već postoje, odnosno koji će se
izdati obzirom na podjelu zemlje na oblasti. Visinu tangente, koju bi šumo»
vlasnik bio dužan prema razmjeru površine šuma uplaćivati Državnoj blagajni
u ime uprave i nadzora u smislu postojeće Uredbe od 27. juna 1921. određuje
JVO Ministarstvo, a Odsjek imade za svaki pojedini slučaj staviti konkretan
predlog.


U vezi sa točkom 1. i 2. podjedno zabranjujem šumskim organima kod
političke uprave preuzimanje stručne uprave privatnih šuma na vlastitu ruku
primanje bilo kakve odštete ili honorara neposredno od privatnog šumo«


»sednika.


Oni veliki šumoposednici koji već imaju organizovanu šumsku upravu,
lužni su također srazmjemo nositi troškove državnog nadzora u visini dopri»
losa, koji će na temelju obrazloženog predloga toga odsjeka odrediti ovo
Ministarstvo. Ministar Šuma i Rudnika, Ž. Rafajlović, v. r.


Osnova zakona
ovlaštenim inženjerima i arhitektima u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.


Clan 1.


Cilj zakona.


Zakon o ovlaštenim inženjerima i arhitektima sviju struka ima da zaštiti,
koliko se odnosi na stručnost: prava i interese države, samoupravnih tijela,
rivatnih lica, ovlaštenih inženjera i arhitekta i njihove struke.


Član 2.


Tko može postati ovlašteni inženjer i arhitekt.


1. Ovlašteni inženjer=arhitekt može postati svaki inženjer i arhitekt bilo
)je struke pod slijedećim uslovima: