DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 44     <-- 44 -->        PDF

752 Literarni pregled.


— kojima se protivi to razlučivanje, — nego zahtijeva to uz današnje naziranje
o jednakom pravu još naročito i praksa kod samog raspravljanja o pravoužit*
ništvu krajiških imovnih općina,, jer se danas već vrlo teško može utvrditi
popisnim listinama (kojih ne ima) i pamtilcima, da li su čiji preci za vrijeme
vojne krajne, (dakle prije više od 51 godina) življeli u zadružnoj vezi ili izvan
nje. Što dalje, tim će teže dapače nemoguće biti poduzdano dokazati tu okolnost.
Svakako će imovne općine u svom bitnom interesu morati odlučno za*
htijevati, da se ta umjetno podignuta ograda, postavljena među pravoužitnike
kategorije slova d) i e) razgradi, a dotle će morati odlučno zahtijevati i to,
da se činjenica, je li tko porijetlom iz krajiške obitelji kategorije e), ustanov»
ljuje prema zakonskim propisima, uz sudjelovanje zastupnika imovne općine.


(Svršit će se.)


—a—.


Literarni pregled.


......... y .......... . .......... ..........


.... ....... ...... ... .... ........ ..... ........ ........
........ na ...... o ......... ......... ... .... y ...... . ........
......... . ......... I ... .. .. .. ...... .. ... .... ......... .... .........
....... ... ...... .. ......... .... ...... ......, no ......
te ...., .. ....... ....... ..... ... ....


....... .... ...... .. .... ......., .. ......... .. ... ......., ....
.. .... ....... ........ .. .. ....... ............ . .. ono, .... .. ....
.... ..... .. .... .......... . ........ ........


»............. ....« ........ je y ... 38. . 39. .......... ...........
....... o ..... ......... y ........, .. ..... .. ...., .. .... ......
.... .... ..... ocjehaj, .. . ..... ....... ......... ..... ........ .....
..., .... ce .. ....... ............. ... ... .... ..... .... ........
...... . .......


Taj .... y ...... ....... ....... ...... ..... .......... ..... ........
.. .... y ....... ......, .... ce y ...... ........ . ......


»........ .........« ...... y ... 533 ...... ... ........ .. . y
. p .. p . . . j . , y ..... ...... ... ........., .... he .. ... .... .....
.... ...........


. ... 536. ...... ...... ». . p a . . a .... y .... ......«, y
..... ...... ...... . ......... .......... .. X. ... .... je .........,
no .............. ..... .. 5. ....... .. ..


. ... 535. ........... ... ........ »T p . . a . . e p . . o . y . . j .«
....... ......... .......... ...... ......... .. .... ....... ....: »..iianiajyhH
.... .... ....... oj.. je ........ ........ ....., na ..... .. y ..... .... ...... ..........,
«........ .. .. ........... ...... ..... ..... .... ........... .....
........ ..... y .... ........ . .......... ........., .... ..........
. ..... .........«
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Literarni pregled.


»............. ....« (......) ...... y ..... .. 15. ....... ... ......
...... ... ........ »0 . o y . p a . . . a . . . . y . a« .. ..... ... .. .........
.... ce ..... .. ........ »..... .....«, .... .......... ..........
....... y .... ............ ..... ......... (...... ... ..... ..... je
.... .... .. .. ... ........ On. ...).


..... ......... ......... ......... ».......« .........., .....
........ ».. ...... .... .. ............. . . . o . p y . . . . . j a . . . .
. ii . . . a . . j a«. Te .......... .. .... ........ . p a . . . . . a . o . p . . a ,
... .... .. ............. ... .. ........ ....... . ......... . ........
...., .... ...... ce ...: »...... ... ...., ...... ... ....«. .........
...... ......, ........... ..., JUTO .... — ... .........


........ . ..., .. je ........ ........... .... .... ......, ....
..... .... ocjehaja . ............ .. ....... ».......« .........., .... .´ni
...... .. .....


».... .....« (.......) ...... y ..... XI., ... 5 .. 7. .... ... ........
». . . a . . y . . a . . p . a . . . . a . o iu .. ..... .. ...... ......, y
..... ......... ........ ......, »no ..... je ..... ...... ..... ..... ......
.. .... .. ........... .. ..... ............ .......... ......
........... ........ y ..... ... ...... ......... ...... .............
..........


