DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


Rudolf Bad^ura: Na Triglav u kraljestvo Zlatorogovo! (Kažiput.) II. izd.


C.
20 Din.
Isti: Vodić kroz jugoslovenske Alpe. I. deo. Slovenja. 1922. C. 110 Din.
Viktor Monakin: Almanah Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.« I., II. i
III.
dio. 1921/22. Zagreb 1922. C. 185 Din.
Josip Lenarčič: Valutno vprašanje v Jugoslaviji. 1922.
Šumska industrija i trgovina.


Rezultati dražbe jesenje kampanje 1921. i proljetne 1922.


Tko bi se kod nas latio posla, da bilo u znanstvene svrhe bilo radi kal*
kulacije prati i proučava kretanje cijena našeg drvnog tržišta, naišao bi na
goleme zapreke. Rezultati dražba objavljuju se samo sporadično, a i onda
nepotpuno. Tako je jedini »Hrvatski drvotržac« posvetio veću pažnju ovome
pitanju, donoseći uspjehe pojedinih dražba, no i tu nalazimo točniji popis
dražbovnih rokova, nego li uspjeha održanih dražba.


Da u sakupljanju tih podataka uvedemo neki sistem, objavili smo u 3.
broju Šum. lista zamolbu svim posjednicima šuma, da nam javljaju uspjehe
svojih dražba.


Na ovu zamolbu bio je vrlo malen odziv. Da se ipak već jednom /a=
počmc sistematskim obrađivanjem kretanja cijena našeg drveta, za koje su
u prvom redu potrebni podaci o uspjesima održanih dražba, prikupili smo
podatke, do kojih smo mogli doći bilo izravno preko vlasnika šuma bilo preko
objavljenih rezultata u našim stručnim listovima (Hrv. drvotržac i JugosL
šuma). Podaci su jesenske kampanje 1921 i proljetne 1922.


Akoprem su zastupani malo ne svi krajevi naše domovine (osim Srbije
i Vojvodine, odakle nismo dobili nikakovog rezultata) ovaj je prikaz ipak ne*
potpun, jer kod nekojih rezultata nedostaju stanoviti podaci. Negdje se n. pr.
objavljuju dražbe samo po broju stabala bez naznake drvne mase, drugdje
nije naznačena udaljenost od tržišta, komunikaciona sretstva itd.


Držimo, da će i ovako nepotpun iskaz poslužiti namjeravanoj svrsi; makar
će se pokazati našim šum. uredima, koji su nam podaci potrebni, pa se na=
damo, da će naredni prikazi biti potpunij´.


Ovai put donosimo samo gola fakta bez komentara, koji ćemo donijeti
drugom prilikom.


Radi upotpunjenja donosimo stanje cijena glavnijih drvnih proizvoda u jeseni
1921. i ljeti 1922. prema Jugosl. Sumi.


1921. 1922.
Hrastovi trupci I. r q-1200--2.400 K 3.000--4.500 K
„ Wainscot 8000-11.000 „ 14.000--18.000 „
„ bouli „ 4000--5.000 „ 7.000--8.500 „
Bukovi trupci I. r. »
»» 400--600 „ 800--1.000 „
Meka tesana roba 500 --700 „ 1.000 1.600 „
piljena „ „ 900--1.400 „ 1.600--2.000 „
´ Zelj. pragovi hrast. k. 130 --200 „ 130--170 „
„ „ bukva 90--100 „ 90 -.. „Ogrev buk. 1. r. w. 4.700--5.500 „ 7.000 --9.000 „
.. „ 3.200--4.000 „ 6.500--7.000 „
Drv. ugalj „ 16.000--18.000 „ 30.000--34.000 n
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina. 605


I. Prodaja na panju.1
3. IX. 1921. Kozara planina kot. Prijedor.
1500 m3 čet. t. p. c. 201 K po m3 t. 23 K 1 pr. m. g.
18. IX. 1921. Hankumpanija šumska uprava.
3500 m3 čet. t. p. c. 77 K po m3 t.
28. IX. 1921. Srednje šumska uprava.
1000 m3 čet. p. c. 80 60 K po m3 t.
28. IX. 1921. Ilidža šumska uprava.
3000 m3 čet. p. c. 150 K po m3 t.


3. X. 1921. Šumska uprava Prača.
1000 m3 čet ´ p. c. 100 K po m3 t.


12. X. 1921. Kotar Glamoč.
5000 m3 čet. p. c. 40 K po m3 t. 5 K po pr. m. g.
9. XI. 1921. Kotar Fojnica.
1000 pr. m. Bu. g. p. c. 18 K po pr. m.


