DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 34     <-- 34 -->        PDF

742 Vršna obratnica kod šumskih željeznica.


smetanom saobraćaju, naprotiv, i onda je osiguran gladak i sigu=
ran željeznički promet.


Unatoč toga, što željeznički stručnjaci na takovo vođenje
pruge na prvi pogled gledaju dapače s nekim nepovjerenjem, to
ipak stoji činjenica, da se pruga s vršnom obratnicom u praksi
pokazuje vrlo korisnom. Primjenjivanjem ovoga uređenja mo«
žemo najkraćim putem voditi šumsku željeznicu do najviših, šu=
mom najbolje obraslih dijelova, pa se upravo s ovoga razloga
može vršna obratnica u navedenim slučajevima najtoplije pre=
poručiti.


Konačno želim spomenuti još jednu okolnost. Moglo bi se
prigovoriti, da se može postići razvitak pruge jednostavnije i
svrsishodnije normalnim vođenjem, nego li primjenjivanjem
vršneg obratnice. Ali što je upravo u takovom slučaju svrsi*
shodno? Istina je, da normalnu prugu ne bismo morali voditi
s maksimalnim usponom, ali zato ona postaje mnogo dulja, te
ju ne možemo izgraditi u kratko vrijeme, pa tako i mnogo više
stoji. Ispravno je doduše, da slabiji pad valja pretpostavljati
jačem. No tamo, gdje valja izgraditi po mogućnosti najkraću
prugu sa što manje troška i u što kraće vrijeme i gdje su za to
zgodne prilike terena, ne može se poreći opravdanost vršne
obratnice te se njezino primjenjivanje može samo najtoplije
preporučiti.


Konačno spominjem, da se ovakova obratnica može primi;
jeniti isto tako uspješno kod šumskih željeznica s gravitacionim
kao i kod onih s motornim pogonom. Kod manjih koturača s gra=
vitacionom pogonom može se naročito preporučiti, te je njezina
opravdanost tim očitija.