»........ ....« (......) y ..... l(i .. 15. ....... .. .. ...... ......
.... ...... .......: ». . . . o o ........... ...... .....«.


»............. .......« .... ..., ...... y ..... 18—19 .. 15. .......
.. .. .. ... ........ ...... ... ........ ». o . y . . a . a . . C p .
. j .«, y ..... ...... .... ........ o ........... ........... ........
y ..... ..... y ..... .. 15. .... .. ..


»......« (......) y ... 232 .. 7. .... ........ .......... .. .. .. o ..........
... ........ ».. .......... ........ ....... ....... .... ........«
......... .. .... ........... ......: »..... .. ............ . ... .....
..... .. ............. ........ .... .... ............. ........ .........
... .... ........ ....... . .. ......, ... ce ........ ..........
.. ......... ....... ........ .. 8.—10. ......... .. 1922. y ......... Ha
... je ........ ........ .... ........ ........ .........., a .... .. ...
...... o ...... ........... ........... .............. je .. .... .....
.......... »......... .....« (....... .... ..... .........), .. ce .
.... ........ ........ .. ..... ........, ........ ...., .... .... ..........
.... .......«


»............. ....« (......) ..... je y ..... .. 5. ....... .......
.... je .... ......, .. .......... ........ ...... y .........., .......
.......... . .......... J. ili. ..


... .... ....... ..... je .... .... ...... ......... .......... .........,
..... .. .. ...... ...........
TOM ........ ........ je »..... «(......! y ..... 238, 240 . 241 ....
...... .... ........ y .........:


............. .... y ........ .......


. ..... je ....... ....... ....... .... .............. ......:
..... .. ce . .... ...... ....... .... ............. y ........
....... .... je ......... . ...... .......... ..... .. .....
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Literarni pregled.


........... .......... ....., ........ je, .. ce o .... ...... ..


.... ......... y ..... ........, .. ce .... ....... ........ ..


...., ..... ....... ..... .. ..... .... ........ ......... .......


...... ....... ce .. ...... y ........ ....... ...... .. ce


....... ..... ......... ......... .......... ...... .. ....


........ ..... ... ........ ....... .. ........ ... ........, ..


.. .... ....... ...... ........ ....... On. ...


. ...... ....... ...... .... ...... ...... ........... .... .....
........ .......... . ..... je, .. ce ... ..... ..... ......... o ... .....
.... ........, .... no ........ ........ ..... 30 ..... ........... re........
.... ......, a y ..... .......... ....... ....... ..... .. .....
.......


AKO ce .... o ........ .. ...... ............ y ........, .... .. ce
......... . ......... ........, no ..... .. .. ...... .......... ... ..........
....... ........ ...., .. je ......... ....... ..............
..... ....... .......... ........ . ......... ......, ...... je .........
na ...... ... ....... ..... ......, ........... . ........ ...........
GBV ...... y ..... ........ ......., .. y ...... irehe ...... ........ .
......... ...... ... ........ ....... .... ..... .... ........ .... .. ............
........ ....... no ....... .......... ..... ........ ...
ce .... ....... ....... .. je ... ...... (.... .... ..... .. ........ ...........
........) »... ........, a ........ ...., .... .... ..........
.... ......«, na .. .... ....... ....... ....... ... ..., .... he . ...
..... . ...... ..... . ............. ........ ..... ..... ....... . .........
... ... ........ ..... .... . .......... .......... ......
.........


.... .... je y ...... ......... ......... ..... .. ........... ......
.... ...... .. . . ...... o ........ .......... ...... .............
........ ..... ..... je .... ....... .......... ....... .... ........,
........ .. .......... ........ y ........, ..... ce ....... ........ ...............,
........... ....... .. ............. ...., ......... ce ........
..... ....... ......... no ........ .... (......), a ... .........
..... .... ......... ce ......... ....... ............. y .........
....... ... je .......... .... ..... ...... uo ............ ........ ............
y ...... ......... ... .......... ....... ce je, .. .... .......
.... ....... ........... o ... ......, na .... y .... ... .. ........
..... ..... ........