10. XI. 1921. Brodska imovna općina Vinkovci.
1. Kunjevci 501 stablo 2709 m3 t. i. c. 1,267.808 K p. C. 2.007.000 K
2. Vrapčana 317 », 2374 , „ „ 875.213 „ »> 1,845.760 „
3. Ada 268 », 1963 „ . 711.566 „ 1,107.000 „
4. Cunjevci 508 2975 , „ „ 1,180.556 „ ») 3,132.000 „
5. Ripača 516 » 1718 „ „ „ 713.917 „ 2,016.000 „
.


6. Gradina 231 .) 883 „ , „ 270.709 „ 548.113 .
.


7. Slavir 242 1522 , „ 626.370 „ » 1,806.860 „
8. Jošava 348 2277 „ „ 984.901 „ 3,160.000 ,
y>


Ukupno . . i. c. 6,631.040 K p. c. 15,622.635 K = 136 %.


14. XI. 1921. Križevačka imovna općina u Bjelovaru.
Šum. Čazma 2183 st. hrast. \1 km o. ž. 16.411 m3 t. i. c. 2,835.587 K p c. 7,250.000 K.


15. XI. 1921. Kotar Višegrad.
5000 m3 Bor. p. c. 185 K po m3 t.


15. XI. 1921. Šumski ured vlastelinstva Vukovar.
1. Opatovačka ada 15 k. j. površine vrbe i topole, p. c. 111 K,
2. Hagel „ 8 „ „ „ „ „ „ p. c. 121 K po prostornom
metru izrađenih drva, koja ima dostalac o svom trošku izraditi i složiti.
1 Kratice: H. = hrast, Bu. = bukva, Js. = jasen, Ja. = javor, J. = jela, O. =
omorika, st. — stablo, i. c. — isklična cijena, p. c. = postignuta cijena, i. p. = iznad
procjene, o. ž. = od željeznice, o. o. = od obale, t. = tvorivo (tehničko) drvo, g. =
gorivo drvo, m. h. b. o. = metr. kvoti besplatnog ogreva.
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


16. XI. 1921. Drž. šum. ured Vinkovci.
H. 1424 st. 6809 m3 t.
Novska šumarija J. 4371 „ 1458 „ „
i Novagradiška Bu 1563 .. 893 „ „
J. 228 „ -„ „ i 11.807 m3 d., i. c. 6,522.451 K.
Uvjet predaja 1869 kom. pragova, p. c. 9,549.912 K, i. p. 45%. Za dobavu
pragova odbito 284.088 K.


20. XI. 1921. Kotar Bugajno.
5000 pr. m. Bu. g. p. c. 2610 K po pr. m.


22. XI. 1921. Kr. drž. šum. ured Zagreb: Fužine L—VII. i Jasenak VIII.
J. 773 m3 t.
J. t. 297 K
75 . g. g. 13 ,
Bu. 28 „ t. B. t. 113 „
I. 3 fon o. ž. 324 „g. i. c. 168.151 K, p. c. 236.540 K g. 53 „ 40% i. p.
J. 1221 m3 t.
J. t. 278 K
105 „ g. g. 15 ,
Bu. 22 „ t. B.t. 132 „


II. 2 km o. Ž. 206 „ g. i. c. 215.578 K, p. c. 356.450 K g. 62 . 65 % i. p.
J. 1242 m3 t.
J. t. 231 K
185 „ g. g. 12 „
Bu. 260 „ t. B.t. 75 „


III. 6 km o. Ž. 678 „ g. i. c. 199.086 K, p. c. 246.450 K g. 55 „ 24 % i. p.
J. 199 m3 t.
J. t. 159 K
38 . g. g. 10 „
Bu. 132 „ t. B.t. 55 „
IV.
9 km o. Ž. 859 „ g. i. c. 67.956 K, p. c. 75.390 K g. 43 . 10 % i. p.
J. 513 m3 t
J. t. 136 K
55 „g. g. 7 „
Bu. 76 . t. B.t. 44 „


V. 14 km o. Ž. 320 „ g. i. c. 81.994 K, p. c. 84.075 K g. 32 . 24 % i. p.
J. 439 m3 t.
J. t. 150 K
98 , g. g. 8 „
Bu. 40 , t. B.t. 49 .


