DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 11. Šumarski list. God. 46.


..... ... .......... ......... :


O ....... ...........


...... .. ........ y ... ........ .... .... ...... ..........
........ ...... ......... .. ......... .... ..... .......
........, .... ... . ..... .... (........, ......, ........
....) .. .. .... ..... ......... ..... ..... ce, .. ..
........ y ..... ...... ...... .. ce ....... y ....... ......,
.. ce .... ........ ...... ........., .... ....... ........
.... .... . ...... .......... . ....... .......... ...
.......... ..... tcy ce ...... ........ ..... ... ........
...... ..........., ............ ..... .. .. ce ........ ....
.. .... ........ . .... .. ..........., .. .. ce y .... ........
.......... ...... ... .... ...... ...... ...... ce .........
...... ......... .... .. .....


.. ....., .... .. ... ........ ...... ...... ...... .. ....
........., ..... .... ....... ........ ....... ....., .. ce
......... ... ......... ..... ..... ... ..... y ..... ........,
..... .... ...... ....... ........ .......... .......
......


........ je, .. ce ............ ....... ........ —. ........
y ........ ..... ...... — ...... .. ..... ........ .......
.... .......... a .... ....... ...... ......... .......
..... je, .. ce ... ................ .... ........ ...... ......,
... je . ... ..... .. ...... ......., ... je ...... ........
.... .. ...... ..... ........... ........ ....... — .......


... ..... ... . ...... ....... ........ ..... ..... .....
......, .... ...... .... .... ........ ...... .. .. ... ......
....... .. ...... ......... ...., j ep je ... y ...... ....
..... .. ... ............, ... ....... ......... ... ...... ......
........ ............, .. ...... je ........... .... ..........
...... ....... ........ ...... ...... ........, ..
. ... ....... ........ ...... y ....., ........ je y ....-.´
...., .... .. ce ..... .. ........, .... ....... ..... ......,
......... ... ... ....... ......


........ ... ...., .. je ............ .... . .......
........ y ..... ...... ....... ..... ......, .... ... .. .....
.. ...... . ...... ...... ........ .... . ....... .........
........ ..........., .... je ..... ........ y .... ..........
...... .. ......... ......... ......... ....... .....
....... .........., .......}.1 y ..... ......... . .......
......... .. ....... .... ........, .. je . .... ........ y..... ....... .......... ......... ..... ......., ... je .......
. .... ...... ... ... ..... .... ......... ....... . .....
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 4     <-- 4 -->        PDF

O ....... ...........


... ....... ......, .... .. je ......... ....... ........ ....
..........


Taj je ....... ......... ...... ......... .. 10. .........
............ .......... .. ........ ....... ......, .. ... ......
. ........ ........... .... . ....... ...........
.......... y ..... .......


. ........ .... ........ ....... je .... ........, .. .........
......... ..... ......... ............ .... . .......,
no ....... .. ....... ........, o ..... ce ...., ........
ra ..... y ..........


AKO ........ .. ........... ...... ....... ........, ....
..... ..... ..... ............: .. je ....... ...... ....... .....
....... ........ ..... ........ .. .... y ...... ...........
......... .. .. ...... y ... y ....... y ........ .... .. ............
....... ............. ..... ....... ..........., .. ........
.... ....... .. .. ........ .... ............. ......
ce ... .... ........., .. ce . ....., ... .. y ... .... .. ........
....... ..... y ..... ...... ........, .... .. .........
.. .... y ...... .........


AKO ...... .. ........ ........... y . p o . . . o . . a . a
i\ a . u . . y . . . . . ........, .... .... ........, .. ce
.. ...... no ...... .......: .... .......... y ..... ..........:
A) . . . . p . . . . . y . p o . . , .) . . p ..... y . p o . . (no.
o . .).