...... ...... ....... ......... .. .......... . ... ...........
........., a ....... ....... (........ ...., ............. .... . .....
... .........) .......... .. ... .......... ... .... ....... .. ........
......... ....... . ... ........... ........ je ».....« (a . ...... .......
....... .......) y ..... 221. .. .. ........ ......, ........ ....... ... ........
......... y .........., .. je ... ........ .. .......... ...........
....... ... ......, ... .... ..... .... y ......... .......


... ...... ........ ............ .... ...... ...... .... .. .....
. J. C. y ».............. .....« .. 5. ....... .. .. .. ce ..... .. ... ........
nocao ........... .. ... ».......... ....... ....... . ........
........ . ..........«, ...... ....... ....... .. ...... ........ .....
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Literarni pregled.


..... ... ......, .... (..... ... ..........}, ...., .. .. ... ..... .. .............
...., .... .. ........ . .. he ...... .... .. ..... ..... ....
......., .... ... .. je ..... ...... ....... ....... ........ ......., ....
.. .... ....... .... ........... .. ........ .. »....... .... ..... ....
........ ......., .... ...... .. ...... ...... ............ ........ ..
.... ........ .... ....... . ........... ... .......«. Ha .... ...... ........
je ........ .......... ......... .. .... ........ .........., .........
..... ....... ...... . ........., .. je ...... .... .... ..... ......
.... ...... .. 2,897.575 ......, .. .. je .. ... ..... ... ».....«, »... ..
....... .......«, .... .. ...... .. J. C. y .... ....... ..... je .. ..........
j .... ...... ....... ........ ...... ....., .. ..... ..... ...... .....
.......... ......, .. .... ce ........ y .... ........ . ........... ...
....... ......., ... .... ce . ..... ........ .......... ......., .... je
......... ... ........, .. .... ...... ...... ....., .. .......... .........
...... ........ y ..... ....... . .... .......... ....... .... .........


....... ......... .......... ..... ce . ...... ........., .. he ce ....
.... ... ........., .. he .... ... .......... y ...... ...... ..........
... .... nehe ......... ......... ........ ........ .... .. .. .... .....
.... ........, .... je ... .. ........ ....... ...... ...... ...... .
.............. ...... .. ce ....... ...... .. ...... ...... ........ . ......
....... ....... ce .. ....... y .......... ........ . ....... .......
y ........, .. .... ...... .... .......... ..... ..... ..... y ...........-
.......... ....... .... y ........ .......... Kao ........ .. ........
.... ce ......... ........., .. ce ......... ...... . ...... .....
f ..... ....... .. ... ....., .. ... ....... y .... ....... ... ....., ....
he .. ....... ..... ....... y ..... .. CEOJOM ....... .......: ........
..... ........ .... ce ..... ...... y ......... ...... ........ . ..........,
.... ........ y .... ......., .... je .... ........ ...... ..........


... ...... .. y ......... .......... Beh ..... ........., ..... ..
.. ... ....... ..... ....... ....., ... ..... ......... .. ...... .......
..... ........., .. .. ...... ....... ......., Beh .... ......... . y
........... ...... ....... ... ......... .... ........., .. je .. ..... ..........
...... ....... ..... ....... o ... ........ ire ........... ........
.. ......., .... .. ....... .. .... ........, .... .. .. ...... .... ..........
.. ..... je .. .......... ...... ....... .. ......, na .... .... ..
.........., ..... je ..... 300 ........ ........ ......... ..........
......, ........ y .........., ... .. .. ...... ........ o ... ...... .......
...., .... .... .... ...... ........, ... .. ... ... ....... ....
........ .. ........, .... .. ....... ..... y ........... ..... .... ....
.. .......... ........ »......... ....... .. ......... ......., Beh .......
y ... ......... ........... ...... ...... ........
..... . . ... ... .......... .... ........ . .........., .... .. ........
..... ... . ...... .. ......... ....... ne .......... ..... ...
.......... ... ....... ....... ...., .... .. ..... ..........., .. ce .....
y .......... ......... .. ......., ..... ... .... je ne ........ .. ......
......, ... ce no ...... .......... ...... .... ...... ..... ........... o
....... ......... .......... ...... ............., ... . ....... .......
.. .......... ..., .........., .... ce .... .. ......... .......... .... ..
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 48     <-- 48 -->        PDF

756 Literarni pregled.


.......... ........ ................ .... .............. ......... .......
... ..... ...... . ..... ... ....... ........... .......... .......


