DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 48     <-- 48 -->        PDF

686 ........


........ ~


....... ..... .. .......... ...... .... ............. ... 18.—27.


......... ...... je ....... ..... y ...... .... .... y ........ ......
.. .......... .. .... ............ .... .......... ........, a
Fao ....... ........... ......... .. ... ..... ... A . . . . a . . a p . . p . .
o . . h .. .... .......... .... ..... ..... . .... M . . a n M a p . .
o . . h.


..... je ...... no ......, ........... ....... .. 1919. .... je .....
.... ..... .... ....... y .... . ........., a .. ..... ce .. ....... .
....... y ....... ............


Ta ....... .... .......... .. ......, na ce ...... .. ..... .. .....
........, ..... .. ........ . .......... y ....... ........... ..........
... ........


.... .... .. ....... .. ........ .. .... ....... .. .........., ....
ce .......... ..... .. ......... .... ......, ... ... ce ........ .......
.. ......., .... .. ...... .... ..... ... ......... .......... ......., na
je ...... ......... ......, je .. .... ..... y .... ...... ...... ........?


....... ..... .... ce je J. .. .. ........ ........., .. ce .... .......
...... ......... Ha ...... ........ ...... ...... .... ..... .....
....... . .......... ...... ...... .. .. .. ....... je ..... ......., ....
je ....... y 2. ..... .... ...... .. ....., . ..... je ...... ... .......
..... .... ....... ... .... ....... y ....... . ..... .... .... y ............,
na ce ne ...... ......, no ..... .. ........ .... ...... . o .....
.......... .. ... .... ......... y ....... .........,
a ... .. ..... ........ ... ......... .. ......... . ........... .......


..... ce .... ...... ............. y ........ ...... ......, .... ..
......... .. ...... ... ....., ..... .. ...... ....... .. ...... .......
...... .. ........, ..... ........ .... ...... no .......... .......
(........ ..... ............ ......!) .. .... ........ »..........« ......,
.. ce .... ........... . .......... ........ ........... ... ........., ..
je y ..... .......... ...... .... ..., ......, y ...... je .. .... ...... y
...... ....., ....... ........


... 18. . 19. ....... je ....... ....., ... 21. ....... ..... y
.... .... ....., a .. 22.—26. ...... ...... ...... .. ....... ......
.... .. ...


..


........ ..... ............ ...... .. ....... .. ..... ....... y ...
..... ........ ....... ... ......... .... .. ..... no ........... ....
... ....... . ........ .....!


II.
. ...... .... ......... .. 475 .... ........ .. ...... ......... ..
.......... ......... ......... .... .......:
....... 1—20 21—40 41—60 61—80 81—100 ....


50 60 76 115 42 132 ....




ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 49     <-- 49 -->        PDF

....... 687


.... ..... .. I. .... ..... .. .......... ie ce ....... .. ...... 40%
v ..... .. ...... 60%. ..... .... ..... ........... .... ....... ...........
je .......... ....... .. ...... y .......>.. .... ....... 180 .3, a y
............. .... ....... 120 .3 no ...... ......... ....... .... .......
.... ..... ........


Ha ...... .... ........ ......... ....... ... .... .. ............
....... no ......, .... je ......... y .... ......, ... .... .. ........
........ ........ ...... .. .... ....... . .. ..... ...... .... ........
... . ......... ...... .. .......... 10 .......


III.
.... .. ...... ........ ....... ........ .... ... .. y ........
..... ........ y .... ......... .... ......, .. .. .... .. ce ..... .....
na ... ....... ......... . ......?


IV.
...... ......... .............. ........ .. .. 50 .. . . ....... ..........
...., .. ce ........ ... .. ROBO ......... ........... ........
....., .... ce ... ....... .. ..... 1922 ...... .. ... ......: ........ ..........
... ...... ......... je 1000 ...... no .... . . ....... ......... .
..... 4 .... no .. . . ..... je ........ y ....... 1918. . ....... .. 100
...... no .. . . ...... ...... no .... .. ............


V.
. ....... ........ ..... ......... ...... .......... .... .. .....
..... : ..... y ...... .... ...... ..... ....... ......... a ..... 350 .
.... .. ....., ... ........ .. .......