A) .... . . . . p . . . . . y . p o . . .... ........ ...:


1. . . . . . . . . . . o . . . a . . . . y . . . o . ........
. . a. ..... je .. ...... ...... v, . . . . . . a ................
........ . y ., a p . . . . j . . . . . . a. . ... ..... .........
......., .... .......... no ........ ...... ....... ....,
a ... ......., .... ...... .... — ..... ........... ........
......... ....... . .... — ...... .. ....... ...... .. ....
..... .. ...... ......... ...... .......... ...... ..... .
...... ........ .... ........ .......... . .......... ....
..... .......... .. .... .... .... ..... . .........., .....
je ...... ..... .. ........ ...... ............ ...... .......
........ a ... je — ........... ............. ........,
........... ....... ........ .. ......... ....... .........
... ...... na . ... ... ... .........
.... je ....... ....... ... . ..., ... ce ........ .........
....... .......... ........, .. .. p . j . . . . o j a . . . .
a . a ......... ........ ..... ........ (......., .....) ..........
. ........, ... je ........ ...... ....... .........
........ ... .... . ...... ....... ..........


....... ce y ........ ..... ......, .... .. ce ...... ........
....... y ....... ..... ..... .
.. . a — ..... ... y .......
................ ..;;. oi;o ..... . ........ ...... — ........
j om . ..... ........., ... ..... ...^.. . a . o . . . . o .
. . .. . . . . . . .... ..... ....... .... ..... .. ..........
...... ..........
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 5     <-- 5 -->        PDF

O ....... ...........


2. ........... .... ............ a ......
.......... ....... je .......... ........ ....... .........
....... ...... ...... .... y ... je ....... .............. .
.......... . a m a p e . e. Ho ... ..... ..... .. .... .... ..........,
...... .. ........ ...., ...... ... ...... ........,
... je .. ..........., ............, .... .. ...... .....
....... .... no ...... ........ Ha ... ce ..... ....... y ....
..... .... ..... To .. ...... ......... ......... ....., ....
....... .......... ...... ....... .. ........ ...........
........ y ......... ...... ....... je .... ..........
.. ........ ....... . . .. ........ . p. j .... ........
...... y ....... ce ..... — a . ... . ....... — ..... uo .......
........ ........ .... .. ...... ....... .. ..... .......
......... je, .. ce .... y ...... ......... . .......
...... . no ........ . no ........


Kao ......... .... ........... ............ ..... ce
..... .. ............ ........ .. ...... .....,
a .. ce ..... ...... ........ ........... .......... y ............


....... ... ........ .... ........... ............ ....
.......... . ........ , ...... ... .............. . ......
....... .. .. ... ..,... .... .. ......... ........ . ....
ce ........ joui ..... ....... y ..... ..........1


3. ...... ......... ........... ..... ..
...... ......... ............ .......... ...... a ...... ..........
y ........ ........ . ....... ......., ........ .........
.......... ......... ...... (... je ......... ......... ....
.......... ........) ....... je .... .. ..... ......... ...
.... ......... .......... y ..... ...... ....... .........
.. . ....... ..... ....... (.. ..., ...... 76 ....
.. 30. ..... 1891) ......... ....... y .... .......


4. A y . o p . T e T . y M a p c K o . . ......... o c o . . a
... je ......, na je .... ....... ........ ......... .........
....... na . .... .......... .. ........... . y . . . . . . a . .
a p . a, .... je y ...... ........ .... ...... ne ...... ....,
.. je y ...... ........ onaj ..., .... je ....... .. .......
5. ....... .... ......... ... . ..., ...... ... .... ...........,
. e p a . y . i . . a . e , ... .. .......... ... .........
..... ....... y ....... ........ ......, ... ce ..... .....
....... . ... ....... ......... .... .......... ....... ............
.... ......... onaj . . . a p . . . . a j , ..... ce ....
. race ......... ..... .. .... y ..... y ....... ....... no6.
....... ........ . . . . o . o . . . . o . . . . . ......
..... ... .......... ......... ....... ......... ..... cna....
............. (... ......., y ...... ..... .......,
.. je ...... ..... ........, ..... ...... .. ce ........ ..
1 .... „........ ....", 1922 .... 550/551.


i*
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 6     <-- 6 -->        PDF

714 O ....... ...........


.... ....... .. ...... .. ....) . . . a p . . . . . o . . . a j .
(.......... ..... .......).