... ce .... ........ ........ ...... ...... .......... ...... .......
.. ..... ..... .... ... y .... ....... ........... ..... . on ... .......... ..
.. .... .... ......, ... ....., ..... .... ..... ........... ............
.. .... ....., ».. ........... ...... .... .... ..... .. ...., .. ...... ..........
...... ... .. je .... ...... ....., .. .. ... ...... ... .... šapate
«. ... .... ..... ......... ..... . ne .. ... ..... ......... .........
............ .. .. ... ........ ........ ...... ... ... y ......
........, ... ce ... ...... ........ ....... ........., .. .. y ....... ......
...... ...... .. ... ......... ..... joui . ... ......, .... .. ........
..........


..... ........., .... ..... ..... ...... ...... ...... .... .. ....
..... ......., no ..... je ........ .......... .......... y ..........
........ ... .. ...... . .. .. ...... ...... ..... .... ..........., .. ..
..... ...... .... ......., .. .. ce . ... .......... ..... ........ ..........
........ y ....... ......, ... je .. ......... ... ..... ..... ........
..... ..... y ... ....... Ha ...... ........ y ........, ........ ..


20. .. 23. .... .. .. ...... je ....... .. ............ .... . ....... rrpo...
...., ... ce .......... (..... ce .... ....... ......... ......, ...
.... ......... y ..... . ......) ....... ...... ....... .. ..........,
.... ce .... ........ y .......... ........... (.... .... .... 549.) Ha .....
...... ....... je ..... ......... ........ ....... ...... (........
.... .... 529 .. 600). y ...... ........ ...... ....... .. ........, .. no
.... ...... .. ........... ........ .. .......... ........... .... .... .......
je . ...... .... .... ...... (.... 527—528.), ....... y ..... .......
..... ........ .... ...... xohe ...... .... .........., ....... .... .........
....... ....... ................ ....... y ...... ...., .. .......
............ ......, .... (... ... ...... ....... .....) .... ......
..... ......... ..., ... he ......... . .......... ......... ........
. .......... ....... ..... .. ... .. ..... ........ ........ ......
.... ...., .. .. je ....... ........, .... ...,.. ...... .... .... ............
..)..... . ...... ......... ...... ..... . .... .......... ....... ...
....., iJiTo .......... ........ ............ .... ........ ..... .. ........
... ... .... .. ..... ...., ... ce ..... .. ...... ..., .......... .....
...... ............, ...... ...... ...., .... .. ........ ........... To
.... ....... .. .... ......, a .. .... ........ .... ........ ...... ......,
... .. .. .......... .... ce . ........ ...... ...... ........ ...... ......
.... ...... <: ....... ........... ......... .. ......, y ...... ..... .............
...... y ........ ......... ......... ..... ......, .... .
.... ...... ... y ......, .... .. je .......... ......... .............


...... o .......... ....... y .... . ............ a. .... .... .........
... .... o ...... ............. .... ......


. ....... ............. .... ........... ...... ....: 1. ...............
...... ...... ........... ......., y ..... ....... ... ..........
..... ...... .......... 2. ....... ........ ....... ..... ..... ... ....
.... ........ ...... ......... ..... ...... ...... ....... ..... .. .......
.... ... ..... ..... ....... ......... . ....... ........ .... ..
....... ............ ... ........ .. ..... .. ...... .......... 4. ....
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Literarni pregled.


...... ...... ...., ... .... ....... .... ..... ...... . ........, .. upo....
........... ... ..............


.... ..... ......... je y .......... . .............. ..........
1... ... je ........ y ..... . ......, a ....... ........ ....... .. .........
no ....... ......... ....... ... ... ....... .... ce .... .. ..........
.... .. .. ..... y .... . .... y .... ...... .............. ..... ..
....... »............«, na ..... .. ce ...... .. ..... .... .......
; .... .. ce ....... ...... .... .............. . ..........