...... .... ..... je ........ ....., ... ..... .... ..... 35% (19° 20´).
...... .... ....... ............ ......... ........ .. ... ......, ..
..... ce ... ....... ........., ..... ........ ............ ... ..........
... ce ........ .... ... ..... ......... ........ 6—8000 .´ ....... .......
... ce ..........:


1. Koje he ce ......... ..... ......... .
2. Koje .. ......... .... . ............. ........ ............ .......
na ........ ......, .......... . ......, ..... ....... .. ............
... ...... .. .. .......... ......... ....... ...... ...... ....
ce .... ..... ...... ....... ..... ......... ..........
VI.
Koje ce ..... ....... ........... .. .....,. ......... ......... n o
.... ... ..... ............... .......?


...... ce ........ y ..... 19 .......... ... .. ......... .......


.... .. .......... ...... . .. ..... . ........ ........, 11 ..........,


a 7 ....... ........


..... .. ........:


.... ..... ..........., ..... ......, (....).


.... ...... ......, .... ...., ..... ......., (.........).


.... ....... ......, ..... ........, ......., (.....).




ŠUMARSKI LIST 10/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

688 ........


.... .... ........... .... .... ......, (....)....
..... ....., .... .... ......, ........, (.....).
.... ....... ........, .... ......., ......, (....).
.... ....... ......, .... .... ........, (....).
.... ...... .........., .... ......., ......., (......).
.... ..... ......, .... ...... ......, (.....).
.... .... ....., .... .... ......, ......, (.....).
.... ..... ....., .... .... ......, ......, (....).
.... ..... ...., .... ...., .........., (....).
.... .... .........., .... .... ......, ......, (.....).
.... .... ......, .... ....., ........, (....).
.... ..... ..., .... .... ........, (.....
.... ..... ......., ..... ......, ......., (.....).
.... ....... ......., .... .... ............ (....).
.... ...... ......, .... ...., ......, (.....).
.... ...... ........., . .. ....., ........ (....).


XII. redovita glavna skupština »Društva gospodarskih i šumarskih činov*
nika kraljev. Srba, Hrvata i Slovenaca« će se obdržavati dne 15. listopada
1922. u 10 sati prije podne u Đakov u u dvorani svratišta »Central« sa slije»
dećim dnevnim redom: 1. Otvaranje skupštine po predsjedniku. 2. Imenovanje
bilježnika, dvojice ovjerovitelja i dvojice skrutatora. 3. Izvještaj o društvenom
i blagajničkom poslovanju u godini 1921. 4. Izvještaj nadzornoga odbora o pre»
gledanju računa i podjeljenje odrješnice upravnom i nadzornom odboru. 5. Pro»
račun za godinu 1922. 6. Izvještaj i zaključak o pragmatici privatnih gospo»
darskih i šumarskih činovnika. 7. Izbor četvorice članova upravnog odbora
prema ustanovi § 14. al. 1. društvenih pravila. 8. Eventualija.
Osijek, 1. rujna 1922.


Za upravni odbor »Društva gospodarskih i šumarskih činovnika kraljev.
Srba, Hrvata i Slovenaca«: Predsjednik: L. Kriškovi ć v. r. Tajnik: ing.
Ivo Zoričić v. r.


Opomena . Društveni članovi, koji će na skupštinu doći, neka pravo»
dobno pismeno najave svoj dolazak društvenomu članu ing. Josipu Hefneru,
vlastelinskom šumar, nadzorniku I. razreda u Đakovu, koji je iz susretljivosti
preuzeo na sebe brigu oko ukonačenja skupštinara. Podjedno se upozoravaju
oni članovi, koji dolaze na željezničku stanicu Vrpolje , da pravodobno na»
jave dan i sat svoga dolaska ing. Josipu Heneru, jer je nužno, da se prema
brofju prijavljenih postavi pravodobno na stanicu Vrpolje dovoljan broj kolnih
podvoza do Đakova.


Napokon se skupštinari upozoruju, neka kod dolaska željeznicom n e p r e»
dav a j u željezničke karte, jer će se istima moći povratiti na svoju polaznu
stanicu. Društvena će uprava isposlovati na nadležnome mjestu pogodovnu
željezničku vožnju uz polovicu cijene.