.) K a o . . p . . . . . ........ ..... ....... ........
...... y ..... ......... . o . j . . .. ...... ...........
. ......... ....... .... ... ......... ....... ........ .......
..... ....... . ...., ...... .. je ........ ..... ...........
........ ...... ......... (1—3-2%), .... je .. ........
........... ......, .... .. .......... .........1


Ha ..... ...... ... ......... ..... ....... ........
..... ..... ........ ..... ....... , .. .... ...., .........
....... .........., ...... ......., ......
a . . . . . , .... ...... . .. ....., .. ....... .........
(.......).


...... ....... .. .........., ......... . .. .........
...... ........ ce ........ . ....... . ......
(...... ..... y .... ....., ... ......, y ...... ........, .............
....... .........., ......... ......, ......... .....
......., ......... ...... ......., ......). ... ce ...... ........
... ....... ... ..., ... ..., ... ..... .. je ....... .......
.... ..... ... ....., ........ ..... .. ..... ............
...... . ......... ..... ........... ..... ..... .. ... ...
... . .. .. ......., ne .. ... ..... .... ....... . ............
.. .. ....... .. .. ..... ..... ... y ........


...... ........ .. . . . . . . .- . . . . ..........
....... ...., ... ..... ........... ..... ... ...... . ....
....... ....... .... .......... ........ ...... ........
...... (.......), ... .. ...... ...... y ........ .........,
.... ce .... ...... y ....... .... ........ ...... ... ....
........ ... ........ .......... ..... .. na ........... ...
je ....... .. ...., ... ...... . ....... je ..... .. ... ......
.. ...... .. ......... .......... .. ......... .......


....... je ...... .. .......... . ......... . . . . . o .
....... ........ .. ne ..... .. .. ..... ....... ............
..... ........ ..... ......... (.......... .........,
...... ...., ....... na ..........) . ........... (.........
......... ..........., ....... ...., .......... ........
.. ...... . ......... ....... ..., .......... ......... ........)
...... ... ... ...... y ..... ........, .. .. .... ....
....... ......., .... ........ .... ....... ....... .......
.. .. ... no .... .. ....... ........ .. .......... .... .........
..... y ........


..... ........ ..... ......, ...... .. ....... ..........
......... ....... ..... ...., .. ........ . ..... ........, ..
je ....... ...........´ .... ...... ......... ......... .....
..... ....... ... ....., ...... .. je ........ ....... .
...... ........... y ..... ...... ....... ........
........ ......... ....., .... .... ... ....... ..........


1 Hess - Beck : „Der Forstschutz". Leipzig — Berlin 1916. Str. 64.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 7     <-- 7 -->        PDF

O ....... ...........


..... . ........... ...... ........... .... .. .... .. .. .......
........ .. ... .......... .... ... . .. .... ........


... ... ... ..... ........ .......... . ........ ......
....... ........ .... .... .. ........ . ........., .... ce
..... .. ...... ....... ...... .... .. ........ y ..... ......
....... ........, ........... ..... ... ....., ... .. ....
.. ......... ....... .... ....


.. .... ..... .......... .. ...... ..... .......... .
one ....., .... .... .. .... .. ......... ........ y .......,
.... je ...... ............ .........., .... ce .... o ........
......... o ........... ........-........... ......., o ..........
.............. .. o ...... ..... ....... .......... ..
.... ..... ......... ...... .. ... ........ .... .........
. ........ .........


........ ... ...... .... .. y ..... ...... ...... .... y
... .. ........ ....... ....., ....... .. .......... .
........


.. ... ..... ........ ........ ...:
A) M j epe ........, ............... . .......o
- .......... ........


1. .......... ........ ......... ..... ........, .. ce
......... . .... ....... ... ......., .... .......
...... .. ........ ...... y .... . ..... ......., ......
.. ...... ........ .. y ...... ....... ...... ..... ....
........ ......... ........, .... ......... ........, .... ........
....... ... ... ........ .... ........... ..... ...;^....,
... je ....... ...... ..... — .... je ....... — .. ....,
IHTO .... je ... .......... ... ........ .....
.... .. y ........ ....... .... ........ ......... .....
.. ...... .......... ...... ce ... ..... ..... ....... ......,
.. one ........ .... .. ...... .......... ........, ... ..
...... y ....., .. he ..... ...... ....... ..... .........,
.... he .. ......... ....... 6poja — ...... A ... .... ce ..
......., .... je ... ....... ...... ...... ......... . .......
.......... ....... .... .. no ...........