VI. 16 km o. Ž. 551 , g. i. c. 88.215 K, p. c. 107.440 K g. 39 „ 22% i. p.
J.
36 m3 t. J. t. 150 K
5 „ g- g. 9 „
Bu. 91 „ t B.t. 50 „
VIL 9 km o. Ž. 375 „ g. i. c. 23.452 K, p. c. 24.560 K g. 40 „ 4 % i. p


J. 2608 m3 t.
J. t. 85 K
833 .g. g. 1 .
Bu. 872 „ t. B. t. 38 „
4265 „ g. g. 16 „
Jav. 2 , t.


III. 47 . g. i. c. 315.205 K, p. c. 322.600 K. 2 % i. p.
29. XI. 1922. Petrovaradinska imovna općina Mitrovica.
1. Neprečava 3 km o. o. 660 st. H 2488 m3 t. i. c. 384.750 K, p. c. 688.000 K.
2261 „ g. 478-5 m. h. b. o. 70% i. p.
2. Varoš 2-5 km o. o. 491 st. H 2117 m3 t.
1357 „ g. i. c. 1,036.745 K, p. c. 2,668.000 K.
2 „ O. 2 „ g. 339-5 m. h. b. o. 157% i. p.
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.
607


3.
Smogva 3-5 km o. o. 959 st. H 3040 m3 t.
, r, 2567 „ i. c. 442.410 K, p. c. 950.000 K.
1 " U-4 „ % 544-0 m. h. b. o. 1149/oi. p.
4.
Vratična 1´5 km o. o. 572 st. H 3332 m3 t.
2952 „ g. i. c. 1,917.880 K, p. c. 3,017.000 K.
41
. O. 93 „ g. 761-9 m. h. b. o. 57% i. p.
5. Varadin .5 km o. o. 361 st. H
1886 m3 t.
1780 „ g. i. c. 1,083.976 K, p. c. 2,160.000 K.
80 „ O. 70 „ g. 460-0 m. h. b. o. 99°/o i. p.


6. Vratična 1-5 km o. o. 591 st. H
3464 m3 t.
3019 „ ?. i. c. 1,969.194 K, p. c. 3,113,000 K
121 „ O. 391 „ g. 980 m. h. b. o. 57 o/d i. p


7.
Grabovačko 6-5/tm o. ž. 236 st. H 1393 m3 t. i. c. 360.892 K. p. c. 401.000 K
ostrvo 1472 „ g. 368 m. h. b. o. ll°/o i. p
8.
Vitojevačko 1 km o. o. 456 st. H 1304 m3 t. i. c. 614.840 K, p c. 616.000 K
ostrvo 3336 „ g. 962-5 m. h. b. o. 0-2% i. p
9.
Vitojevačko 2 km o. o. 272 st. H 1278 m3 t. i. c. 452.802 K, p. c. 510.000 K
ostrvo 1175 . g. 543-75 m. h. b. o. 12% i. p.
3. XII. 1921. Drž. šum. ured Vinkovci.
Lipovljani 7760 suh. jaseno/ih st., i. c. 37.776 K, p. c. 38.154 K.


5. XII. 1921. Gradiška imovna općina Nova Gradiška.
Migalovci 10 km o. ž. 15 o. o. 2460 st. H. i. c. 1,811.000 K, p. c. 5,530.000 K.
5880 p. m. b. o. 205% i. p.


Mronujski lug 1-2 km o. ž. 1075 st. H. i. c. 1,128.575 K, p. c. 3,144.444 K.
4200 p. m. b. o. 178% i. p.


Radinje 5 km o. ž. 2"0 km o. o. 1784 st. H. i. c. 2.500.700 K, p. c. 7,860.000 K.
5500 p. m. b. o. 214% i. p.


11. XII. 1921. Šumska uprava Prača.
1000 m3 čet. p. c. 100 K po m3 t. 10 K po pr. m. g.


14. XII. 1921. Teslić š. uprava.
1800 p. m. H. g. na stovarištu Pribinić. P. c. 71 K po pr. m.


17. XII. 1921. Drž. šum. ured Zagreb.
Šumarija Ivanjska 1229 m3 buk. g., p. c. 31.030 K.
Sokolovac 393 . . „ p. c. 7.000 K.


29. XII. 1921. II. banska imovna općina Petrinja.
Piškornjač 3 km o. ž. 2276 st. H. 4551 m3, i. c. 1.758.564 K, p. c. 3.700.000 K,


i. p.
110%.
30. XII. 1921. Slunjska imovna općina Karlovac.
Ivošević gaj 3 km o. ž. 1698 st. H.
3330 m3 t. 673 m3 g. i. c. 1,354.211 K


p. c. 2,380.000 K, i. p. 76%.


ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 54     <-- 54 -->        PDF

608 Šumska industrija i trgovina.


Babina gora 12 km o. ž. 1801 st. H. 2485 m3 t. 645 m3 g. i. c. 1,306.665 K,


p. c. 1,955.322 K, i. p. 50%.
18. I. 1922. Šumska uprava Olovo (Bosna).
1000 m3 čet. p. c. 150 K po m3 t.


21. I. 1921. Vareš drž. šumarija.
Kraj želj. pruge 400 m3 jelovog t. drveta. i. c 82´70 K m3, p. c. 88 K.


26. I. 1921. Drž. šum. ured Vinkovci.
Šumarija Jasenovac 3175 suh. jas. st. 47 m3 t. 1441 m3 g. i. c. 50.000 K,


p. c. 88.000 K, i. p. 78%.
31. I. 1922. Z. z. Šmrika (kraj Bakra).
O. ž. 6 km J. 127 m3 t. 64 m3 g. p. c. 172 K po m3 t.
9. II. 1922. Bos. Gradiška.
1000 m3 H. t. p. c. 130 K po m3 t. 40 K pr. m. g.


16. II. 1922. Z. z. komposesorata Jastrebarsko.
4 km o. ž. 2714 hr. st. i. c. 1,860.297 K, p. c. 3,266.666 K, i. p. 75%.


28. II. 1922. Glina opć. poglavarstvo.
6 km o. ž. Glina 500 m. o. O. Gređani 11.332 st. H. i. c. 1,686.924 K,


p. c. 2,860.000 K, i. p. 70%.
7. III. 1922. Gradsko poglavarstvo Križevci.
4-5 km o. ž. 2822 st. H. i 534 st. Bu. i. c. 4,232.753 K, p. c. 12,570.000 K.


7. III. 1922. Drž. šum. ured Vinkovci.
Šumarija Jaminska. H. 435 2111 m3 t.
Na obali Save J. 216 41 „ „
Bu. 228 234 „ „


J. 406 i 3902 m3 g. i. c. 3,348.740 K, p. c. 5,132.000 K,
i. p. 54%.
Uslov : Otstup 600 pr. m. drva i 600 k. pragova besplatno.
7. III. 1922. Brodska imovna općina Vinkovci.
Luščić 500 st. H. 3039 m3 t. i. c. 2,394.746 K, p. c. 5,113.000 K, i. p. 114%
Kriv. ostrvo 217 „ „ 1273 „ „ 847.729 „ . 1,480.000 „ „ 75 %
Orljak 360 „ „ 1928 „ „ 1,329.804 , . 3.456.789 . 160%
Rastovica 121 „ „ 959 „ „ 667.936 „ „ 1,686.800 „ „ 152%
Zap. Kusara 92 „ „ 527 „ „ 386.399 „ 856.303 „ . 123%
Rađenovci 112 „ „ 1104 „ . 891.251 „ , 2,122.000 ,, „ 138%
Rastovo 418 „ „ 3693 „ „ 3,383.375 „ „ 7,260.900 „ „ 115%
Dub. Ugljara 742 „ „ 2875 „ „ 2,243.175 „ „ 4.300.000 , „ 92%


14. III. 1922. Šumska uprava Vareš.
1000 m3 čet. p. c. 85 K po m3 t. (šuma Tribija).
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina. 609


14. III. 1922. Šumska uprava Vareš.
500 m3 čet. p. c. 94 K po m3 t. (šuma Vrana Kosa).
15. III. 1922. Kotar Čaji.ice.
1000 m3 čet. p. c. 124-15 K po m3 t., a 1205 K po pr. m. g.


19. III. 1922. Šumska uprava Hanpijesak.
300 m3 oštećenih Bor. st. i. c. 150 K t. p. c. 150´80 K po m3
„ 25 K g. „ 25-60 K „ .
To je druga dražba, jer je ministarstvo prvu sa 125 K t. i 20 K g. ukinulo.


20. III. 1922. Direkcija šuma Zagreb.
Mrkopalj 21 km o. ž. 359 m3 J., 3294 m3 Bu., p. c. 148.804 K
22 „ . 2362 „ J., 3490 , Bu., „ 510.000 „


21 . „ 2028 „ J., 1434 „ Bu., 36 m3 Ja., 48 m3 Br. „ 401.000 „
24 „ , 1900 „ J., 1095 „ Bu., 46 „ Ja., 65 „ Br. „ 320.004 „
30 „ „ 1117 „ J„ 1673 „ Bu., 20 „ Ja., r 152.000 „
28. III. 1922. Kot. oblast Vrbovsko.
126 J. s 392 m3 t., p. c. 122.000 K.