..... ..... ........ je y ...... ..... ...., ........ y ...... ..
...... . ...... ............ Te .. .... ........ ....... ... .........,
.... .... ... ... ......... ........., a .... ....... .. . ..... .....
....... ... ..... ... ... .... ... .... ............, na ........ ........
.......... y ... ......... y ...... ....... no ...... ..... ...... y
....... ....... ....... ce ...... ............ ....., a y ...... .... .......
............ ....... ce .. ......., .. .. ... ........ ... ........
Tpehn ..... ......... je y .... ..... ..... ... ........ .... y ........
. ........., . y ..... ..... ..... y ..... . ..........., y ... .......
........ y ........., ... ..... ....... ...... . ...... ...... .........
.........., y ...... .... .... .... ....... ..................,
... je ......... ... .... ........... ..... .......... y .... . ....., y
......... . .......... ... ce ...... o ......... ....... .... ce ......
..... .. ..... ..... ............. .....


..... ce, .. ....... .... ..... .... ......... ........ ......
ne ...... .......... .. ......... ..... .. .. .... ....... ........,
.. je ..... . . . . . a a . a . . j . . ...... .............
a . . a . . . . o . . . a . p . . . . j . . . . . .. ...... .......... ........
...... .... ........ ... 1904. .... ..... ...... (....., ....., ..........,
........, .........., ........, ........., .... ........, ........ . ........),
y ...... je ......... ..... ............. .... .... y ......, a y
.. ....... je .... ........, ..... ........., ......, ........ . ......(
.. ..... »... ce ... ..... .... .... o .... ...... ............. ....«.
Erdészeti ´-apok, .. 19.. — .44, 1904 — 051).


.. ... ... .... ... ........ ... ..... .............. . ........
...... ........., ...... ce ......, .. je ... ... .. ....... y
................., y ..... je ... 1905. ...... ... ...... ......... ..
...... ...... .... y .......... .... ......... .......... .........,
y ..... ........ .. ce ..... ...... .... .. 109.903 .... .....
........ ...... ......., ... ........... ...... ..........., ..... .....
............., ..... ........... ....... ........ ..... .. .. ce ... .....
..... ... .... ....... (.... .71. .. 1950—21.)


rJa ........... ............ ...... .. .... ........ .......... ........
...... ........ ....... ............ ........ ......, .... ..., .........
........... ..... .... ..... ... ..... ...... .........., ...
.... ..... ........ .... ce ......... ... ..... .. jour .... .. ....... 20. ..
..... .... ........., .... ..... . ... ... ........ To je ..... .........
JOHI ...... 19. ....... ......... .. .... .......... ......., a ...... .. ce
......... .. .. ........... ..... ..... ]1.. ........ ....... ....... ..........
......... ......... ... . ......... y ........... .. ......


ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

758 Literarni pregled.


.....-........... ..... ..... y ......... ......... ....... .. ........
.... ....... ......... ...... ...... .......... y ...... ........ ..........
...... ..........., »..... .. .........., .......... .. ....<*
... .. .... ........ y ......... ........ ......, .... .. .......
......... ....., .. ... y ........ ............ ........ ... ... ......
... ..... ......, .... .. no ........ .......« (Erdészeti Lapok,
1911-.—60) .. .... .. ...... ..... ....... .... ...... . .......... .. .........
y ......... ...., a ...... ..... .......... .... ......... . ...
............. .......... . ........... ........ . ..... .... .........
...... ......... ........ ...>......... .. ......, .... .......... .. ..........
.......... ...... ........ ........., 1904. ».... ... ........
..... .........«. .... ...... ...... ce ...... ............. .... .. ........
....... ........., a ........ ....... .. .... ..... ce .........
........ ...... y .... ........ ........ ......
. . . y p . . a y M a . a p c . o j, a ......... ce ....... . y .........,
y ........... . ........... ......... ...... .... ...... ........ .......
. ....... ......, a 1911. .. ......... ........ .. ....... ....... ......
. ......... .... ........: ......... ....... ...... y ....... .... .......
je . .... ...... ....... ... ...., ... . .. .......... ........ n
.. ... ...., ... ce ......... ........ ........... ... ...... y ......
..... .... . ........., ... je ... ....... ....... ........ . ........
...... .......... .... . ...... ....... (.. .. 1911. — 449.) .... ..... .
....... ..... ce ...... ... ..... ... ......... .......... . .. .. .......
........... .. ..... 200 000 . . .... ..........-......... ............
y ......, .. .. 143.063 .... .... .... ....... Coburg-Ootha »
....... ..... .......... . ....... .........