....... . p o . . . . , .... ce ...... .. ...... ........,
....... .. ..... ... .........., ..... ........ . .......
.......... . ......... ..... ........... ..... .. ..
....... ........ ..... 59 ...... .. 30. ..... 1891, .... — ......
o ......... ...... . ........ ...... .......... ......
no ........ ......, .. .. .... .. ...... .......... ............
...., .... ce .. ..... ........ .. ...... ........
...... ... 76., ... 122. ..... 6. .. ... 123. .... 3. I7. 1


.... je ..... ....... .... ..... ......... . ...... .......
y ...., ... ce .. ......... ...... ..... ....... ... ce
.. .... o ....... .. ...... .. ........, .... .......... .......
.. ...... .... ..... ..... .. ......... ........, .... ce


1 „..... o ......". ....... 1920. .... 53.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 8     <-- 8 -->        PDF

O ....... ...........


..... ......., .. ce ... ....... ..... (...... ......, .........
......, ...., ............ ....) .. ........ ... ....
....... ..... y .... .....


...... § 44. ........ ...... .. .. ........ 1852. ........
........, .... ...... o ...... ..... ».. ..... ....«, .. .......
......... .......... ....... ...... y ... ........, ........
ce .. ........ ...... y ...... ......... ........ ..............
.........


. .... ...... ........ ......... Od e forestier (article
148) ´ ........ ..... ........, .... ..... ...... ... .......
..... .. ......... .. 200 ...... .. ..... .... ce — no
........ .......... ...... — ..... ... ........ .. .........
.. 200 ...... ... .... ........ ... .... ........ .....
Ga zone de défens), .. .... ....... ....... ....... ... . ..
.... ..... ... je ....... y .......... .... ....... ..........
.. ....... ........ ......, ... je y ..., .... .... .......
...., .......... .... ....... .. ...... . ........ ......., ....
y ........... ....... .... ...... ...... no ...... ..... ....
........ .... a .. .. ..... y .... .. .... ......... a no .....
...... .... ..... .. ............ ... je ....... .. ...., ...
...... je .......... . .......... .... ....... .........
.........2


...... je ... . ....... ..... 151 .......... Code forestiera,
..... ...... je ........ ........., ......... . ....... ......´
.......... .. 1 .. .. ....... .... ...... o ....... ........
.... ........ ...... ... .. ..... ... ........... ..... .. Harne
.... ........ ....... .. ...... (......., .... .. ... ...
.. ..... ...... .. ........ ........., ......... .. ......-..........,
a .. ......-.......... ........)3


3. ........ je ... ..... ........... . .......... .....
........... ........ ....... ...... ....
. o o . . . . . . . . ......, ... ... .... ...... .. ... .....
....... ....., a ... ... .. ..... ....... ....... ...........
... .... ....., .. je ca ........ ...... ..... .. ....... .....,
......... no ....... ..... a .. ....... ........ ...... ..
..... ....... ........ .......... ....... .. . . ....... ..........
.... ...... .. ....... . .... ............ .. .......
...... ... ... ....... ......., ....... je ..... ..... ... .......
... ... ......... .... .. ...... ....... .........
4. ..... ........., .. ce ..... ......... .........
. ......... ...... . .... ....... . .... ........
.......... ......... ........ ce ........ ......, .. ........
. ...... ...... .. .... .. ........ ... ......... .
......... oprana, .... .. .. ....... y ........ ....., ... ce
..... ........ ..... ........ .. ...... .......... ..... y .....
...... ............, .. ce ...... .......... ....... .........
1 Jacquot: „Incendies en foret". Paris — Nancy. 1904. Str. 26.
2 ....... .... 28
3 ... ......: ......... ...... ...... .......´. ....... 1917. .... 45—47, 52, 53.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 9     <-- 9 -->        PDF

O ....... ...........


. ......... ...... ...... ...... ........, a ..... y .......,


.. ce ...... .... .... ....., ... .. ....... ....... y ......


........... ....... y ........


....... ..... ...... . ...... .......... ......... . ..


....... ......, ....... he ... .... .... ....., ... ce ......


... ............ ........ ...... .......... ......... ..


......... ....... ......... he ... o ..... .... .......... ..


