DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Bilješke. 761


~ Bilješke. — ~~]


Podjeljenje naslova inžinjer.


Ispitno povjerenstvo državnog ispita za samostalno vođenje šumskog go*
spodarstva, održalo je dne 28. septembra 1922. u prostorijama šumarskog doma
u Zagrebu sjednicu. Prisutni su bili:


1. Ing. Aleksander Havliček kr. šumarski nadsavjetnik kao zamjenik pred*
sjednika.
2. Dr. Aleksander Ugrenović, kr. javni redoviti sveučilištni profesor.
3. Ing. Petar Prpić, kr. šumar, savjetnik i
4. Ing. Milan Marinović, kr. šumar, savjetnik.
Temeljem naredbe gospodina Ministra Šuma i Rudnika od 4. XI. 1921. br.
14.325 imalo se odlučiti o molbama apsolvenata bivše šumarske akademije u
Zagrebu glede podjelenja prava na upotrebu staleškog naslova »inžinjer«, koje
su rečenom povjerenstvu dostavljene od strane Šumarskog odsjeka Ministarstva
Suma i Rudnika u Zagrebu.
Stigle su molbe:


1. kr. šumarskog nadzornika Ljubomira Bugarovića,
2. kr. šumarskog nadzornika Arnolda Gerstmana.
3. šumarskog inžinjera Jovana Savića,
4. kr. šumarskog povjerenika Franje Slanine,
5. kr. šumarskog inžinjera Adama Mikića,
6. šumarnika Milana Crnadka,
7. šumarnika Dragutina Brnjasa,
8. kr. šumar, nadinžinjera Svetozara Jagrovića,
9. nadšumara Božidara Neuholda,
10. upravitelja šumarije Čehlovske u Bugarskog Vasila Stojanova,
11. šumarnika Andrije Premužića,
12. šumarnika Dušana Ostojića,
13. inspektora Ministarstva Suma i Rudnika Andrije Perušića,
14. šumarnika Save Belanoviča,
15. kr. šumar, nadinžinjera Petra Petroviča,
16. kr. šumar, nadinžinjera Vilima Piršića,
17. nadšumara Emila Rivosekija,
18. kotar, šumara Makse Fischera,
19. kr. sveučil. pristav^ dr. Vladimira Škorića,
20. kr. šumar, nadinžinjera Aleksandra Bogičevića i
21. kr. šumar, nadzornika Krešimira Stanisavljevića.
Ispitno povjerenstvo, pregledavši i ispitavši sve molbe, zaključilo je, da
su svi molitelji udovoljili uvjetima citirane naredbe Ministra šuma i rudnika,
te im se po tom podjeljuje pravo na upotrebu staleškog naslova »inžinjer«.


Na svjedočbama molitelja o državnom ispitu za samostalno vodjenje šum«
skog gospodarstva, ima predsjednik ispita zabilježiti i potpisati klausulu prema
spomenutoj naredbi ministarstva.


4*