31. III. 1922. Z. z. Hreljin.
452 J. i 890 Bu. st. J. 1795 m3 t.
727 „ g.
Bu. 1749 „ t. i g. i. c. 461.064 K, p. c. 500.000 K.


148 J. i 438 Bu. st. J. 656 „ t.
227 , g. Bu. 797 m3 t. i g. i. c. 175.712 K, p. c. 175.760 K.


1. IV. 1922. Šum. uprava Vareš.
14 km o. ž. 1500 m3 J. i. c. 94 K po m3, p. c. 191 K, 103%.
4. IV. 1922. Z. z. Belgrad (kraj Crikvenice).
320 st. J. 759 m3 t. 192 m3 g. i. c. 133.000 K, p. c. 136.000 K, i. p. 2%.
7. IV. 1922. Z. z. Dol (kraj Crkvenice).
126 st. J. 141 m3 t. i 47 m3 g. p. c. 320 K m3, i. p. 55 %.
13. IV. 1922. Z. z. Zlobin.
O. ž. 2 km 715 J. t. 164 J. g. p. c. 300 K po m3, i. p. 23%.
7. IV. 1922. Šumska uprava Bohinjska Bistrica.
a) Drž. šuma Jelovica. O. ž. 10—12 km.
Postignut je rezultat dražbe za pojedine sortimente.
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 56     <-- 56 -->        PDF

610 Šumska industrija i trgovina.


Gorivo drvo


Rudničko Za


K 1 > ri » Kora


drvo tesanje


tvrdo meko


8-15 cm 16-19 cm 20-25 cm 26-30 cm 31 -35 cm 35 cm dalje 1 pr. m. 1 pr. m.


140 K 280 K 360 K <40 K 496 K 520 K 20 K 26 K 12 K


Najveća ponuda za


najpovoljnije grupe


50 K 145 . 245 . 345 „ 345 „ 345 , 4 „ 8 .. 10 „


Najniža ponuda za
najnepovoljni je grupe


Po približnoj kalkulaciji iznosit će svota za 10.700 m3 mekog tvorivog
drveta 3,200.000 K. Poprečna cijenu na panju za 1 m3 mekog tvorivog
drveta 296 K ; 1 pr. m. tvrdog goriva 1420 K, mekog 8 K.


b) Vjersko zakladne šume. O. ž. 5—9 km.


208 K 300 K 432 K 500 K 560 K 608 K — 26 K —


Najveća ponuda za


najpovoljnije grupe


100 K 225 . 273 „ 325 . 400 „ 500 , — 12 K —


Najniž4 ponuda za
najnepovoljnije grupe


Po približnoj kalkulaciji iznosit će kupovnina za 1800 m3 mekog tvoriva 652.000 K
Poprečna cijena na pajnu 352 K; 1 pr. m. bukovog goriva 13 K.


3. V. 1921. Šumska uprava Bled.
O. ž. a) 17 km b) 3 - 6 km.
Gorivo drvo


Rudničko Za


kT i „ rl Kora Letve


drvo tesanje


tvrdo 1 meko


5-18 cm 16-19 cm 20-25 cm 26-34 cm\ 35 cm dalje 1 pr. .. 1 pr. m. 8-14


1
240 K 500 K 676 K 718 K 726 K 24 K 38 K 24 K 200


Najveća ponu "a za


najpovoljnije grupe


134 K 248 „ 320 „ 460 „ 520 „ 16 „ 24 ., 16 „ 40


Najniža ponuda za
najnepovoljnije grupe


Prodano je 6.005 m3 mekog. 1130 pr m. kore; 2120 pr. m. buk. i 320 pr. m. mekog
gorivog drveta.


24. IV. 1922. Z. z. Hreljin.
8 km o. ž. j. 370 m3 t.


163 . g. p. c. 150 K po m3.
13. V. 1922. Z. z. Fužine.
4 km o. ž. J. 452 m3 t.


734 . g. p. c. 280 K po m3, i. p. 80%.


ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


3. VI. 1922. Z. z. Hreljin.
7 km o. ž. J. 936 m3 t.
234 „ g. p. c. 256 K po m3, i. p. 5 %.


20. VI. 1922. Z. z. Fužine.
6 &m o. ž. J. 38 m3 t.
13 „ g. p. c. 420 K po m3, 1. p. 100 %.


15. IV. 1922. Šumska uprava Vareš.
15 km o. ž. 2000 m2 J. i O. t. i. c. 104 K po m3, p. c. 160 K po m3, i. p. 52 %.


22. IV. 1922. Ogulinska imovna općina.
4003 J. st. 11.969 m3 t. i 3162 m3 g.
405 O. „ 708 „ „ „ 212 „ „
3333 Bu. „ 5.315 „ „ , 2132 „ „


I. 7 km o. ž. 300 J. „ 590 „ „ „ 359 „ „ i. c. 1,520.732 K,
p. c. 3,694.108 K i. p. 143 %.
2445 J. st. 4.360 m3 t.
159 O. „ 236 „ „


II.
7 km o. ž. 1446 B. „ 1.630 „ „
100 J. „ 116 „ „ i. c. 554.408 K, p, c. 890.124 K, i. p. 60 %.
684 J. st. 1-247 m3 t.
34 O. „ 48 „ „


III.
12 km o. ž. 526 B. „ 569 „ „
56 J. „ 93 „ „ i. c 207.642 K, p. c. 290.124 K, i. p. 40°/o.
29. IV. 1922. Direkcija šuma Zagreb.
J. 4757 m3 t.
J. t. 228-40 K
424
, g. g. 3-10 „
70 „ t. t. 54-80 ,


I. Lokve 12 km o. ž. Bu. 3 0 „ g. i. c. 708.956 K, p. c. 1,104.148 K, B. g. 17-50 „ i, 57%.
J.
3290 m3 t. J. t. 228-— K
279 „g. .. 3--,
II. Lokve 18 km o. ž. Bu. 168 „ g. i. c. 489.360 K, p. c. 755.552 K, B. g. 17— „ i. 54° o.
J. 1357 m3 t.
t. 113— K
212 „ g. J. g. 6-80 „
2398 „ t. t. 69-90 „


III. Lokve 22 km o. ž. Bu. 1820 „ g. i. c. 314.508 K, p. c. 355.552 K, B. g. 26"80 , i. 13 °/o.
J. 4969 m3 t. J. t. 131-— K
885 „ g. g. 7-40 „
1723 „ t. t. 74-— ,
Bu. 3457
„ g. g. 29-40 ,69 „ 1. t. 148-40 „


IV.
Lokve 22 km o. ž. Ja. 73 „ g. i. c. 718.504 K, p. c. 888.8% K, Ja. g. 29´40 „ i. p. 24°/o.
J.
1814 m» t. J. t. 124-— K
150 , g-S- 5--»
449 „ t. t. 60-60 „
V. Skrad 2 km o. ž. Bu. 718 , g. i. c. 266.720 K, p. c. 294.100 K, Bu. g. 23´80 „ i. p. 1 %.
J.
1311 m3 t. J. t. 234-— K
276 „ g. g. 12-— „
489 , t. t. 117-60 ,
VI.
Skrad 23 km o. ž. Bu. 654 , g. i. c. 222.400 K, p. c. 405 000 K, Bu. g. 57— „i . p.82°o.
J. 1450 m3 t.
t. 298-80 K
102
. g. j. g. 9-60 „
VII.
Srp. Mor. 4 km o. ž. Bu. 69 „ g. i. c. 273.896 K, p. c. 440.000 K, Bu. g. 52— „ i. p. 66 °/o
J. 5452 m3 t.
t. 128-— K
844 , g. J. g. 5--„
2020 „ t. t. 66- -„


VIII.
Lokve 24 km o. ž. Bu. 1789 , g. i. c. 877.948 K, p. e. 880.000 K, Bu. g. 23-— „i.p.O-23°.o


ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


J. 6194 m? t. J. t. 128-.
502 , g. t. 581426
. t.


IX. Lokve 24 km o. i. Bu. 2124 „ g. i. c. 939.476 K. p. c. 940.000 K, B. g. 24-J.
2910 m3 t. J. t. 931077
. g.
Bu. 1349 , t. Bu. g. 20-


-


3829 „ g.


68 . t.
X. Ogulin 24 km o. ž. Ja. 185 „ g. i. c. 356.832 K, p. c. 396.000 K, Ja. t. 89-J.
3558 m» t. J. t. 175--K
1336 „ g.
Bu. 1332 , t. Bu. t. 801146
„ g. g. 4?-213
„ t.


XI. Gomirje 10 km o. ž. Ja. 96 , g. i. c. 707.068 K, p. c. 820.000 K, Ja. t. 160J.
2748 m» t. t. 140 —
534 . g. J. t. 68-


1208 , t.
Bu. 1505 . g. Bu. g. 27 —
59 „ t.