... ........... ....... ..... ... ....... y .... ... ...... ..


. ...... y ......... ............ ..... ... ......... ........,


........... ....... ....... ......... je .... .....
y ...... ....... .. .. . ... ... .. .... ...... .... .. ........
.. ... ...... .......... ......... ...... .... .. ....
...... .. ...... he je ........... y ..... ........, .........


— .... ... o .. ......... ........ — .... ....... ...... .......
......... ....... ......... ..... .. ....... .... ..........
.... ...... ...., .... ......... ... ....... . .............
..........., .... ce ..... .. ...... .... ..... . .... .. .....,
... .. ......., .. .. ...... ..... ..........
5. ...... ............... ........ ........ . . . . . . . y ......
....... ..... ....... .. ...... ....., .. he .........
...... .... .... ....... ......, .. ... ......... ......
y ....... .... ..... ........ .... .. ..... .... .... .. .. y
.... ....... ......... . ... ..... ....... .........
..... ........., .. ...... ........ ...... .... ... .....
..... ........., j ep ....... ....... . ..... ......... y ....
. ......... .. ....., ....... ........ .......... ........


... .. ......... ......... ....... .. .... ...... ........,
........ je, .. ce .......... .......... . . o j a . . a
...... . To he .... ........ je, .. ce .. ....... ....... .......
.. ........ ........ ....... ...... .. .. ce .. .......
........ ..... ........ ....... ........., . ..... he ce ....
..... .......... ..... .... .. ...... (.... . ....) ........
....... ......., .... .... ........... ...... ........ (...........
...., ....... ....). Ha ...... ....... ........ .... he
ce .... .......... ......... ...... .. .... ............. ........
..... .... ...... ... ....... A .. ..... ....... ... ............
....... ........ .... .... ..... ... ..., .. ce ..... ...
y ....... .......


.. ........ ......., .. .. ce ....... .......... .......
........ y ...... .... ........ ......, .... .. .. ..." .....
.........., ..... .. ......, .. ... .. .... y ........ .. .........,
.... .... no ..... ........1


6. .. ....... ........ ....... .. ........ a ........ ..
....... ..... .... ........ je ...... y . .. .. .. . o ...
.... . ..... , .... he ce .. ......... .... .. .. .........
...... ....... .. ......... ....... ..... je .. ce ....... .
.. .., .. ... ..:. ...... ..... .. ..... ...... ........... .....
1 .........: „...... .......... y ......". ........ .... 1922. .... 532
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 10     <-- 10 -->        PDF

718 0 ....... ...........


........... .......... ... ... ...... . ....... ... ocjehaj
.....


........ je ..... ... ....... ........... ..... ..... ....,
.. ce ........ ....... y ..... ........... .. .. ce .. .......
....... ...... ....... ...... ..... . ........... ....... ....
ce .. ... ..... .... ........... ......... ........ — ... ...
je .. .... ........ .... y ..... ........ ..... — .. ce .....,
... je ..... .. je ...... ...... ....., ..... .. ....... ....
........ ...... .. ....... .. .. .... ........ ........ .....,
.... .. ....... ..... ........ ...... ... .......


....., ... je y ....... . o j . . a , ...... .. .. ...... .........
.......... ........ ....... ....... ........ ........
......, .. je y ........... ....... ........ ..... . ......
....... y ..... ...... ....... ... y ......... .... ....
..... . ...... . ..... ......... ... ........ ........
....... ....... .. ....... .. ....... ...... .. .. ........
......... .. .., .. .. ...... ....... — na ..... . .. .......
....... — ..... ...... ... ...... ....... ......... .....
.... ....... ....... ...... .... y ......... ......, .. ..... ...
.... ........ ..... ....., .... ........ .. ...... ...... y
............ ..... .. .......