.......... ...... .. ...... ... je ......, ».. .. ......... ......
........... .. ........ .......... ........ y ...... ..... ........ no
......, ....... y .... ......... ..........., . .... .... ...... .........
...... .... y ......«, .. ce .... ......... ... ......... ...... ..
..... ..... .... ... ......., ... .. he .. ........ . ......... .......
.... ......«. (.. JI. 1911. — 448.) .. ... ...... ce ...... ... ......
....... y ...... .... ....., .. ce o ....... .. .... .... ... o . p . .
. . j . . o . o . . . a j y . . . . . a . . . . . p o . . o . . .. »... ......,
.... ..... .. .......... .......... .... ...... .. .........., ....... ....
.. ............ ....... ......... ...... ... ..... .... .. ...., ...........
.., .. .. ......... ........ ......, ... .... y ......, ....
....... ......, a ..... ... ....... ....... .... ..... .. .... ..........
.. ..... ...... .... ...... ..... .. ........... ...... .... ........... i;o.....,
.... je y ....... ......... .... .... ........ ...........«. .... 1916,
...... je ............ ............ .......... na ... ........ ..... (.
.. ... .. .......... ..........) > ..... .... ».... je ......., .. ce ........
.... ..... .......... ........ ....... — .... je .. . ročno.
a p . . o . . . e . . . . a j o BI y o n h e ......... — .... .. ......
......., .. .. ce ....... ........... ...... IIITO ....... .......... .......
.... ...... ....... . ....... ...... ........ .......... y ....))
.... . .. ...... ........ ...... ......... .....«. (........... . je,
. a c y . a . a p c . . . . . y c . p . j a . . . .......... . o . . p ..
. . . o . a j . o p a . . p .. m y . a p c . . a.)
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Literarni pregled.


......... .. ... ......, .. y ......... .... ...... ........... .........
........ ... ........... ......... ...... y ......... .......
Kora ..... ....... ......, .... he ..... ........ y ......., .... he .......
..... y ......... ....., .. y ....... ........, .... .. o ...
...... ...... y .... .... ....., .............. ...., ......... ........
..... Erdészti Lapok, Wiener Allgem. Forst u. Jagdzeitung 1921 .... .. ....
ce .......... ... .. ........ ...... o ........... .......


Te .. ......... ..... .......... y ... .......: 1. ....... ...................
........ ......... ...... je ........... ........ ....... ..........
... je ......... ............ ......., ........... ......... npo....,
....... ........... ......., a ... y ..... ......... ...... .....
...... y .........., na .... .. .. .... ....... ............ y .......
....... .. .... .... C ... y .... ....... je .... ....... .......... .......,
........ ..... ........ . ......... ......... . ............ . ............
......., ... ... ....., .... ce no .... ....., ..... ... .........
........ .... ......, .. .. .... ....... ........., a ... ... .. ce
........... .. .... ..... ... ... ........ ... ......., ...... .........
...... .... .... .. ......... y ....... ....... .. ........ 2. K o p . . . .
......... ........ . ....... ...... y ...... ...... .. ...... .
.... ......., ........ . ............., na ... .... .... ....... ......
......... * ......... ...... .. .... ........, ... je ...... ............,
...... .. ce ........ . ... .......... .... ...... ....... ........ .. H a .........
......... ........ . ....... ...... ...... ce ........
......... y .... . .......... ....... ..... ....... ........, ...
... je .......... (......... .......), ..........., ...., ..... .........
. ..., ..... y ....... ........ ......... no ..... ......., ... .... ..
... ... . .... . ........, .. ....., .. .. ........ .... ... .........,
....... .... .... ..... . .... ......... ......, a .. . .. ......... .......
......, .... ce ....... y ............. ...... ..... ... ..........
...... ..........-......... ...... ...... ....... ce y ........ .......
.... ....... ....... ........... .... ... . ........ ........ .......
.... ....... ........... ....... 4. K o p . . . . p . . . j . . a ni y . . . y
....-.... . . . . y . . p . j y. ......... ......... no ...... ........
ce ....... ...... ..... . ...... ........, .. ..... ......... ..... y
.. ....., . .... ........ ....... . ....... ...... .... .... .. .......
...... ............ ....., .... ...... y ...... ......... ......., ....
..... ..... ....., ... .... ..... .......... ........ ...... ce ........
..... ... ............., .... je .. ... ...... ...... .........., .. ....
........ .......... y .. ..... . .. ... ........ ......., .. .... je .......
...... ......, .... je no ...... ...... .......... ..... ........ .........
...... ...... ........ . .......... .... ... .........., .... .. ..
1..... ..... ........., a .. .... ... ...... ........ ...... ..... He
...... ..... y .....^ ... .... .... .. ....... .......... He .... ....
.... ....... ....... ...... ........ y ......., ... je ........ ..... y
......... ...... ........ .. ........ ........ ..... ....... ........ y
...... je .......... ........ .. je ..... ..... ...... ......... ........
.... .......... ....., na .. ce ... ....... .. .... ....... . .............
...... ....... ...... . ........... ........., .... .... .... .
........... TKO ..... ...... ....... ......, ..... ......... ...... .......
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 52     <-- 52 -->        PDF

