DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Izgradnja šumskih prometila. 743


Ing. Žarko Miletič — Ing. Milan Marinović (Zagreb):


Izgradnja šumskih prometila.


(Nastavak.)


c) Madžarska.


Dok je austrijska pola bivše monarhije došla u razvoju šu=
marstva do stupnja, koji je bio uvjetovan mirnim i ničim nesme=
tanini razvojem opće kulture, a napose određene i dugim is=
kustvom ustaložene šum. politike — dotle se je šumarstvo pred=
ratne Madžarske razvijalo u prilikama, koje se nisu mnogo raz=
likovale od naših.


Ovo ne vrijedi samo za historijski razvitak, koji je analogan
razvitku ostalih privrednih grana, nego i za razvitak političkih,
socijalnih i kulturnih prilika, koje su imale bitan upliv i na raz=
vitak šumarstva. Uz sličnost općih prilika postojala je i velika
sličnost po geografskom, klimatskom, hidrografskom i orograf=
skom položaju šuma. Šume karpatskih brjegova, Visoke Tatre i
Erdelja pokazuju po svim spomenutim osebinama velike sličnosti
sa bosanskim, ličkim i srbijanskim šumama, dočim su im
šume »kulturnog zapada« s istančanim razvojem intenzivnosti
gospodarenja i do savršenosti izgrađenom mrežom šumskih pro=
metila kao i po čitavom milieux, što ih okružuje — isto tako
»daleki uzori« kao i nama.


Ako je već govor o tome, kako da se u granicama naših po=
treba i prilika približimo tim idealima, onda je bez sumnje vrlo
zanimivo saznati puteve i načine, kojima su krenuli tadanji uprav*
ljači spomenutih bivših madž. šuma, hoteći se primaći istom
cilju.


Poznata je činjenica, da su spomenute šume Karpata, Tatre


i Erdelja bile proviđene najprimitivnijim šumskim prometilima,


koja su u visinama počimala obično klizima i točilima, a u doli=


nama svršavala s vodenim komunikacijama. Plavljenje drva


i splavarenje bio je gotovo jedini način, koji je usavršavan do


takovog stupnja, da su vodene naprave u nekojim krajevima po*


kazivale velebna djela šum. tehnike.


Otpremanje drveta vodom bilo je u suštini jeftino; kod ..


rôsmezo-a blizu galicijske granice svezani splavovi išli su uzduž


cijele Tise i Dunavom sve do Zemuna i dalje! Iza cijeli taj put


plaćao se tek neznatni podvoz, koji se sastojao iz nadnice


veslača.


Pa ipak su vodene komunikacije bile velika pokora za vlas*


nike šuma. Gradnja vodenih naprava, uzdržavanje plovnosti po*


toka, utrđivanje dna i obala iziskivali su enormne svote, a da se


i ne spominje nesigurnost, kvantitativni i kvalitativni gubici,