7. ...... ....... ..... je .......... ....., .. .. ce
... ....... ........ ........, ........ je .... ......... ....
....... ....... ....... ...... ........ ....... ..........
...... ........, ..... ...... je ...... .. ..... ...... .....
.. ....... y ..... ......, .. .... .......... ......., .. je
....... ...... ..... — ........ ce .. ....... ....... ..........
....... . ..... — .. ....... ... ...... ........ ........
je ..... ....... ....... y ... ...... ........., ...
ce .... ........, .. .. . ....... ..... ... ...... ...... ......
...... ........, ... ....... no ......... ...... ..
...... ... ....... ....... .......... .. ....... ..... ......
... ........... ......., ..... na ........., .... ce .......
...... ......... .... ........ .... ......, ........ ......
..... ..... ....
.) . o . . o . a p . . o - . . . . . . . . . j . p ., .. .... ............
..... ...... ..... ......... ...., .... .... y ......
...... ........... a ..... ce na .... ...... . ....... .....
......... .... ce ......... .. ..., .. .... ........ ... ....
.. ........ .......


1. To .. y ...... .... ... ........... ....., ... ..
.... .. ....... . p. a. a .y ... ........ y . p a. . , ....
.. ce ......... ........ ....... ........, .... ....... ......
.. ....... .. ...... ........ . . . . o . o . o . . . a.
........... .... ............ ..... .... ...... ..........
... .. ...... .... ........ ........... .......... ...
..... .... . .. ..... .. .... ...... o ...... .... ........ ....
... .... . .... .. ....... .... ............
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 11     <-- 11 -->        PDF

O ....... ...........


... je ....... ........ .... ............ ..... ......... ..
....... ... je ......... ...... .......... ......... ..... .. . .
.......... ........ ........ ......, .... .. ce ....... . ...
...... ........... ......, ......... 20 ...... ...... ce — no
........ Kienitza1 — ......, ... ...... ce .... ....... .........
........ ... .. ........... ...... .... .. ........ ......
y TOJ, ..... .. ..... ..... ...... ...... .... ......., ... ..
........ .........., .. .... ....... ....... ...... .. . . .......
ocu ............ ...... .. one .. .... ........... y ..........
Ha ....... ..... ...... ......... je .... ....... .......
... .... .......... .......2 3


... ... .. ...... ... ....... ....... ......... ....., ....
...... ..... ...... ....... .......... ...., ....... ..... .........
......... ............ ....., ..... .. .......... .........
...... ...... ........ ........, ...... . ..... ......
Kjenitzov ...... .. ..... ........ (...... ... je ....... y ...
.. ....... ... .... ........ y ....... ......, .... je .. ......
........... .. ....... ....... .. .....)


..... ..... ........, .. ce ........... ...... ...... .........
.... .. ....... ........ .. ..... ......., ...... .......
...... o ............ ...... .. ...... na ...... .....
.... .... ... .......... ........... ..... y ..... ...... .......
........, .... ....... .. ...... ...... .. .........., .........
......... ......... . .......... ......... ....... ..
... .......... ............ .... no ......., .... ..... .........
.... .........


2. Ha ...... .. ...... one . p ......... . j . p . . . . n
. . . . ......., ... .. .... .. ........ . p . a . a . y . . . . . .
........ . . p.. . . j a. ..... .....: .......... .......
....... na ........ .........., .... USTO .... .......... ..........
....... . ......... ........ . ....... .. ...... ..........
... ....... y ...... ......
. ....... ....... ......... .. ....... ........, ........
........ .. .. ...... ...., .... ce ......... ....... .......
.......... .. ...... .........., .... ne ...... ....... . ....
..... ...... (......, ......).


.... ........ .. .. ..........., .;.. ....... .... ....
.... ........... ..... — ........ ... .......... . ..... .......
— ........ ........ ...... ...... ..... y ...... .......
.........


.......... ........ ..... ............ ........., .. je y
....... ........ ....... ...... ..... .. y ...... .....
..... o .... ....... .. ..... ......., .... je ..... ............
......... ....... ... ........ ......


....., .... ce .. ..... .. ......., ....... .. ............
.... . ......., .. ...... na .. ..... ............ ...........


1 Kienitz: „Massregeln zur Vechutung von Waldbrand^n". Berlin 1904.
2 .........: ....... ...... .... .........". ...... .... 1905. .... 69—72.
„... ..... y ......... ........ .... .........". ........
.... 1905. .... 492—496.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 12     <-- 12 -->        PDF

O ....... . .........


.´5. .... ..... ........... ..... .... ........ ......


..... ....... .... .. .... .......... .. .. ....


......, .... .. ........ .. ........ ......, .. ......... ce ..