XII. Ogulin 14 km o. ž. Ja. 23 „ g. i. c. 512.410 K, p. c. 548.292 K, Ja. t. 154 —
Ja. 7263 .. t. J. t. 184 — K
1082 „ g. t. 84 —
Bu. 1960 , t. B. g. 721464
„ g.
503 „ t.
RIII. Ogulin 17 km o. ž. Ja. 157 , g. i.c. 1,261.820 K, p. c. 1,657.004 K, Ja. t. 188 —


J. 2353 m1 t. J. t. 93-K
657 . g. t. 53816
. t.
Bu. 757 „ g. Bu. g. 17 —
261 „ t.


XIV. Ogulin 20 km o. i. Ja. 114 , g. i. c. 354.908 K, p. c. 360.000 K, Ja. t. 12029.
IV. 1922. Prvostolni kaptol Zagreb.
Uz cestu 2-5 km o. ž. Dugogsela. 9469 st. H. 13.056 m3 p. c. 14,130,000 K po m3 1080 K.


24. V. 1922. Komasarijat vlast. Thurn Taxis Lokve.
Ponuđene


Gromada Isklična cijena


rt
najviše cijene


3


m_o


ukupno m3 ukupno 1 m3


odnosno ´.*


u


prost. met.


03 Din Din


I. Četinjavo tvorivo drvo :
Za prodajusano:
Prodano :
raspi34.360
32.060
96
91
1,881.400
1,790.300
54-8
55-9 2,314.240 72-2
Ponuda ispod isklične
cijene
Ostalo bez ponude
505
1795
1
4
20.100
71.000
39-8
39-6
17.983 356
II. Bukovo tvorivo drvo :
Za prodajusano :
raspi450
4 15 250 1 33-9
Prodano : 450 4 15.250 33-9 22.400 49-8
III. Bukovo gorivo drvo :
Za prodajusano :
raspi4.025
16 35.130 8-7
Prodano : 4.025 16 35.130 8-7 57.035 14
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.
613


2.400 D (1 pr. m 2 D) ;
9.425 m3 čet. tvor. drva sa 525.800 D (lm3 55´8 D) ;
460 m3 čet. tvor. drva sa 31.800 D (1 m3 757 D) ;
200 m3 čet. tvor. drva sa 15.200 D (1 m3 76 D) ;
400 m3 čet. tvor. drveta sa 39.260 D (1 m3 98*1 D), te za 60 prost. met. buk.
gor. drva sa 1.260 D (1 pr. met. 21 D) ;


3.390 m3 čet. tvor. drveta sa 277.980 D (1 m3 82 D), te za 100 m3 buk. tvor.
drva sa 5.500 D (1 m3 55 D) ;
1.030 pr. met. buk. gor. drva sa 12.260 D (1 pr. met. 119 D);
8270 m3 čet. tvor. drveta sa 605.560 D (1 m3 73´2 D) ;
3.860 m3 čet. tvor. drveta sa 287.220 D (1 m3 74´4 D ;
1.560 m3 čet. tvor. drva sa 129.220 D (1 m3 82´8 D) ;
380 ms čet. tvor. drva sa 48.040 D (1 m3 126.4 D) ;
580 m3 čet. tvor. drveta sa 39.920 D (1 m3 68´8 D) ;
2.195 m3 čet. tvor. drva sa 181.940 D (1 m 82´9 D), te sa 300 m3 buk. tvor.
drva sa 15.600 D (1 m3 52 D) ;
1.800 pr. m. buk. gor. drva sa 28.800 D (1 pr. m. 16 Din).
15. V. 1922. Direkcija šuma Zagreb.
158-68 K t.


1. 1-52 „ ?
Bu. 45-20 „ t. po m3
9-20 „ VT118-
52 „ t.
13 km o. ž 1561 m3 J., 1588 m3 Bu., 10 m3 Ja., p. c. Ja. 9-20 „ g


30. V. 1922. J. z. Belgrad kraj Crikvenice.
602 m3 t.
340 kom. J. st. 320 „ g. i. c. 99.000 K p. c. 163.5000 K 65 %.


3. VIL 1922. Direkcija šuma Sušak.
J. 1.361 m3
Šum. upr. Krasno Bu. 2.444 „ i. c. 196.924 K, p. c. 207.080 K
i. p. 5 %
J. 1.177 m3
Sum. upr. Ljeskovac 3. skup. Prošće Bu. 5.551 „ i. c. 266.396 K, p. c. 325.260 K
i. p. 15%
J. 3.960 m3
Sum.
upr Ljeskovac 3. skup. Prijeka kosa Bu. 3.573 „ i. c. 404´504 K, p. c. 424.728 K
i p. 5%


