DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 82     <-- 82 -->        PDF

636 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Time smo evo u glavnom prikazali rad glavne uprave u prvoj godim života


našeg udruženja.


Iako se rad procjenjuje po efektu, koji je postignut, a ne po dobroj volji,


morat će se kod prosuđivanja našeg djelovanja uzeti u obzir i utrošena


energija.


Boreći se sa stotinu zapreka, s našim općim stanjem i prilikama, s raznim


neraspoloženjima i neprijateljstvu prema udruženju, s materijalnim poteško»


ćama itd. ipak možemo da pokažemo pozitivan uspjeh prve godine rada. Počeli


smo živjeti i prvi rad našeg udruženja opravdao je njegov opstanak i potrebu.


Ako svagdje i nije bilo onog uspjeha, koji smo očekivali, mora se krivnja


tražiti u onim prilikama, koje slabe efekt rada i ostalih sličnih udruženja.


No i najveći nezadovoljnik ne može poreći glavnoj upravi: da ju je u
radu vodila velika ljubav za struku i ovu državu, pa da u tom radu nisu nje*
zini članovi žalili ni troškova, niti su poznavali truda ni napora.


Pogodnosti vožnje za učesnike zbora u Beogradu.
Gospodin Ministar Saobraćaja je za putovanje na glavnu skupštinu
Jugoslavenskog Šumarskog Udruženja u Beogradu dozvolio ove pogodnosti:


1. Za šumare, koji nisu državni činovnici, vožnja u polovini cijene, uz
propisnu objavu Udruženja. U odlasku se moraju kupiti cele biletc, koje važe
i za povratak, ako se od strane Predsedništva Šumarske Skupštine potvrdi, da
je bio prisutan na skupštini;
2. Za šumare državne činovnike vožnja u četvrtinu cijene, uz legi»
timaciju sa fotografijom i objavu Udruženja, da dotični putuje na Skupštinu.
U odlasku da se kupe polovične biletc, koje važe i za povratak, uz legitimaciju
sa fotografijom i potvrđenje Predsedništva Šumarske Skupštine, da je dotični
bio prisutan sednicama Skupštine;
3. Olakšice da važe: U odlasku od 1.—8. septembra ove god. zaključno, a
u povratku od 10.—15. septembra ove god. zaključno;
4. Za voz SimplonsOrijentsEkspres, olakšice ne važe, nego se mora platiti
puna vozarina; i
5. Prekidanje vožnje u putu nije dopušteno ni u odlasku, niti u povratku.
Za porodice delegata ne daju se nikakve olakšice. Isto tako za ekskurzije
po svršetku Skupštine ne daju se nikakve olakšice.
Izdano od Ministarstva Šuma i Rudnika br. 23.474 od 24. 8. 1922. god.
na znanje time, da se saopšti svima zainteresovanima.
Članovima kat. 2. razaslane su objave, a članovi kat."1. dobit će je u
Beogradu. Tajništvo.


*


Naknadn o smo primili iz Beograda brzojav: »Članovi Udruženja čis
novnici imaju željeznicu u četvrtinu cene, njine porodice u polovinu, a ostali
članovi u polovinu cene i njine porodice bez popusta. Stan etc. u Beogradu
osiguran. Za ekskurzije, podvoz etc. besplatno za sve članove i njine porodice.«


— Ujedno smo se informirali, da je Južna željeznica dozvolila svim članovima
i članovima porodica polovinu cene. Ing. R.