.... ....... ... ..... ......... .......... .... ...........


. ......., ... ....., .. ..... y ... ...... ........ ....... ..


......, .... ce ....... ........ .. ...... ......., a y ...., ..


.... .... .. .... ....... .... ...... ......... ... ce ........


y ....... ....... .......... .......... (...........), .....


. ......., ... ......... ..., .. he — no ......... ...... —


......... ..... ......... ........ ....... ....., a ....., ...


......., .. he .. ... ........ ........ ............ ......


.... ..... .... y ......... .......... .....


.... je ....... .... ....... ....... ......... ......
....., ...... . ..... ....... ...... ... .........


... ce ...... ........... ........ y ....... .. .... .....
....... ........ ... ........ ...., .... .. ... ....... ...
.. ......... a ... ... ......... ... ......, .... .. .. ....
..... .......... ......... ....... ........ a .. .. ............,
....., ...... . .....,


.... je ....... ....., .... je y ... ...... .......... y
..... ......... ........ no .......... ».......... ........
.. ...... ........... y .........« y ...... — »Association
Centrale pour . Aménagement ´des Montagnes«, Bordeaux).1 Taj
....... ....., .. ..... ...., .... je ....... ....., .... .. ....
....... .... ...... ... ........ ..... ....... ....... 10 ......
.. ......... ..... 500 ...... ......... .......


...... je ..... (........... ....... .... .. ..........
.. 5 ......) .... y ..... ....... ........ .. ........ . .........
(.. .. .. .. .... 2296. .. 18. ..... 1893. ..... 12.) no ....
ce ...... ........./


.) ........... .j .p. ........ - .........
n p . p o . . ........ .. ....... ....... ... ce ...... ........
no ne ..... ce ........., .. he one .... .......... To ... ....
...... ...... .. . .... ........ ...... .......... ... he ......
...... .. ....... y ..... ... ......... . ........ .....,
...... he .. .. ........ ........ ...... .... .... ...... .. ce
.... ......., ....... . ....... y .......... ...... ......,
... ... .. .. ......... ......., ... .. ce ........ ........
..... .... y ......, .. ...... ce ....... ........, .. .......
. ... ..... .......... ......... ........ ..... .......


........ ..., .. je . . . . . . . . . . . n a . . n o . o . p . .....
....... .......... ..... .. ........ ...........
......... ........ ......... .. je .. ..... ....... ........
..... ....... ..........., ... on ...... . ....... .......
....... ..... .......... .......


... .. ..... ......... ...... y ....... ........ .. ....
.. ....: »..... .... ......... ......... ........ ..... y


1 Descombes: „Eléments de sylvonomie". Paris 1919. Str. 175.
2 ......: en. ... .... 141.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 13     <-- 13 -->        PDF

O ....... ...........


.... ... .......... ra ........ ............ .. ...... .. ...


..... ......... na . y ...... ..........., ...... y ..... ...


....... .........«,1 .. ... ... ..... .. .... ....., .... .....


...... ......... ...... ..... ..... .......... ...... — ....


. .....


...... ... je ...... y ........ ..... ...... .... .......


......... .. ....... .. ... .. he .... .. .. ........ ......


...., ... ...... ........ ........ .. ..... ...... .... .. .....


..., IIITO joj je y ......, .... .. ce ... ... .. no ..... ........ a


... ... ......... .......... ..... .......


.. ..... ... ......... ...... .... .... y .... ........


......... To je ....... ......... .... y ... ... ......: 1. ..


ce .. .... .......... ....... one ........ ...., ... ..... ..


..... ....... .......


2. .. ce .. .......... ...... .... ...... ......... ....
...... .. .... .... ... ........, .... .. ........ .. .......
......... ......., a ......... .. ce ....... .. ..... .....
.... je ...... y ...... ......., . ... je .. ........ ......
...... ......... — a . .. ..... — ....... ...... .....
...... .... ........ a ..... .. ........ y ... ......, ..^..
....... ...... ono ............ ......... . .......... .....
.. .... .... ...... ......... ...... ... ....... ...... ..
........ ........ ....... ..... .. ........ .......... na ........
..... . .......... .. ........ y ...... ..... ........
.......... ... .... na ... ..... .... he ce .........., .. y
.... .. ..... ..... .... ....... .... a C ..... . ..... .... .......,
.... ...... ..... y ..... . ....... ....... .. .........