J. 1.330 m3
Sum. upr. Ljeskovac Crni vrh Bu. 740 „ i. c. 115-316 K, p. c. 199.200 K
i. p. 72 %
J. 3.654 m3
Sum. upr. Otočac Švičko bilo I. Bu. 2.321 , i. c. 247.836 K, p. c. 389.352 K
i. p. 57 %
J. 258 m3
Sum. upr. Otočac Kečina greda B. 29.326 , i. c. 850.108 K, p. c. 1,411.180 K
i. p. 66 %
- J. 12.690 m3
Sum. upr. Otočac Svičko bilo II. B. 26 131 „ i. c 1,487.580 K, p. c. 1,503.944 K
i. p. .1 %
10. VIL 1922. Direkcija šuma Vinkovci.
Šumska uprava Rajić :
Kućerina 8´5 km o. ž. 8000 pr. m. H. otptdaka za ogrev i tanin uz naknadnu


premjerbu i. c. 54 K po pr. met. p. c. 133" -K i. p. 115%
Muratovica 8 km o. ž. ) 15.000 pr. m. H. otpadaka za ogrev i tanin uz naknadnu
Bukovica 5 „ „ „ S premjerb u i. c. 66 ÎC po pr. met. p. c. 120´60 K i. p. 85°/o.
ŠUMARSKI LIST 9/1922 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Šumska industrija i trgovina.


II. Prodaja izrađenog drveta.
3. XII. 1921. Šumska uprava Bohinjska Bistrica.
Prodano 3077 m3 O. tvoriva za 1,473.121 K, troškovi 446.481 K, čisti dobitak
1,026.640 K ili po m3 333-62 K
2131 pr. m. Bu. g. za 141.941 K, troškovi 53.273 K, čisti dobitak


88.667 K ili 46-61 K po pr. m.
Detajlno najviša ponuda za najpovoljniji položaj :


8 — 15 cm 16 19 cm 20 26 cm iznad 26 cm Bu. gor.
1 m3 1 pr. m.
231 K 407 K 463 K 587 K 67 K


30. XI. 1921. Drž. šum. ured Zagreb.
Ž. p. Majur. Bu. g. 8645 pr. m. cjepanica i. c. 222 K po pr. m., i. c. 1,909.000 K
„ „ „ „ „ 1000 „ „ oblica p. c. 220 „ „ „ „ p. c. 2,119.190 „


i. p. 11%.
5. XII. 1921. Han - kumpanija drž. šumarija:
3000 pr. m. J. g. (od starih točila) ab vagon i. c. 55 K po pr. m. p. c. 57 K po pr m.


i. p. 3%.
17. XII. 1921. Vareš drž. šumarija.
25 k. od. ž. 1500 pr. m. Bu g. i. c. 42 K 50 po pr. m. p. c. 48 K i. p. 13% (loš put).


28. XII. 1921. Drž. šum. ured Vinkovci.
Šumarija Županija 7 km o. š.
2037 pr. m. T. por. i. c. 42K p. c. 77 K 03 f. i. p. 83 %.


28. XII. 1921. Drž. Šum. ured Vinkovci.
Obala save. Šumarija Novska.
1537 pr. m. raznog p. i. c. 80 K po pr. m. p. c. 120 K 16 f. i. p. 50%.
Obala Vel. strug.
8243 pr. m. raznog g. i. c. 70 K po pr. m. pr. c. 91 K i. p. 30%.


16. I. 1921. Han - kumpanija drž. šumarija.
2000 m3 četinj. valjaka ab vagon. Krušćica (o. ž. drž. 3"5 km) 1. c. 320 K i. p. 1%.


p. c. 324 K.
11. II. 1921. Vareš šumska uprava.
12 km o. ž. loš put. 800 pr. rar. Bu. g. 65 K p. c. 168 K 32, i. p. 163%.
16. II. 1921. Direkcija šuma Vinkovci.
1850 pr. m. Br. G. i. Js. g. i. c. 85 K po pr. m. p. c. 172 K i. p. 101 %.
21. IV. 1921. Šumska uprava Vareš.
5 km o. ž. bez puta 4000 pr. m. Bu. g. i. c. 44 K p. c. 68 K i. p. 55 %.
24. IV. 1921. Šumarska uprava Teslić.
730 pr. m. H. g. ab vagon st. Teslić i. c. 170 K pr. m. p. c. 200 K i. p. 17%.
Ing. Marinovič