760 Literarni pregled.


y ... ......., ... he .. ... ....... .... .. ....... .............; ...
ce ... ....... ...... y ......... . .. ......... ......... ....., .... je
........... ........, ... he y ... ....... .. ..... ...... na .. .......
............ ....... ... ...... ........ .... ..... .... . ......... he
.... ..... ........ ..... ... he ..... .... ......... ........ .. .....
...... ...... .. ..... ......., .... .. .... y ......... ...... .. .......
..... na .. ........ ....^....... ...... ....... .... .. ............
y .......... a ..... ... ...... ....... he ce y ....... ...... ..
...., ..... he ...... ........... ....... ....... y ........ .........
..........


To .. ... .... ...... ...... .......... .. .. .. ...... .. ......
..... ...... ......... na ... ...... . ....., .... he ce .... .. .. .........
... ce ....... ........., .... ..... ....... . ......... ...........
......., ......... . ....... ..... y ......, a .... .. ..........
....., .... .. ....... ... .... .. .. ........ ........ ....... .. .. ...
.........., .... .. ........... ...... ........ . ......... ..... ...: ......
........ ......, ......... .........., ......... ......, ...........
....... ....


. .. ....., .. je ..... ...... ........... ......, .... ..... .. ....
...... .... . ..... .... .. .... .. .. .... ..... . ocjehaj ......... .
....... ........ ......., .... ..... ....... ........ .... .. ....., ....
no .... .......... ...... ..... ........ ...., . ................ onhoM
.......... ................ ..... .........., ..... ...... ........., ..........
.......... ... ...., a .... ce, ..... . ........... .. ........
........, .......... .. ... ..... ............ .... y ...... ...... ..........
. .......... ....., .... .. ce ...... ... ... ......., .... ..... ..
.... ............. ........... y ..... ....... Pehn he ce ....., .. he
ce .... ....... ...... y ...... ........... ....... .......... no .......
(.........), .. . .... ... ....... . ......., .... je ...... .........
.... .... ........, ..... je ... ...... ....... ....... .. ..........
...... ........ . .........., .. ......... ......., na ce ... .......,
........ ....... . ....... ....... ..... ........... ......, .... .......
....... ...... y ......... ...... he ce .......... . .... ..... .... ....
..... ....... . ... ....


.. ..... ce ..... ........., .. ......... .......... .... ........
..... .. ..... ....... ........, Beh ...... y ...., .. ce .......... ..........
........ ........ . ....... ...... y .... ...... .......... ......
........ . .......... .... ce ..... .... ........, ... ce y ..........
......... ...... ... ..... ......., ... he ... .... ... ...... ....... ........
.... ........ ...... />.............. .....« ... ..... ..............
......... ..... .. ...... ....... .... ........, a .. he .........
........., ... .... ... ....... .... ...... ...... ...... ........ ...........,
.. je .......... ... ........ .. .......... ..... .... ..... .....,
a .. je ...... . ..... ........., .... ........ . ......... .. .... ......
........ . ........... .... he, ...... ......... ......., .... ..... ........
......... .... ...... ......, a ... .... y ...., Beh y ........, ..........,
.. .. ....... . ......... ........ ..