Ha ........ ...... ............... ....... ........ y .............
...... ...... ....... .... ....... ........ ........
..... .. .... ........ ........ ........ .. ........,
.. ... .. ..... .. ..... .......... ........ .....
......... ....... .. .... ...... ......... ..........., .......
...... y ......... ..... .... ...... ....... . no ............
. no ......... — a .. .. ...... ...... na ......
...... — .. ...... ....... ............. ...........


2. . ..... ...... ........ ........... ........., ........
.. ......... ..... ... ........ ... ......, ..... ......... .....
y ..... .. ........., .. ce ......... ........... ..
... ... ..... ....... .. ........ ..... .. ´... ..... ......,
a ...... ........ .... ... .... ......, .. ce .......
...>.
. ...... ..... ......... ...... ..... ...... .. .......
..... o ....... .......... (...... ...... ........, .........
...... ......., ...... ......, ......... .....) ... .....
....... ......, ..... ..... . ...... ..... y ... .... .......
.......


3. ....... .... ..... ........ ........ ..... ........ .
. . a . . . . . . y o . y . . . . . no . a p . . . . a. . ... ....
1 Fron : „Sylviculture". Paris 1918. Str. 358.
ŠUMARSKI LIST 11/1922 str. 14     <-- 14 -->        PDF

722 O ....... ...........


..... ......... ......... ......... .... .......... ...... .
........ .......... o ....... .......... ... .......... .....
....... . ........... ......... .. .. ........... ........
............


.. ...... .......... o ....... .......... ........ je
....... ........ .... ........: .......... ..........., ..........
........ (.. ....... ..... ......, ..... ......, ........
. ........), ...., (...... . ......), .... ......, ......, ......
......


... .. ...... .... ........, .... ce y ...... ........
...... ... ..... 100 ...., .... .... .. .. ........ .......
..... o ....... .........., o ....... ........, o .......
...........-.......... ....... .. .... ..... y .... .... .........
......., .. ..... .... .... .. ........... ............
..... .. .. ........, .... .. .......... ..... y ..... ...... ...
.............


...... ..... .. ........ ........ . ......... ...... ce
........... ......... o ....... .......... ...... ... .....
20 .... a .. .. ..... .... .......... ...........


.......... ..... y ....... ...... ....... ....... ........,
.......... ...... ...... .. .......... ....., ....
.... .. ce ....... ...... ... .. ...... ....... ......, ........
.. ......., .. je .. ...... ...... .. .... ...... .... ..........-
......... ........, .. je ........ .. ce .. ... ne
.......... .. .. ce ... ............ .. ...........


...... ....... ........ ........ ce y ....... ....... ...
. . . a . . . . . . p . a . . o . a . . o , .... .. ....... ........ ........
.. ce ono ....... ......... ........ .. .............-
HiiM ......... .... .......*


..... .... ...... ....-... ........ .... .... .... .......
..... ... je ... ..... — ... .. ........ . ............
........ — .. ........ ..... ............ y .......... .....
.... y ......... .... ........ .............. . ...........
.. y ......... ..... .... ........, ... ... je ..... .. .. .....
....... . ..... ... .. .. ....... .. ........ .........
........ . ....... ........ ..... ...... ....... ........ ....


... je y ...... ....... . ........... ............., ............,
.. ce ca ...... ........ .............. ...... ..........
...... (. .......... ..... .. 19. .... 1874., 9. ........
1885., 19. ....... 1893.2) .. ...... .. ........ ........ („Syndicat
de défense contre l´incendie „Pessac-Gironde3) a y ...... ce ........
......... ........ . .......... ......., ...... .. ...
...... ........ .....-.... .... ......... .......... .... ....
.... y ...... ....^... ..... ........ ......... ..... .. .......
.. .......... ....... .. ...... ........ ..............,


1 ... .... .... 30. X. ....... ce y ....... ....... „Ligue Forestier Méditerranéenne",
.. .... je y ......... ............ .... ......... ........
... .......... ...........


2 Jacquot: op. cit. Str. 28.


3 uescombes : op. cit. Str. 177.